Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy10 lipca 2015Przedstawicielstwo w Polsce

Z Widokiem na prezydencję luksemburską

10 lipca odbyła się debata nt. inauguracji prezydencji luksemburskiej w Radzie Europejskiej. Zaproszonymi gośćmi byli Krzysztof Bramorski, Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburg we Wrocławiu oraz europosłowie Lidia Geringer de Oedenberg i...

main.jpg

Podczas spotkania europosłowie odnieśli się do priorytetów 12. prezydencji luksemburskiej, które w środę 8 lipca przedstawił w Parlamencie Europejskim premier Luksemburga Xavier Bettel, a które wrocławskim gościom biura zreferował Krzysztof Bramorski, Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburg we Wrocławiu (zobacz główne priorytety prezydencji - hiperlink do prezentacji).Lidia Geringer de Oedenberg zwróciła uwagę na trzy szczególnie ważne z jej punktu widzenia sprawy, z którymi prezydencja luksemburska będzie musiała sobie poradzić w trakcie półrocznej kadencji. Wtedy Unia Europejska podejmie decyzje, które określą jej stanowisko wobec zadłużenia Grecji, problemu nielegalnej imigracji oraz utworzenia jednolitego rynku cyfrowego. Europoseł zauważyła, że mimo niewielkich rozmiarów, Luksemburg ma ogromne doświadczenie we współpracy międzynarodowej - 1 lipca objął już 12-stą w swojej historii prezydencję, a sam Benelux, czyli związek Belgii, Holandii i Luksemburga, jest starszy od Unii Europejskiej.

Poseł Bogdan Zdrojewski skoncentrował się na zagadnieniach gospodarczych, podkreślając rolę tzw. planu Junckera i transatlantyckiej umowy handlowej pomiędzy UE a USA. Według Bogdana Zdrojewskiego, to właśnie wart potencjalnie 315 mld euro plan stymulujący inwestycje będzie kluczowy przez najbliższe pół roku dla firm i przedsiębiorstw ubiegających się o fundusze, ponieważ ze względu na planowane przez Komisję Europejską ograniczenia wydatków i zaostrzenie procedur, pozyskiwanie środków będzie coraz trudniejsze. Więcej o planie Junckera pisaliśmy w podsumowaniu czerwcowego spotkania, które dotyczyło jego założeń i wpływu na polską gospodarkę.Odnosząc się do umowy handlowej między UE i USA (TTIP), Poseł Zdrojewski stwierdził, że będzie ona zajmowała ważne miejsce wśród priorytetów prezydencji luksemburskiej. Choć przyznał, że nie jesteśmy w stanie oszacować dokładnego jej wpływu na poszczególne dziedziny europejskiej gospodarki, to suma korzyści powinna znacznie przekroczyć ewentualne straty w niektórych sektorach. Sam proces tworzenia i negocjacji umowy jest przejrzysty i jawny, a UE wyciągnęła stosowne wnioski z doświadczeń prac nad porozumieniem ACTA. Za problematyczną uznał kwestię sądów arbitrażowych, która otwiera możliwość zaskarżenia danego państwa przez prywatnego inwestora. Zaznaczył, że takie prawo nie dawałoby w tej chwili równych szans przedsiębiorcom polskim, którzy, aby dociekać swoich praw przed sądami w Stanach Zjednoczonych, musieliby wcześniej złożyć wniosek o wizę i otrzymać prawo do wjazdu na teren USA. Jeżeli obecna propozycja nie ulegnie zmianie w procesie negocjacyjnym między KE a rządem USA, Parlament Europejski- tak samo jak w przypadku ACTA - umowę może odrzucić. (więcej o TTIP).Podczas dyskusji z publicznością szczególne zainteresowanie budził temat nielegalnej imigracji do UE. Odnosząc się do obecnego kryzysu europejskiej solidarności w sposobie rozwiązania tej kwestii, europoseł Zdrojewski wyraził obawę wobec groźby zawieszenia działania strefy Schengen w celu dokładniejszej kontroli i wykrycia nielegalnie przebywających imigrantów. Polska jest w strefie Schengen od 2007 roku, co gwarantuje obywatelom RP swobodny i niekontrolowany przepływ między większością państw UE. Również Konsul Honorowy Luksemburga odniósł się do kwestii przyjęcia przez Polskę 2000 uchodźców z dotkniętej obecnie wojną domową Syrii. Krzysztof Bramorski zaznaczył, że choć dla tak dużego państwa, jakim jest Polska, nie powinno stanowić to problemu, jednak źródłem potencjalnego ryzyka może być sposób osiedlenia uchodźców. Największą przeszkodą w asymilacji z Polakami byłoby zakwaterowanie Syryjczyków w jednym miejscu, tworząc lokalne getto i zamykając im szanse na zdrowe funkcjonowanie w społeczeństwie.

W spotkaniu organizowanym przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego wzięło udział ponad 70 osób.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
10 lipca 2015
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce