Przejdź do treści głównej
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Prognoza gospodarcza: jesień 2023

Prognozuje się poprawę wzrostu unijnego PKB do 1,3 proc. w 2024 r. To jednak wciąż o 0,1 punktu procentowego mniej, niż przewidywano latem.

Najnowsze informacje

Warszawa tuż za Lizboną
  • Artykuł prasowy

Warszawa tuż za Lizboną

Laureatami tegorocznej edycji nagród Europejska Stolica Innowacji jest stolica Portugalii oraz szwedzkie miasto Linköping.

Integracja sieci elektroenergetycznych
  • Artykuł prasowy

Integracja sieci elektroenergetycznych

Proponowany plan działania to reakcja na wyzwania związane z rozwojem, cyfryzacją i lepszym wykorzystaniem unijnych elektroenergetycznych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych.

Likwidacja Getin Noble Bank z pomocą
  • Artykuł prasowy

Likwidacja Getin Noble Bank z pomocą

Pomoc państwa dla restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Getin Noble Bank zatwierdzona przez Komisję Europejską.

European Year of Skills 2023

Europejski Rok Umiejętności

Europejski Rok Umiejętności daje nowy impuls do realizacji celów społecznych UE na 2030 r., zgodnie z którymi co najmniej 60 proc. dorosłych powinno co roku uczestniczyć w szkoleniu, a co najmniej 78 proc. – mieć pracę.
DiscoverEU 2023

DiscoverEU 2023

Masz 18 lat i legalnie mieszkasz w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z programem Erasmus+? Weź udział w konkursie, w którym nagrodą jest podróż po Europie! DiscoverEU jest teraz częścią grupy programów Erasmus+
REPowerEU

REPowerEU

Od września 2022 r. rosyjski gaz stanowi jedynie 8 proc. całego gazu importowanego gazociągami do UE (dla porównania w sierpniu 2021 r. odsetek ten wynosił 41 proc.).

Wydarzenia

UE blisko Ciebie

State of the Union Address 2023 by Ursula von der Leyen, President of the European Commission

Orędzie o stanie Unii 2023

13 września 2023 r. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła orędzie o stanie Unii, w którym przedstawiła najważniejsze wyzwania stojące przed obywatelami Unii i zaprezentowała możliwe rozwiązania.
Prezydencja Hiszpanii w Radzie UE

Prezydencja w Radzie UE

Co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie. W tym okresie przewodniczy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac UE.
TSUE sędziowe

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce realizuje projekt edukacyjny skierowany do polskich sędziów pod tytułem „Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – wpływ na stosowanie i wykładnię prawa krajowego”.

Twoja opinia

Dowiedz się, w jaki sposób możesz zaangażować się w proces decyzyjny Unii Europejskiej, zarówno na szczeblu wspólnoty, jak i w Polsce

Publikacje

Zapoznaj się z najnowszymi opracowaniami i dokumentami

Studia i staże

Komisja Europejska opracowała wiele różnych programów, aby pomóc studentom w poznawaniu Unii Europejskiej