Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy21 listopada 2023Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Zielona umowa z Angolą

Unia Europejska i Angola podpisują pierwszą w historii umowę o ułatwieniach w zrównoważonych inwestycjach.

Zielona umowa z Angolą

UE i Angola podpisały na Forum Biznesu UE-Angola w Luandzie umowę o ułatwieniach w zrównoważonych inwestycjach (SIFA), pierwszą tego rodzaju umowę UE. Jest ona odpowiedzią na dążenie Angoli do dywersyfikacji gospodarki poza sektory ropy naftowej i gazu, które w przeszłości przyciągały większość inwestycji zagranicznych.

Oczekuje się, że umowa, zawierająca zobowiązania do poprawy klimatu biznesowego i zrównoważonego rozwoju w całej gospodarce, przyciągnie nowe unijne inwestycje do sektorów, w których potencjał Angoli jest obecnie niewykorzystany. Forum Biznesu UE-Angola potwierdziło możliwości inwestowania w m.in. w zieloną energię, łańcuchy wartości w sektorze rolno-spożywczym, innowacje cyfrowe, rybołówstwo, logistykę i surowce krytyczne.

Głównym celem umowy jest zwiększenie zrównoważonych inwestycji ze strony unijnych przedsiębiorstw w Angoli, oraz korzyści dla angolskich przedsiębiorstw polegające na ułatwieniach i lepszych powiązaniach między inwestorami zagranicznymi a dostawcami krajowymi.

Krótko mówiąc, SIFA UE–Angola ułatwi przyciąganie i rozszerzanie inwestycji przez:

  • poprawę przejrzystości i przewidywalności środków związanych z inwestycjami, na przykład przez publikowanie wszystkich przepisów i warunków dotyczących inwestycji oraz promowanie korzystania z portalów informacyjnych dla inwestorów

  • uproszczenie procedur wydawania zezwoleń na inwestycje i wspieranie administracji elektronicznej

  • ułatwianie interakcji między inwestorami a administracją, ustanawianie punktów kontaktowych i konsultacje z zainteresowanymi stronami.

SIFA UE-Angola pozwala również uwzględnić w stosunkach UE-Angola zobowiązania w zakresie środowiska, klimatu i praw pracowniczych przez specjalne przepisy, np.:

  • zobowiązanie do nieograniczania przepisów i nieobniżania standardów w zakresie środowiska lub praw pracowniczych w celu przyciągnięcia inwestycji

  • zobowiązanie do skutecznej realizacji międzynarodowych umów dotyczących praw pracowniczych i środowiska, takich jak porozumienie paryskie

  • promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i odpowiedzialnych praktyk biznesowych

  • sprzyjanie dwustronnej współpracy w zakresie związanych z inwestycjami aspektów przeciwdziałania zmianie klimatu i równości płci

UE zapewni wsparcie techniczne, aby pomóc w realizacji SIFA UE-Angola, przez poprawę klimatu inwestycyjnego Angoli dla inwestorów zagranicznych i lokalnych, w tym małych i średnich przedsiębiorstw. Nowy regionalny program UE o wartości 2,8 mln EUR w ramach Konferencji NZ ds. Handlu i Rozwoju pomoże Angoli określić główne potrzeby w zakresie tej realizacji, a następnie przystąpić do specjalnych działań skierowanych na promowanie handlu i inwestycji w tym kraju oraz realizację zobowiązań SIFA.

Dzisiejsze porozumienie wzmacnia dwustronne stosunki UE z Angolą, stanowiąc jednocześnie wyraźny sygnał, że UE dąży do pogłębienia współpracy z kontynentem afrykańskim, zgodnie z założeniami strategii Global Gateway. Dzięki poprawie krajowych ram prawnych SIFA pomoże przyciągnąć bardziej zrównoważone inwestycje do Angoli, co też jest ambitnym założeniem strategii Global Gateway i jej projektów.

Prace w ramach tej umowy odzwierciedlają zobowiązanie Komisji zawarte w przeglądzie polityki handlowej z 2021 r., że partnerom lub regionom w Afryce i południowym sąsiedztwie, podzielającym te same ambicje, zaproponuje ona nową inicjatywę w zakresie zrównoważonych inwestycji. Inicjatywa ta przyczyni się do wzmocnienia zrównoważonych powiązań handlowych i inwestycyjnych między obydwoma kontynentami i w samej Afryce, a tym samym do osiągnięcia kluczowych celów stosunków UE-Afryka.

Co dalej

Po podpisaniu umowy UE i Angola powiadomią się wzajemnie o zakończeniu swoich procedur wewnętrznych, w tym – w przypadku UE – o wydaniu zgody przez Parlament Europejski.

Kontekst

Angola jest szóstym co do wielkości celem inwestycyjnym UE w Afryce. Trafia tam 7 proc. bezpośrednich inwestycji zagranicznych UE na kontynencie afrykańskim, o wartości 14,1 mld euro w 2021 r. W 2021 r. wartość inwestycji Angoli w UE wyniosła 3,5 mld euro. UE jest głównym partnerem handlowym i inwestycyjnym Angoli.

18 listopada 2022 r. UE i Angola zakończyły negocjacje w sprawie umowy o ułatwieniach w zrównoważonych inwestycjach (SIFA). 9 października 2023 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła decyzję upoważniającą do podpisania tej umowy.

Więcej informacji

 

Umowa z Angolą, pierwsza tego rodzaju, jest niezwykle ważnym krokiem w kierunku zaangażowania UE w handel i inwestycje w Afryce. Oprócz wzmocnienia zaangażowania UE na rzecz silniejszego i bardziej przewidywalnego klimatu inwestycyjnego, SIFA ma pobudzić zrównoważone inwestycje w Angoli, będącej jedną z kluczowych gospodarek w południowej części Afryki. Będzie promować zrównoważone, przejrzyste i przewidywalne inwestycje w tym kraju, co potencjalnie przyniesie szersze korzyści całemu regionowi. Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy odpowiedzialny za handel - 17/11/2023

 

Informacje szczegółowe

Data publikacji
21 listopada 2023
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce