Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy4 czerwca 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Z Widokiem na prawa socjalne w UE

Europejski Filar Praw Socjalnych był tematem kolejnej debaty z cyklu „Z Widokiem na Europę”. Zaproszeni eksperci rozmawiali na temat inicjatywy, która daje obywatelom UE nowe prawa w zakresie zatrudnienia, warunków pracy, ochrony socjalnej i...

Widok_Filar


Gości oraz zgromadzoną publiczność powitała Natalia Szczucka, Dyrektorka Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej we Wrocławiu. Gospodyni debaty dziękując zebranym za przybycie, podkreśliła wagę polityki społecznej wśród innych polityk Unii Europejskiej. Tego dnia zwróciła uwagę, iż w zakresie praw socjalnych zachodzą zmiany, dotyczą one również norm obyczajowych, które dają zarówno matkom jak i ojcom prawo do urlopu wychowawczego.

Rozpoczynając od krótkiej prezentacji tematu spotkania, głos zabrał Krzysztof Nowaczek – Zastępca Kierownika Wydziału w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Gość w kilku punktach omówił najważniejsze postanowienia Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Wśród wyzwań na najbliższe lata, wskazał na zmiany związane z globalizacją, technologią cyfrową, nowoczesnymi modelami pracy np. platform internetowych, zmiany demograficzne i społeczne. Podkreślił, iż mogę one stanowić nowe wyzwania ale także możliwości. – W kwietniu zeszłego roku Komisja Europejska przedstawiła wniosek na temat Europejskiego Filaru Praw Socjalnych i został on przyjęty na Szczycie Społecznym na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego. Stał się on deklaracją polityczną wśród państw członkowskich Unii na temat tego w jakim kierunku zatrudnienie i opieka socjalna powinny być kształtowane. Mówi się, że ten filar jest takim kompasem dla państw, jak powinny budować politykę społeczną, jakie wprowadzać reformy, aby wzmocnić obywateli. - podsumował. Gość mówił również o kluczowych elementach polityki społecznej, wśród nich zwrócił uwagę na inicjatywy ustawodawcze, w które powinno być zaangażowane społeczeństwo obywatelskie jako adresaci przepisów, a także przejrzyste i przewidywalne warunki pracy, szczególnie w zakresie form wykonywania pracy i łamania prawa pracy oraz powstanie Europejskiego Urzędu ds. Pracy, który miałby wspomagać realizację praw i zasad dla przedsiębiorstw.



O diagnozie stanu realizacji Europejskiego Filaru Praw Socjalnych w Polsce mówił Andrzej Otręba, Przewodniczący Dolnośląskiej Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. - Myślę, że mamy w Polsce jeszcze wiele do zrobienia. (…) Działania muszą być prowadzone rozsądnie, tak aby zabezpieczyć przyszłe pokolenia. Gość odniósł się również do potrzeb społeczeństwa w zakresie żłobków i przedszkoli, problemu nadużywania tzw. umów śmieciowych oraz zatrudniania młodych ludzi.

Prezes Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy Marek Pasztetnik mówił o pozytywnych zmianach, które zaszły w rozwoju poziomu życia w Polsce. - Jeśli popatrzeć na PKB Dolny Śląsk ma ten wskaźnik na poziomie powyżej 70%. Za chwilę może się okazać, że będziemy otrzymywać coraz mniej środków z Unii Europejskiej, gdyż stajemy się regionem rozwiniętym w Europie - mówił.



Ewa Grzebieniak, Dyrektorka Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, zwróciła uwagę zebranych na niski poziom bezrobocia na Dolnym Śląsku. Odnosząc się do statystyk podała, że w naszym województwie pracy nie ma 70 tysięcy osób. - Chciałabym dziś powiedzieć o dwóch rzeczach, co jest problemem dla tych 70 tysięcy osób, aby utrzymać się na rynku pracy, a drugi element że nie da się odczarować rzeczywistości, że bezrobocie jest coraz mniejsze, pracodawcy mają większe problemy z pozyskaniem pracowników. Gość mówiła również o ofercie urzędów pracy skierowanej dla pracodawców. Podkreśliła, iż ze względu na zmiany na rynku pracy, zmienia się również forma pomocy kierowanej przez urzędy, które oferują obecnie targi pracy we współpracy z jednostkami samorządowymi. Podsumowując, Dyrektorka wyraziła także potrzebę reformy ustawy w zakresie promocji pracy, która nie jest dostosowana do sytuacji panującej na rynku pracy.



Jeśli chodzi o wskaźnik zatrudnienia w wieku 20-64 lata, to rzeczywiście jest on dobry i z roku na rok poprawia się, natomiast jeśli popatrzymy na zmiany zatrudnienia według płci, to na poziomie europejskim różnice się zmniejszają, w Polsce sytuacja jest stabilna – mówiła dr Ewa Szostak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych. Doszukując się przyczyn różnic w zatrudnieniu mężczyzn i kobiet skoncentrowała uwagę zebranych na panującego wśród społeczeństwa stereotypowe postrzeganie roli kobiet w społeczeństwie, które wychowują dzieci, ale również opiekują się starszymi bliskimi. Ponadto, doktor mówiła również o negatywnej prognozie demograficznej Polski, które starzeje się najszybciej w Unii Europejskiej.

W drugiej części spotkania głos zabrała publiczność. Wśród tematów poruszonych przez ekspertów nie zabrakło potrzeby ciągłego kształcenia się przez całe życie, dostosowania rynku pracy do starzejącego się społeczeństwa przy jednoczesnym wydłużeniu się długości życia, a także perspektywy zrównania okresu przejścia na emeryturę dla mężczyzn i kobiet w Europie. Publiczność podzieliła się również refleksjami dotyczącymi bezrobocia kobiet dla obszarach wiejskich.

Debatę poprowadził Filip Marczyński, redaktor Radia Wrocław.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
4 czerwca 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce