Skip to main content
Przedstawicielstwo w Polsce logo
Przedstawicielstwo w Polsce

Filtruj według

Aktualności (2186)

RSS
Wyświetlają się wyniki od 1 do 10
Artykuł prasowy |

UE wystąpiła o przeprowadzenie konsultacji z Rosją w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie ograniczeń wywozowych nałożonych przez ten kraj na produkty z drewna.

Artykuł prasowy |

REACT-EU: 136 mln euro na wsparcie sześciu polskich regionów w walce z pandemią koronawirusa oraz na wsparcie ich transformacji cyfrowej i ekologicznej.

Artykuł prasowy |

Do połowy 2024 r. wsparcie z budżetu europejskiego otrzyma do 60 sojuszy europejskich szkół wyższych, w których skład wchodzi ponad 500 europejskich uniwersytetów.

Artykuł prasowy |

W związku z poważnym kryzysem humanitarnym, z jakim zmaga się Afganistan, UE uruchamia projekty o wartości 268,3 mln euro, zwiększając niezbędne wsparcie dla ludności Afganistanu.

Artykuł prasowy |

Wolontariat staje się coraz bardziej popularny wśród młodych ludzi pragnących zaangażować się w budowanie lepszej i bardziej sprzyjającej włączeniu społecznemu Europy.

Artykuł prasowy |

Thierry Breton: W 2022 r. zwiększymy nasze wsparcie dla sektora kultury i sektora kreatywnego, które bardzo ucierpiały w wyniku kryzysu powodowanego COVID-19, od kin po festiwale.

Artykuł prasowy |

Powstał fundusz o wartości 47 mln euro na rzecz ochrony własności intelektualnej unijnych MŚP podczas odbudowy po pandemii COVID-19 oraz w trakcie transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Artykuł prasowy |

Komisja Europejska zbiera uwagi na temat proponowanych zmian unijnych zasad pomocy państwa dla sektorów rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa.

Artykuł prasowy |

Warszawa będzie gospodarzem debaty obywatelskiej Konferencji w sprawie przyszłości Europy 7-9 stycznia. Uczestnicy z całej Europy będą dyskutować o zmianach klimatycznym, ochronie środowiska i ochronie zdrowia.