Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce

Filtruj według

News (2540)

RSS
Wyświetlają się wyniki od 1 do 10
  • Artykuł prasowy

Wspólny Europejski Dyplom

Projekt „Wspólny Europejski Dyplom” ma wspierać mobilność i współpracę studentów. Jego podstawą jest współpraca między instytucjami szkolnictwa wyższego i ustanowienie standardów jakości.

  • Artykuł prasowy

Jednolity rynek ma 30 lat

Wspólny rynek stanowi podstawę zdolności Europy do stawiania czoła kluczowym wyzwaniom gospodarczym i społecznym - potwierdzają sprawozdania Komisji Europejskiej.

  • Artykuł prasowy

Terroryzm w sieci

Polska znalazła się w grupie 22 krajów członkowskich UE, które powinny jak najszybciej dostosować się do wymogów rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym.

  • Artykuł prasowy

Google bez tajemnic

Ochrona konsumentów: Google zobowiązuje się do jaśniejszych i dokładniejszych informacji dla konsumentów, zgodnych z przepisami UE.

  • Artykuł prasowy

Pomoc państwa dla sektora turystyki zatwierdzona

KE zatwierdza polski program o wartości 21 mln euro mający na celu zrekompensowanie sektorowi turystyki strat poniesionych w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na granicy polsko-białoruskiej.

  • Artykuł prasowy

UE otwiera nowy hub energetyczny rescEU w Polsce

Komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič i premier Mateusz Morawiecki odwiedzili dziś i otworzyli nowy hub energetyczny rescEU w Polsce, który będzie pełnił funkcję centrum logistycznego dostarczania Ukrainie nadzwyczajnej pomocy energetycznej.

  • Artykuł prasowy

Dialog społeczny na wielu poziomach

Dialog społeczny jest podstawową cechą europejskiej społecznej gospodarki rynkowej, jednak liczba członków związków zawodowych maleje, a w wielu sektorach nie prowadzi się rokowań zbiorowych.

  • Artykuł prasowy

Rak zobrazowany

Dzięki europejskiej inicjatywie dotyczącej obrazowania raka naukowcy będą mieli skuteczny dostęp do większej liczby danych wysokiej jakości w celu badania i pogłębiania wiedzy na temat choroby.

  • Artykuł prasowy

Nowy ład dla owadów

Głównym priorytetem jest poprawa ochrony owadów zapylających i usunięcie przyczyn spadku ich liczebności.