Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce

Twoja opinia

Istnieje wiele sposobów by włączyć się w proces podejmowania decyzji w UE. Konsultacje, Europejska inicjatywa obywatelska, uczestnictwo w wyborach europejskiej tylko niektóre z nich.

To prowadzony przez obywateli cykl dyskusji, które mają umożliwić mieszkańcom Europy dzielenie się pomysłami i nicjatywami, które mogą mieć wpływ na kształt naszej wspólnej przyszłości.
Możesz wypowiedzieć się na temat nowych inicjatyw i przedstawionych w nich priorytetów w danej dziedzinie. Możesz również ocenić realizowane już strategie polityczne i obowiązujące przepisy.
Zabierz głos w sprawach polityki, które mają wpływ na Twoje życie. Europejska inicjatywa obywatelska to wyjątkowy sposób, dzięki któremu obywatele mogą przyczyniać się do kształtowania UE, wzywając Komisję Europejską do zaproponowania nowych przepisów.
Platforma ds. dostosowania się do wymogów przyszłości pomaga Komisji Europejskiej uprościć obowiązujące przepisy i zmniejszyć obciążenia regulacyjne. W pracach platformy można wziąć udział na portalu "Wyraź swoją opinię: Upraszczamy!"
Od momentu pierwszych wyborów, w 1979 roku, wybory europejskie odbywają się co pięć lat. Każde państwo członkowskie ma ustaloną liczbę posłów do Parlamentu Europejskiego. Na Polskę przypadają 52 mandaty na 705 parlamentarnych miejsc.