Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce

Studia i staże

Komisja Europejska opracowała wiele różnych programów, aby pomóc studentom w poznawaniu Unii Europejskiej. Studenci i nauczyciele z Polski mogą studiować i poszerzać swoje kompetencje za granicą w ramach specjalnych programów finansowanych przez UE.

Staże w Komisji Europejskiej

W Komisji Europejskiej organizowane są dwie pięciomiesięczne sesje stażowe – jedna rozpoczyna się w marcu, a druga w październiku. Aby ubiegać się o staż, należy go zaplanować z wyprzedzeniem, ponieważ termin zamknięcia naboru do sesji marcowej przypada na koniec sierpnia poprzedniego roku, a pod koniec stycznia – termin dla na sesji październikowej. Obywatele UE i państw trzecich mogą ubiegać się o staż, który jest płatny. Kandydaci muszą być absolwentami i posiadać bardzo dobrą znajomość dwóch języków UE (jednego w przypadku obywatela spoza UE).

Uwaga: w Komisji Europejskiej można również ubiegać się o staż tłumaczeniowy lub staż naukowy (Wspólne Centrum Badawcze).

Staże w instytucjach UE

Staże w Komisji Europejskiej - Blue Book