Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce

Filtruj według

Aktualności (2376)

RSS
Wyświetlają się wyniki od 20 do 30
Artykuł prasowy |

Komisja Europejska czyni kolejny krok w kierunku budowy silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej proponując surowsze przepisy mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i jakości substancji pochodzenia ludzkiego.

Artykuł prasowy |

Sytuacja gospodarcza w Unii Europejskiej pogarsza się z powodu prowadzonej przez Rosję wojny. W śródokresowej prognozie gospodarczej z lata 2022 r. przewiduje się, że gospodarka UE wzrośnie o 2,7 proc. w 2022 r. i o 1,5 proc. w 2023 r.

Artykuł prasowy |

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej osiągnęły porozumienie sprawie programu na rzecz udanej transformacji cyfrowej w Europie „Droga ku cyfrowej dekadzie”.

Przemówienie |

- Jesteśmy dumni, że za pośrednictwem programu "Kreatywna Europa" dajemy wydawcom możliwość tłumaczenia i promowania książek, aby mogły wychodzić poza granice krajów, w których powstają - napisała Marija Gabriel na otwarcie Festiwalu Góry Literatury.

Artykuł prasowy |

Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia -HERA - przedstawia listę trzech najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia, na które należy się przygotować. Wymienione zagrożenia mogą rozprzestrzeniać się między państwami członkowskimi.

Artykuł prasowy |

Komisja Europejska konsultuje z państwami członkowskimi wniosek w sprawie zmiany tymczasowych ram kryzysowych które przyjęto w pierwotnej wersji 23 marca 2022 r., aby wesprzeć gospodarkę w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę.

Artykuł prasowy |

Komisja Europejska wydaje konkretne zalecenia kierowane do państw członkowskich w opublikowanym dziś sprawozdaniu na temat praworządności z 2022 r.

Artykuł prasowy |

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób wraz z Europejską Agencją Leków zalecają, by wszyscy powyżej 60. roku życia i osoby z grupy podwyższonego ryzyka przyjęły dawkę przypominającą szczepionek COVID-19 mRNA.