Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności i wydarzenia

Najnowsze informacje

  • Artykuł prasowy

Wspólny Europejski Dyplom

Projekt „Wspólny Europejski Dyplom” ma wspierać mobilność i współpracę studentów. Jego podstawą jest współpraca między instytucjami szkolnictwa wyższego i ustanowienie standardów jakości.

  • Artykuł prasowy

Jednolity rynek ma 30 lat

Wspólny rynek stanowi podstawę zdolności Europy do stawiania czoła kluczowym wyzwaniom gospodarczym i społecznym - potwierdzają sprawozdania Komisji Europejskiej.

  • Artykuł prasowy

Terroryzm w sieci

Polska znalazła się w grupie 22 krajów członkowskich UE, które powinny jak najszybciej dostosować się do wymogów rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym.

Wydarzenia

Dla mediów

Kontakty i informacje dla dziennikarzy polskich i zagranicznych

Prawda czy fałsz?

Dezinformacja w dobie cyfrowej może zagrażać bezpieczeństwu Unii Europejskiej. Jednak mity fałszujące historię, zapisy prawne i osiągnięcia można łatwo obalić prezentując fakty.

Publikacje

Zapoznaj się z najnowszymi opracowaniami i dokumentami