Skip to main content
Przedstawicielstwo w Polsce logo
Przedstawicielstwo w Polsce

2022 Europejskim Rokiem Młodzieży

Pokolenie równych szans

NextGenerationEU

NextGenerationEU to więcej niż plan odbudowy. To jedyna w swoim rodzaju szansa na wyjście z pandemii z większą siłą, transformację naszych gospodarek, tworzenie możliwości i miejsc pracy w Europie, w jakiej chcemy żyć.

Akt o wolności mediów - konsultacje

Musimy zagwarantować, że europejskie media pozostaną niezależne, innowacyjne i zrównoważone, a także, że będą mogły działać bez zbędnej ingerencji ze strony zarówno podmiotów publicznych, jak i prywatnych.

Europejski Zielony Ład

Zmiana klimatu jest największym wyzwaniem naszych czasów. Jest to również okazja do zbudowania nowego modelu gospodarczego. Naszym celem jest Europa, która będzie pierwszym kontynentem na świecie neutralnym dla klimatu.

Najnowsze informacje

Artykuł prasowy |

Wypłata środków finansowych UE, w tym środków z Funduszu Odbudowy, musi być powiązana z poszanowaniem praworządności we wszystkich państwach członkowskich – deklaruje Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

Artykuł prasowy |

91 proc. Europejczyków w wieku 15–24 lat uważa, że walka ze zmianami klimatycznymi może pomóc poprawić ich własne zdrowie i samopoczucie. Podobnego zdania jest również 84 proc. osób w wieku 55 lat i starszych.

Artykuł prasowy |

Komisja Europejska zaproponuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie podpisanie deklaracji praw i zasad, które będą określać kierunek transformacji cyfrowej w UE.

Wydarzenia

UE blisko Ciebie

Kontakt

Prezydencja w Radzie UE

Co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie. W tym okresie przewodniczy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac UE.

Prawda czy fałsz?

Dezinformacja w dobie cyfrowej może zagrażać bezpieczeństwu Unii Europejskiej.

Kącik edukacyjny

Ta strona zawiera gry, informacje o konkursach oraz interaktywne ćwiczenia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Zawierają one wiele ciekawych informacji na temat UE. Z materiałów można korzystać zarówno w szkole, jak i w domu.

Twoja opinia

Dowiedz się, w jaki sposób możesz zaangażować się w proces decyzyjny Unii Europejskiej, zarówno na szczeblu wspólnoty, jak i w Polsce

Publikacje

Zapoznaj się z najnowszymi opracowaniami i dokumentami

Studia i staże

Komisja Europejska opracowała wiele różnych programów, aby pomóc studentom w poznawaniu Unii Europejskiej