Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności i wydarzenia

Najnowsze informacje

  • Artykuł prasowy

Warszawskie metro dotarło na Bródno

Otwarte dzisiaj 3 nowe stacje metra w Warszawie są częścią projektu współfinansowanego przez UE w kwocie 432 mln euro, który obejmował także zakup 17 nowych pociągów.

  • Artykuł prasowy

Dochód minimalny w Unii do poprawy

Komisja wzywa państwa członkowskie do unowocześnienia systemów dochodu minimalnego, by ograniczyć ubóstwo i wykluczenie społeczne w Europie.

Wydarzenia

Dla mediów

Kontakty i informacje dla dziennikarzy polskich i zagranicznych

Prawda czy fałsz?

Dezinformacja w dobie cyfrowej może zagrażać bezpieczeństwu Unii Europejskiej. Jednak mity fałszujące historię, zapisy prawne i osiągnięcia można łatwo obalić prezentując fakty.

Publikacje

Zapoznaj się z najnowszymi opracowaniami i dokumentami