Skip to main content
Przedstawicielstwo w Polsce logo
Przedstawicielstwo w Polsce

Życie, praca, studia

Poznaj swoje prawa

Obywatele Polski i innych państw członkowskich automatycznie korzystają z obywatelstwa Unii i korzystają z ważnych praw wynikających z prawodawstwa UE

Twoja opinia

Dowiedz się, w jaki sposób możesz zaangażować się w proces decyzyjny Unii Europejskiej, zarówno na szczeblu wspólnoty, jak i w Polsce

Mieszkam w UE

Informacje na temat miejsca zamieszkania, opieki zdrowotnej, zabezpieczenia społecznego, małżeństwa, adopcji, głosowania w wyborach, podatków, emerytur, pojazdów i praw jazdy

Pracuję w UE

Informacje na temat praw pracowniczych, uznawania kwalifikacji zawodowych i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE

Pracuj dla instytucji UE

Instytucje UE zatrudniają ponad 40 000 kobiet i mężczyzn z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej

Studia i staże

Komisja Europejska opracowała wiele różnych programów, aby pomóc studentom w poznawaniu Unii Europejskiej