Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
AdobeStock
Prognoza gospodarcza - jesień 2022

Spowolnienie gospodarcze i wciąż wysoka inflacja - tak zapowiada się końcówka tego roku i początek 2023. Polska ma szanse uniknąć recesji.

Najnowsze informacje

Program LIFE: 168 nowych projektów
  • Artykuł prasowy

Program LIFE: 168 nowych projektów

Ponad 380 mln euro na 168 nowych projektów w całej Europie w ramach programu LIFE zatwierdziła Komisja Europejska. Kwota finansowania stanowi wzrost o 27 proc. w stosunku do ub.r. i uruchomi inwestycje o łącznej wartości ponad 562 mln euro.

Paxlovid pomoże wygrać z COVID-19
  • Artykuł prasowy

Paxlovid pomoże wygrać z COVID-19

Dzięki umowie dotyczącej wspólnego udzielania zamówień KE zapewniła prawie 3,5 mln dawek leku przeciwko COVID-19 potrzebnych do pełnej terapii.

Access City 2023 dla Skellefteå
  • Artykuł prasowy

Access City 2023 dla Skellefteå

- Miasta takie jak Skellefteå są przyszłością Unii równości, w której możliwość samodzielnego życia i podróżowania będzie tak samo dostępna dla wszystkich – powiedziała komisarz Helena Dalli.

Autobusy dla ukraińskich uczniów

KE wzywa podmioty publiczne i prywatne w UE i poza nią do okazania solidarności poprzez przekazanie w nadchodzących miesiącach autobusów, które są niezbędne do bezpiecznego powrotu ukraińskich dzieci do szkół.

Nowy wymiar naszych miast

Poprzez Nowy Europejski Bauhaus Komisja Europejska z regulatora chce być innowatorem - kreatorem nie tylko prawa, ale poczucia piękna - pisze dr Hanna Schudy.

'You are EU' to każdy z nas

Kampania "You are EU" to zaproszenie dla wszystkich Europejczyków do udziału i przyczynienia się do przekształcenia naszych wyzwań w lepszą przyszłość dzięki czystej energii wytwarzanej w Europie.

UE blisko Ciebie

Paneuropa vs. Zmory Przeszłości

W najnowszym komiksie z serii „Paneuropa” mowa o kryzysie migracyjnym oraz problemie dyskryminacji i braku równości. Nowe wydawnictwo jest dostępne na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Prezydencja w Radzie UE

Co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie. W tym okresie przewodniczy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac UE.

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce realizuje projekt edukacyjny skierowany do polskich sędziów pod tytułem „Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – wpływ na stosowanie i wykładnię prawa krajowego”.

Twoja opinia

Dowiedz się, w jaki sposób możesz zaangażować się w proces decyzyjny Unii Europejskiej, zarówno na szczeblu wspólnoty, jak i w Polsce

Publikacje

Zapoznaj się z najnowszymi opracowaniami i dokumentami

Studia i staże

Komisja Europejska opracowała wiele różnych programów, aby pomóc studentom w poznawaniu Unii Europejskiej