Skip to main content
Przedstawicielstwo w Polsce logo
Przedstawicielstwo w Polsce
Young people with the European flag

Jako obywatel Polski lub innego kraju UE jesteś również obywatelem Unii. W związku z tym możesz skorzystać z wielu ważnych praw wynikających z prawa wspólnotowego, w szczególności z prawa do swobodnego przemieszczania się po Europie, aby mieszkać, pracować, studiować, a nawet przechodzić na emeryturę.

Jeśli podróżujesz poza UE, a Twój kraj nie ma tam przedstawicielstwa dyplomatycznego, możesz udać się do ambasady lub konsulatu dowolnego innego kraju UE, by uzyskać pomoc i ochronę.

Masz prawo

Poznaj swoje prawa

Godność, wolność, równość, solidarność, prawa obywatelskie, sprawiedliwość

Naruszenie praw

Skarga do organu krajowego, rządu, sądów krajowych lub organu ds. praw człowieka

Ochrona sygnalistów

Inicjatywy Komisji Europejskiej w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE