Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy9 stycznia 2013Przedstawicielstwo w Polsce

Z widokiem na Mobilną Młodzież

W takim świecie nie żył jeszcze nikt. Globalizacja, zmiana systemu, otwarcie się na świat, wielokulturowość to zmiany o niespotykanej dotąd skali. Utarte wzorce postępowania już się nie sprawdzają. Młodzi pozostali sami z wyborem życiowej ścieżki...

main.jpg

23 kwietnia w Domu Europy odbył się wykład pt. "Kampania Mobilna Młodzież, czyli o możliwościach, które UE daje młodym Europejczykom".

Prezentację przedstawił Michał Nycz z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się m.in. o sytuacji młodzieży na rynku pracy, jak również stopniu wykształcenia młodych Europejczyków w porównaniu z innymi krajami świata. Przede wszystkim jednak, przemówienie dotyczyło programów, z których może skorzystać młodzież.Obecnie w Unii Europejskiej stopień bezrobocia wśród ludzi młodych wynosi 22,3%. Niepokojące jest również to, że rocznie ok. 6 milionów młodych Europejczyków porzuca przedwcześnie naukę. W porównaniu do USA czy Chin, Unia Europejska ma również, niestety, najmniejszy odsetek osób posiadających wyższe wykształcenie.

Mając powyższe na uwadze, Unia Europejska dokłada wszelkich starań, aby tę sytuację zmienić. Zaczynając od samej definicji młodzieży, według Unii Europejskiej jest to grupa osób w przedziale wiekowym od 15 do 30 lat. Nie oznacza to jednak, że z młodzieżowych programów UE mogą korzystać tylko osoby w tym wieku. Przeciwnie, są również propozycje dla osób starszych i przewidziane są dla nich odpowiednie programy.Podczas poniedziałkowego spotkania motywem przewodnim była kampania "Mobilna Młodzież", która jest jednym z elementów strategii Europa 2020. Jej cele osiągane będę poprzez: lepsze dostosowanie kształcenia i szkolenia do potrzeb młodych, promowanie możliwości, jakie oferują unijne stypendia na kształcenie lub szkolenie za granicą oraz zachęcanie państw członkowskich do podejmowania działań, które pomogą młodym przejść z systemu edukacji na rynek pracy.

Kampania "Mobilna Młodzież" jest przeprowadzana za pomocą różnorodnych, ciekawych wydarzeń, tj. namiotów z atrakcjami, targów, czy festiwali. Jeszcze w tym roku Wrocław będzie jednym z miast, w którym zagości tego typu impreza.

Pośród programów promowanych w ramach kampanii "Mobilna Młodzież" znajdują się m.in. popularny Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundvig, a także Wolontariat Europejski, Erasmus dla młodych przedsiębiorców i wiele innych.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
9 stycznia 2013
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce