Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
AdobeStock
Europejski semestr 2023

Polska znalazła się wśród 16 państw UE, które nie spełniły kryterium deficytu. Jednocześnie Komisja Europejska wskazuje na dobrą dynamikę rozwoju polskiej gospodarki oraz zaangażowanie w pomoc Ukrainie.

Najnowsze informacje

helena_dalli_wroclaw
  • Artykuł prasowy

Unia Równości

- Wasze zaangażowanie w propagowanie europejskich wartości, równości i niedyskryminacji jest bezcenne i powszechnie doceniane - napisała komisarz ds. równości Helena Dalli do osób uczestniczących w marszu równości we Wrocławiu.

list_poparcia_dla_marszu
  • Artykuł prasowy

List poparcia dla Marszu Równości we Wrocławiu

Z inicjatywy Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu 9 szefów placówek konsularnych we Wrocławiu oraz p.o. dyrektora Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej podpisali list poparcia dla marszu równości, który odbędzie się 3 czerwca.

Ochrona konkurencji
  • Artykuł prasowy

Ochrona konkurencji

KE przyjmuje nowe rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych dotyczących porozumień horyzontalnych i nowe wytyczne horyzontalne.

Autobusy dla ukraińskich uczniów

KE wzywa podmioty publiczne i prywatne w UE i poza nią do okazania solidarności poprzez przekazanie w nadchodzących miesiącach autobusów, które są niezbędne do bezpiecznego powrotu ukraińskich dzieci do szkół.

DiscoverEU 2023

Masz 18 lat i legalnie mieszkasz w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z programem Erasmus+? Weź udział w konkursie, w którym nagrodą jest podróż po Europie! DiscoverEU jest teraz częścią grupy programów Erasmus+

'You are EU' to każdy z nas

Kampania "You are EU" to zaproszenie dla wszystkich Europejczyków do udziału i przyczynienia się do przekształcenia naszych wyzwań w lepszą przyszłość dzięki czystej energii wytwarzanej w Europie.

Wydarzenia

UE blisko Ciebie

Paneuropa vs. Zmory Przeszłości

W najnowszym komiksie z serii „Paneuropa” mowa o kryzysie migracyjnym oraz problemie dyskryminacji i braku równości. Nowe wydawnictwo jest dostępne na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Prezydencja w Radzie UE

Co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie. W tym okresie przewodniczy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac UE.

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce realizuje projekt edukacyjny skierowany do polskich sędziów pod tytułem „Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – wpływ na stosowanie i wykładnię prawa krajowego”.

Twoja opinia

Dowiedz się, w jaki sposób możesz zaangażować się w proces decyzyjny Unii Europejskiej, zarówno na szczeblu wspólnoty, jak i w Polsce

Publikacje

Zapoznaj się z najnowszymi opracowaniami i dokumentami

Studia i staże

Komisja Europejska opracowała wiele różnych programów, aby pomóc studentom w poznawaniu Unii Europejskiej