Skip to main content
Przedstawicielstwo w Polsce logo
Przedstawicielstwo w Polsce

2022 Europejskim Rokiem Młodzieży

Pokolenie równych szans

NextGenerationEU

NextGenerationEU to więcej niż plan odbudowy. To jedyna w swoim rodzaju szansa na wyjście z pandemii z większą siłą, transformację naszych gospodarek, tworzenie możliwości i miejsc pracy w Europie, w jakiej chcemy żyć.

Akt o wolności mediów - konsultacje

Musimy zagwarantować, że europejskie media pozostaną niezależne, innowacyjne i zrównoważone, a także, że będą mogły działać bez zbędnej ingerencji ze strony zarówno podmiotów publicznych, jak i prywatnych.

Orędzie o stanie Unii 2021

W orędziu o stanie Unii wygłoszonym 15 września 2021 r. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła inicjatywy przewodnie, które Komisja zamierza przedstawić w nadchodzącym roku.

Najnowsze informacje

Artykuł prasowy |

Wolontariat staje się coraz bardziej popularny wśród młodych ludzi pragnących zaangażować się w budowanie lepszej i bardziej sprzyjającej włączeniu społecznemu Europy.

Artykuł prasowy |

Thierry Breton: W 2022 r. zwiększymy nasze wsparcie dla sektora kultury i sektora kreatywnego, które bardzo ucierpiały w wyniku kryzysu powodowanego COVID-19, od kin po festiwale.

Artykuł prasowy |

Powstał fundusz o wartości 47 mln euro na rzecz ochrony własności intelektualnej unijnych MŚP podczas odbudowy po pandemii COVID-19 oraz w trakcie transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Wydarzenia

UE blisko Ciebie

Kontakt

Prezydencja w Radzie UE

Co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie. W tym okresie przewodniczy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac UE.

Prawda czy fałsz?

Dezinformacja w dobie cyfrowej może zagrażać bezpieczeństwu Unii Europejskiej.

Kącik edukacyjny

Ta strona zawiera gry, informacje o konkursach oraz interaktywne ćwiczenia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Zawierają one wiele ciekawych informacji na temat UE. Z materiałów można korzystać zarówno w szkole, jak i w domu.

Twoja opinia

Dowiedz się, w jaki sposób możesz zaangażować się w proces decyzyjny Unii Europejskiej, zarówno na szczeblu wspólnoty, jak i w Polsce

Publikacje

Zapoznaj się z najnowszymi opracowaniami i dokumentami

Studia i staże

Komisja Europejska opracowała wiele różnych programów, aby pomóc studentom w poznawaniu Unii Europejskiej