Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
AdobeStock
Prognoza gospodarcza - jesień 2022

Spowolnienie gospodarcze i wciąż wysoka inflacja - tak zapowiada się końcówka tego roku i początek 2023. Polska ma szanse uniknąć recesji.

Najnowsze informacje

Spory handlowe z Chinami
  • Artykuł prasowy

Spory handlowe z Chinami

UE zwraca się o powołanie dwóch zespołów orzekających WTO w sprawie ograniczeń handlowych wobec Litwy oraz patentów na zaawansowane technologie.

Lasy ratują klimat
  • Artykuł prasowy

Lasy ratują klimat

Zielony Ład: porozumienie w sprawie przepisów dotyczących walki z globalnym wylesianiem i degradacją lasów powodowanymi unijną produkcją i konsumpcją.

Autobusy dla ukraińskich uczniów

KE wzywa podmioty publiczne i prywatne w UE i poza nią do okazania solidarności poprzez przekazanie w nadchodzących miesiącach autobusów, które są niezbędne do bezpiecznego powrotu ukraińskich dzieci do szkół.

Nowy wymiar naszych miast

Poprzez Nowy Europejski Bauhaus Komisja Europejska z regulatora chce być innowatorem - kreatorem nie tylko prawa, ale poczucia piękna - pisze dr Hanna Schudy.

'You are EU' to każdy z nas

Kampania "You are EU" to zaproszenie dla wszystkich Europejczyków do udziału i przyczynienia się do przekształcenia naszych wyzwań w lepszą przyszłość dzięki czystej energii wytwarzanej w Europie.

UE blisko Ciebie

Paneuropa vs. Zmory Przeszłości

W najnowszym komiksie z serii „Paneuropa” mowa o kryzysie migracyjnym oraz problemie dyskryminacji i braku równości. Nowe wydawnictwo jest dostępne na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Prezydencja w Radzie UE

Co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie. W tym okresie przewodniczy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac UE.

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce realizuje projekt edukacyjny skierowany do polskich sędziów pod tytułem „Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – wpływ na stosowanie i wykładnię prawa krajowego”.

Twoja opinia

Dowiedz się, w jaki sposób możesz zaangażować się w proces decyzyjny Unii Europejskiej, zarówno na szczeblu wspólnoty, jak i w Polsce

Publikacje

Zapoznaj się z najnowszymi opracowaniami i dokumentami

Studia i staże

Komisja Europejska opracowała wiele różnych programów, aby pomóc studentom w poznawaniu Unii Europejskiej