Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy27 października 2022Przedstawicielstwo w Polsce

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce (PKE) realizuje projekt edukacyjny skierowany do polskich sędziów pod tytułem „Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) – wpływ na stosowanie i wykładnię prawa krajowego”.

Praworządność – sprawozdanie z 2022r.

Założeniem jest przekazywanie osobom uczestniczącym w projekcie informacji o orzecznictwie (TSUE), w szczególności o bieżących wyrokach mających związek z praktyką orzeczniczą polskich sędziów oraz orzeczeniach mających istotne znaczenie w zakresie wykładni regulacji unijnych stosowanych bezpośrednio lub pośrednio przy rozpoznawaniu spraw sądowych przed sądami krajowymi.

Projekt jest odpowiedzią PKE na sygnały, pochodzące głównie ze środowiska sędziowskiego, o potrzebie i oczekiwaniach sędziów dotyczących pozyskiwania informacji o orzecznictwie TSUE. Podnoszenie wiedzy o wykładni regulacji unijnych oraz umiejętności ich stosowania może okazać się wyjątkowo przydatne w codziennej pracy każdego sędziego.

W ramach projektu realizowane są aktualnie następujące działania:

 1. Organizacja seminariów (dwa seminaria w roku: wiosenne i jesienne) odbywających się w Warszawie z udziałem przedstawicieli TSUE oraz sędziów zainteresowanych tematyką stosowania i wykładni regulacji unijnych. Do tej pory odbyły się dwa takie wydarzenia:
 • 29 kwietnia 2022, z udziałem między innymi Sędziego TSUE prof. Marka Safjana oraz Pierwszego Rzecznika Generalnego TSUE prof. Macieja Szpunara. Link do zapisu przebiegu tego seminarium znajduje się TUTAJ.
 • 30 września 2022 z udziałem między innymi prof. Krystyny Kowalik-Bańczyk i prof. Niny Półtorak, będących sędziami Sądu UE. Link do zapisu przebiegu tego seminarium znajduje się TUTAJ.

Kolejne seminarium planowane odbędzie się 8 maja 2023 r. w Warszawie – dokładniejsze informacje i link do zapisów znajdują się TUTAJ.

 1. Regularna dystrybucja newsletterów i komunikatów TSUE, dotyczących najważniejszych bieżących orzeczeń TSUE. Osoby uczestniczące w projekcie otrzymują informacje w komunikacji elektronicznej z prośbą o przekazywanie dalej sędziom w swoich sądach/okręgach.

Kolejnym działaniem w ramach projektu planowane jest uruchomienie webinariów realizowanych w formie warsztatowej z udziałem wybitnych znawców regulacji unijnych na temat najnowszych kluczowych orzeczeń TSUE – informacje o organizowanych webinariach przekazane zostaną w terminie późniejszym.

Z ramienia PKE opiekę merytoryczną nad projektem sprawuje dr Filip Skawiński (filip.skawinski@ec.europa.eu), a kwestiami organizacyjnymi zajmuje się Joanna Reszko (joanna.reszko@ec.europa.eu).

Realizację projektu wspiera nadto grupa sędziów tworzących Zespół Koordynatorów Projektu, w skład którego wchodzą:

 1. Tomasz Kałużny – Sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku – tomasz.kaluzny@bialystok.sr.gov.pl
 2. Barbara Augustyniak – Sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi – barbara.augustyniak@lodz.sa.gov.pl
 3. Włodzimierz Brazewicz – Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku – wbrazewicz@gdansk.sa.gov.pl
 4. Rafał Cebula – Sędzia Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich – rafal.cebula@siemianowice.sr.gov.pl
 5. Magdalena El-Hagin – Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku – magdalena.el-hagin@gdansk.so.gov.pl
 6. Marta Knotz – Sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie – marta.knotz@koszalin.sr.gov.pl
 7. Dariusz Mazur – Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie – dariusz.mazur@krakow.so.gov.pl
 8. Agnieszka Niklas-Bibik – Sędzia Sądu Okręgowego w Słupsku – agnieszka.niklas-bibik@slupsk.so.gov.pl
 9. Aleksandra Sołtysińska – Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie – aleksandra.soltysinska@krakow.so.gov.pl

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie (sędziowie oraz inne osoby zainteresowane orzecznictwem TSUE) w tym pozyskiwaniem informacji w komunikacji elektronicznej mogą dokonać zapisu przez wypełnienie formularza dostępnego TUTAJ

Informacje szczegółowe

Data publikacji
27 października 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce