Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce

Filtruj według

Aktualności (2540)

RSS
Wyświetlają się wyniki od 10 do 20
  • Artykuł prasowy

Talenty dla regionów

Mechanizm wspierania talentów będzie pomagał regionom UE borykającym się z przyspieszonym spadkiem liczby ludności w wieku produkcyjnym.

  • Artykuł prasowy

Handel dla klimatu

Komisja Europejska, państwa członkowskie i 26 krajów partnerskich inaugurują „Koalicję ministrów handlu na rzecz klimatu”.

  • Artykuł prasowy

Wzrost finansowania dla nowego europejskiego Bauhausu

- W ciągu dwóch lat realizowaliśmy ponad 100 różnych projektów w terenie i z różnych programów UE uzyskaliśmy ponad 100 mln euro inwestycji dla nowego europejskiego Bauhausu – powiedziała komisarz Ferreira.

  • Artykuł prasowy

3 mld euro dla Ukrainy

Wypłata pierwszych 3 mld euro z maksymalnie 18 mld euro wsparcia makrofinansowego uzgodnionego w grudniu pokazuje, że Komisja Europejska działa z najwyższą szybkością i determinacją.

  • Artykuł prasowy

Ochrona praw podstawowych na granicach UE

„Artykuł 4: stop torturom i nieludzkiemu traktowaniu na granicach Europy” – to nazwa europejskiej inicjatywy obywatelskiej, którą właśnie zarejestrowała Komisja Europejska.

  • Artykuł prasowy

Rozporządzenie w sprawie subsydiów zagranicznych

Nowe przepisy dają Komisji Europejskiej uprawnienia do badania wkładów finansowych przyznawanych przez państwa spoza UE przedsiębiorstwom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie wspólnoty.

  • Artykuł prasowy

Rolnictwo: konsultacje dotyczące zrównoważonego rozwoju

Produkcja rolna stoi w obliczu poważnych wyzwań, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój – począwszy od dobrostanu zwierząt i różnorodności biologicznej, a skończywszy na zasobach naturalnych, zdrowiu i zmianie klimatu.

  • Artykuł prasowy

Ocena europejskich staży

Staże mogą być doskonałym sposobem na zdobycie doświadczenia zawodowego i wejścia na rynek pracy, a dla pracodawców także okazją do przeszkolenia przyszłych pracowników.

  • Artykuł prasowy

Kampus EIT

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) inauguruje „Kampus EIT” – nową inicjatywę służącą ułatwieniu dostępu do szerokiej oferty edukacyjnej i szkoleniowej Instytutu, łączącej innowację z przedsiębiorczością.

  • Artykuł prasowy

145 mln euro na modernizację mazurskiej kolei

Komisja Europejska zatwierdziła inwestycję w wysokości ponad 145 mln euro z Funduszu Spójności na modernizację i elektryfikację odcinka linii kolejowej między Ełkiem a Giżyckiem.