Przejdź do treści głównej
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce

Priorytety Komisji Europejskiej

Priorytety 2019-2024

Europejski Zielony Ład

Europejski Zielony Ład

Stworzenie nowej strategii na rzecz wzrostu w celu przekształcenia Unii Europejskiej w nowoczesną, neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla, konkurencyjną, zrównoważoną i zasobooszczędną gospodarkę.
Europa na miarę ery cyfrowej

Europa na miarę ery cyfrowej

Wzmocnienie suwerenności cyfrowej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem danych, technologii i infrastruktury na rzecz transformacji cyfrowej przynoszącej korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom europejskim.
Gospodarka służąca ludziom

Gospodarka służąca ludziom

Tworzenie bardziej atrakcyjnego środowiska inwestycyjnego i wspieranie tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, w szczególności dla młodych ludzi oraz małych i średnich przedsiębiorstw, przy jednoczesnym ograniczaniu ubóstwa i nierówności.
Silniejsza pozycja Europy na świecie

Silniejsza pozycja Europy na świecie

Obrona multilateralizmu i globalnego porządku opartego na zasadach poprzez skoordynowane podejście do działań zewnętrznych oraz silniejszy i bardziej jednomyślny głos Europy na arenie międzynarodowej.
Nowy impuls dla demokracji europejskiej

Nowy impuls dla demokracji europejskiej

Wzmocnienie roli obywateli europejskich w procesie decyzyjnym i w ustalaniu priorytetów Unii Europejskiej, przy jednoczesnej ochronie naszej demokracji przed ingerencją zewnętrzną.

Plan odbudowy dla Europy

Oprócz sześciu głównych priorytetów Komisja Europejska realizuje również program mający na celu wsparcie odbudowy Europy po kryzysie spowodowanym pandemią COVID-19.

NextGenerationEU