Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
E-handel pod lupą Komisji

Dochodzenie Komisji Europejskiej wykazało, że 148 z 399 skontrolowanych stron internetowych zawierało co najmniej jeden typ nieuczciwego oprogramowania. Zwodnicze interfejsy e-sklepów to np. fałszywe liczniki odmierzające czas czy ukrywanie informacji.

Najnowsze informacje

Plan przemysłowy Zielonego Ładu
  • Artykuł prasowy

Plan przemysłowy Zielonego Ładu

Lepszy dostęp do finansowania umożliwi szybki rozwój naszym kluczowym sektorom czystych technologii – powiedziała przewodnicząca Ursula von der Leyen.

Wspólny Europejski Dyplom
  • Artykuł prasowy

Wspólny Europejski Dyplom

Projekt „Wspólny Europejski Dyplom” ma wspierać mobilność i współpracę studentów. Jego podstawą jest współpraca między instytucjami szkolnictwa wyższego i ustanowienie standardów jakości.

Autobusy dla ukraińskich uczniów

KE wzywa podmioty publiczne i prywatne w UE i poza nią do okazania solidarności poprzez przekazanie w nadchodzących miesiącach autobusów, które są niezbędne do bezpiecznego powrotu ukraińskich dzieci do szkół.

Ku nowej obronie Europy

Wojna Rosji z Ukrainą i jej agresywna postawa wobec całego Zachodu wyznacza nowe cele i zadania dla europejskiej polityki obronnej – pisze Marek Świerczyński.

'You are EU' to każdy z nas

Kampania "You are EU" to zaproszenie dla wszystkich Europejczyków do udziału i przyczynienia się do przekształcenia naszych wyzwań w lepszą przyszłość dzięki czystej energii wytwarzanej w Europie.

Wydarzenia

UE blisko Ciebie

Paneuropa vs. Zmory Przeszłości

W najnowszym komiksie z serii „Paneuropa” mowa o kryzysie migracyjnym oraz problemie dyskryminacji i braku równości. Nowe wydawnictwo jest dostępne na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Prezydencja w Radzie UE

Co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie. W tym okresie przewodniczy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac UE.

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce realizuje projekt edukacyjny skierowany do polskich sędziów pod tytułem „Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – wpływ na stosowanie i wykładnię prawa krajowego”.

Twoja opinia

Dowiedz się, w jaki sposób możesz zaangażować się w proces decyzyjny Unii Europejskiej, zarówno na szczeblu wspólnoty, jak i w Polsce

Publikacje

Zapoznaj się z najnowszymi opracowaniami i dokumentami

Studia i staże

Komisja Europejska opracowała wiele różnych programów, aby pomóc studentom w poznawaniu Unii Europejskiej