Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
AdobeStock
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Ursula von der Leyen: nie wolno nam nigdy zapomnieć o losie milionów osób narodowości żydowskiej

Najnowsze informacje

Terroryzm w sieci
  • Artykuł prasowy

Terroryzm w sieci

Polska znalazła się w grupie 22 krajów członkowskich UE, które powinny jak najszybciej dostosować się do wymogów rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym.

Google bez tajemnic
  • Artykuł prasowy

Google bez tajemnic

Ochrona konsumentów: Google zobowiązuje się do jaśniejszych i dokładniejszych informacji dla konsumentów, zgodnych z przepisami UE.

Autobusy dla ukraińskich uczniów

KE wzywa podmioty publiczne i prywatne w UE i poza nią do okazania solidarności poprzez przekazanie w nadchodzących miesiącach autobusów, które są niezbędne do bezpiecznego powrotu ukraińskich dzieci do szkół.

UE wobec gazowego szantażu Rosji

O pełny gazowo-energetyczny kompromis w UE będzie trudno z powodu wysokich kosztów politycznych dla rządów krajowych – ocenia Ernest Wyciszkiewicz.

'You are EU' to każdy z nas

Kampania "You are EU" to zaproszenie dla wszystkich Europejczyków do udziału i przyczynienia się do przekształcenia naszych wyzwań w lepszą przyszłość dzięki czystej energii wytwarzanej w Europie.

Wydarzenia

UE blisko Ciebie

Paneuropa vs. Zmory Przeszłości

W najnowszym komiksie z serii „Paneuropa” mowa o kryzysie migracyjnym oraz problemie dyskryminacji i braku równości. Nowe wydawnictwo jest dostępne na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Prezydencja w Radzie UE

Co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie. W tym okresie przewodniczy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac UE.

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce realizuje projekt edukacyjny skierowany do polskich sędziów pod tytułem „Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – wpływ na stosowanie i wykładnię prawa krajowego”.

Twoja opinia

Dowiedz się, w jaki sposób możesz zaangażować się w proces decyzyjny Unii Europejskiej, zarówno na szczeblu wspólnoty, jak i w Polsce

Publikacje

Zapoznaj się z najnowszymi opracowaniami i dokumentami

Studia i staże

Komisja Europejska opracowała wiele różnych programów, aby pomóc studentom w poznawaniu Unii Europejskiej