Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce

Filtruj według

News (2412)

RSS
Wyświetlają się wyniki od 1 do 10
Artykuł prasowy |

Otwarte dzisiaj 3 nowe stacje metra w Warszawie są częścią projektu współfinansowanego przez UE w kwocie 432 mln euro, który obejmował także zakup 17 nowych pociągów.

Artykuł prasowy |

Komisja wzywa państwa członkowskie do unowocześnienia systemów dochodu minimalnego, by ograniczyć ubóstwo i wykluczenie społeczne w Europie.

Artykuł prasowy |

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w celu wsparcia przesiedlonych naukowców z Ukrainy. Dzięki programowi MSCA4Ukraine Komisja sfinansuje stypendia doktorantom i naukowcom ukraińskim.

Artykuł prasowy |

Komisja Europejska przedstawia działania, które pozwolą na lepszą ochronę ludzi i środowiska przed azbestem, a tym samym pozwolą na jego całkowitą eliminację.

Artykuł prasowy |

Baltic Pipe to kluczowy projekt dla bezpieczeństwa dostaw w regionie i efekt polityki UE zmierzającej do dywersyfikacji źródeł gazu, dofinansowany ze środków UE w kwocie niemal 267 mln euro.

Artykuł prasowy |

KE ogłosiła pierwszych w historii ośmiu zdobywców unijnych nagród ekologicznych: od rolnika po restaurację. Zwycięzcy pochodzą z Austrii, Belgii, Chorwacji, Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Szwecji.

Artykuł prasowy |

Polska znalazła się na czwartym miejscu od końca w tegorocznej edycji Europejskiego Rankingu Innowacyjności. Wynika z niego m.in. że od 2015 r. wyniki UE w zakresie innowacyjności poprawiły się o około 10 proc.

Artykuł prasowy |

Grupa 50 ekspertów z 25 państw członkowskich Unii Europejskiej opublikowała raport „Burzliwe czasy. Natura i ludzie: kulturowa odwaga do wprowadzania zmian”.

Artykuł prasowy |

PKN Orlen znalazł się wśród 29 przedsiębiorstw, których obejmie zgoda KE na pomoc państwa w realizacji projektu dotyczącego technologii wodorowych (Hy2Use).