Skip to main content
Przedstawicielstwo w Polsce logo
Przedstawicielstwo w Polsce

Filtruj według

Aktualności (2186)

RSS
Wyświetlają się wyniki od 10 do 20
Artykuł prasowy |

Dochody z handlu uprawnieniami do emisji (ETS), podatek węglowy oraz zyski rezydualne przedsiębiorstw wielonarodowych – to nowe źródła wpływów do budżetu UE. Zaproponowane przez Komisję Europejską nowe zasoby własne pomogą spłacić środki pozyskane na NextGenerationEU.

Artykuł prasowy |

Proponowane przepisy będą miały zastosowanie do każdej dużej grupy – zarówno krajowej, jak i międzynarodowej – posiadającej spółkę dominującą lub spółkę zależną z siedzibą w państwie członkowskim UE.

Artykuł prasowy |

Wyroki Trybunału Konstytucyjnego naruszają ogólne zasady autonomii, pierwszeństwa, skuteczności i jednolitego stosowania prawa Unii oraz zasadę wiążącego skutku wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Artykuł prasowy |

Dokładnie 270 dni - tyle będzie teraz obowiązywało unijne cyfrowe zaświadczenie COVID, pozwaljące na swobodne podróżowanie wenątrz UE.

Artykuł prasowy |

W 2020 r. średnie dalsze trwanie życia w Polsce wynosiło 76,6 lat – cztery lata mniej od średniej UE. Wysoka nadumieralność w następstwie pandemii COVID-19 spowodowała skrócenie średniego dalszego trwania życia o 1,4 roku w latach 2019–2020, co stanowi jeden z największych spadków odnotowanych w UE.

Artykuł prasowy |

Inicjatywa obywatelska „»Green VAT« – unijny zielony VAT sprzyjający zrównoważonym i ekologicznym produktom i usługom” została zarejestrowana przez…

Artykuł prasowy |

- Kryzys uchodźczy z 2015 r., szereg ataków terrorystycznych na terytorium Europy i pandemia sprawiły, że strefa Schengen znalazła się pod presją –…

Artykuł prasowy |

Komisja Europejska zaproponowała nowe narzędzie, które pomoże przeciwdziałać stosowaniu przymusu gospodarczego przez państwa trzecie. Ten instrument…

Artykuł prasowy |

Po pomyślnym zainicjowaniu w czerwcu 2021 r. zaciągania pożyczek na sfinansowanie odbudowy w ramach instrumentu NextGenerationEU – oraz zgodnie ze…

Artykuł prasowy |

Komisja Europejska zmobilizuje dodatkowe 30 milionów euro, aby jeszcze bardziej wzmocnić swoje wsparcie dla narodu białoruskiego. To nowe…