Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce

Poznaj swoje prawa

Masz prawo

Poznaj swoje prawa

Godność, wolność, równość, solidarność, prawa obywatelskie, sprawiedliwość

Naruszenie praw

Skarga do organu krajowego, rządu, sądów krajowych lub organu ds. praw człowieka

Ochrona sygnalistów

Inicjatywy Komisji Europejskiej w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE