Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce

Dyrektor Przedstawicielstwa (p.o.)
Acting Head of the Representation

 

SEKRETARIAT DYREKTORA
Secretariat for Head of the Representation

Sekretariat
Secretary

 

WYDZIAŁ POLITYCZNY
Political Sector

Kierownik Wydziału / analityk polityczny
Head of Sector / Policy Analyst

Analityk polityczny
Policy Analyst

Analityk polityczny
Policy Analyst

Analityk polityczny
Policy Analyst

Działania komunikacyjne
Information & Communication Officer

Asystent ds. informacji i komunikacji
Information & Communication Officer

Protokół dyplomatyczny
Protocol Officer

WYDZIAŁ PRASOWY
Press & Media Sector

Kierownik Wydziału Prasowego
Head of Press & Media Sector

Zastępca kierownika Wydziału Prasowego / Specjalista ds. mediów
Deputy Head of Press / Press Officer

Specjalistka ds. mediów
Media Officer

Specjalistka ds. komunikacji
Information & Communication Officer

 

WYDZIAŁ INFORMACJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Information & Communication Sector

Kierownik Wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej
Head of Information & Communication Sector

Specjalistka ds. komunikacji społecznej
Information & Communication Officer

Specjalista ds. komunikacji społecznej, koordynator Europe Direct w Polsce
Information & Communication Officer, Europe Direct Coordinator

Specjalistka ds. komunikacji społecznej, koordynatorka sieci Team Europe
Information & Communication Officer, Team Europe Coordinator

 

 

WYDZIAŁ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
IT Service

Administrator systemów lokalnych
IT Service Officer

 

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI
Administration Sector

Kierownik Wydziału
Head of Administration

Zastępca kierownika Wydziału, Asystent finansowy/ Kontrakty oraz Granty (Europe Direct)
Deputy Head of Administration, Financial Assistant / Contracts & Grant (Europe Direct) 

Asystent administracyjno-finansowy / Zamówienia i Sprawy Kadrowe
Administration & Financial Assistant / Purchase Orders & HR

Asystent finansowy / Przetargi i kontrakty
Financial Assistant / Tenders & Contracts

Asystent finansowy / Księgowość
Financial Assistant / Accountancy

 

 

LOGISTYKA
Logistics

Asystent administracyjny / Logistyka
Administration Assistant / Logistics

Kierowca
Driver

 

DYREKCJA GENERALNA DS. TŁUMACZEŃ PISEMNYCH - BIURO TERENOWE
Directorate-General for Translations - Field Office

Wielojęzyczność i tłumaczenia
Multilingualism & Translations

 

PRZEDSTAWICIELSTWO REGIONALNE

Dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej
Head of the Regional Representation

Secretary and Administration
Sekretariat i Administracja

Specjalistka ds. mediów
Press Officer

Specjalistka ds. komunikacji społecznej
Information and Communication Specialist

Specjalistka ds. komunikacji społecznej
Information and Communication Specialist