Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy5 listopada 2014Przedstawicielstwo w Polsce

Z Widokiem Euro w Polsce – jaki i kiedy?

Czy możemy oczekiwać, że Polska przyjmie wspólną walutę euro w najbliższej przyszłości? Czy obawy, że po wprowadzeniu nowej waluty nasze codzienne rachunki wzrosną, są uzasadnione? Czy przystąpienie do strefy euro wzmocni geopolityczne bezpieczeństwo...

main.jpg

W debacie na temat perspektyw przystąpienia Polski do strefy euro wzięli udział wybitni ekonomiści i znawcy tematyki: prof. Małgorzata Zaleska, członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego, prof. Andrzej Gospodarowicz, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, oraz Bartosz Otachel – doradca ds. ekonomicznych w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Dyskusję moderował Krzysztof Janoś, dziennikarz serwisu ekonomicznego Money.pl.


- Trzeba obalić mit, że wprowadzenie euro w Polsce doprowadzi do wzrostu cen – powiedziała na wstępie debaty prof. Zaleska odpowiadając na pytanie o konsekwencje przystąpienia Polski do strefy euro dla zwykłych obywateli. – Wzrost cen po przyjęciu euro nie jest automatycznym następstwem zmiany waluty - dodał z kolei prof. Gospodarowicz odpowiadając na to samo pytanie. - Takie zjawisko rzeczywiście miało miejsce w pierwszych krajach, które w 2002 r. wprowadziły do obiegu monety i banknoty euro. Od tego czasu wiele się jednak nauczyliśmy i w kolejnych krajach, takich jak np. Słowacja, które przystępowały do strefy euro później, zjawisko wzrostu cen praktycznie nie występowało. Ceny można było skutecznie kontrolować za pomocą tak prostych mechanizmów jak obowiązek podawania podwójnych cen – kontynuował swoją wypowiedź rektor Uniwersytetu Ekonomicznego.- Przeciwnicy przystąpienia Polski do strefy euro często podają nośne medialnie argumenty przeciwko przyjęciu wspólnej europejskiej waluty, takie jak wspomniany już nieuchronny wzrost cen. Nie dodają jednak tego, że wraz przyjęciem euro nastąpi w Polsce presja na wzrost płac, kredyty staną się tańsze, w znaczniej mierze zmaleje ryzyko kursowe, którego skutki boleśnie odczuwają obywatele, którzy zaciągnęli w bankach kredyty w obcych walutach – dodała następnie prof. Zaleska. – Dzięki przyjęciu euro Polska będzie postrzegana w świecie, jako kraj wiarygodny, ze stabilną gospodarką i silną walutą. Nie można też zapominać o aspektach politycznych, takich jak zwiększenie bezpieczeństwa geopolitycznego Polski. Jest to szczególnie istotne w kontekście agresji Rosji na Ukrainę i rozbudzenia imperialnych marzeń o potędze w społeczeństwie rosyjskim – wtórował rektor Gospodarowicz.

- Polska zobowiązała się to przyjęcia euro przystępując do UE w 2004 r. Wówczas nie określono jednak daty zamiany złotego na euro. Aby zmiana waluty stała się faktem, trzeba spełnić określone traktatowo kryteria, które potwierdzają, że gospodarka jest stabilna. Niska inflacja i zrównoważone finanse publiczne są dobre dla rozwoju gospodarki. Trzeba również pamiętać, że konieczne jest przedstawienie korzyści z przyjęcia wspólnej waluty do jak najszerszego kręgu odbiorców, ponieważ euro będzie używane przez wszystkich obywateli. Ta informacja powinna być podana w możliwie prosty i przystępny sposób – dodał następnie Bartosz Otachel, ekspert z Komisji Europejskiej.W dalszej części debaty nastąpiła wymiana poglądów ze zgromadzoną na sali publicznością, wśród której było bardzo wielu ekonomistów i studentów kierunków ekonomicznych. Pytania dotyczyły tematów związanych z walutą euro, jak np. zasadnością używania jednej waluty w krajach o tak różnych gospodarkach, jak np. Grecja czy Niemcy, czy kosztów związanych z pozostawaniem Polski poza strefą euro. Z odpowiedzi ekspertów na wszystkie te pytania można wyciągnąć ogólny wniosek, że korzyści związane z przystąpieniem Polski do strefy euro zdecydowanie przeważają nad kosztami.

Debatę na temat euro poprzedziło uroczyste otwarcie edukacyjnej wystawy pt. „Euro, waluta europejska". W uroczystości otwarcia wystawy wzięli udział prof. Małgorzata Zaleska, prof. Andrzej Gospodarowicz, Natalia Szczucka, dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce, oraz Jan Szuba dyrektor Okręgowego Oddziału NBP we Wrocławiu.Wystawę tę przygotowała Komisja Europejska, a jej prezentacja w Polsce możliwa jest dzięki pomocy i uprzejmości Narodowego Banku Polskiego. Ekspozycja została zaprezentowana po raz pierwszy w Brukseli w 2007 r. i od tamtego czasu odwiedziła już 10 krajów Unii Europejskiej i ponad 30 miast. W Polsce prezentowano ją dotąd w Poznaniu, Gdańsku, Rzeszowie, Bydgoszczy, Szczecinie, Olsztynie, Katowicach, Krakowie i Łodzi.

Wystawa ma charakter edukacyjny i przedstawia historię wspólnej europejskiej waluty oraz proces, który doprowadził do utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej. Ekspozycja w atrakcyjny sposób prezentuje również znaczenie euro w dla obywateli Unii Europejskiej i rolę euro na świecie. Zawiera ona także cenne informacje na temat polityki gospodarczej UE i warunków przystąpienia nowych państw do strefy euro.

Wystawa jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką gospodarczą i ma służyć dostarczeniu rzetelnej informacji na temat waluty euro. Jest ona skierowana także do najmłodszych gości, dla których przygotowano specjalne atrakcje, interaktywne gry i ciekawe zabawy. Zwiedzający wystawę dowiedzą się również jak zabezpieczone są banknoty i monety euro, a także otrzymają pamiątkowy żeton oraz dyplom potwierdzający udział w wystawie.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
5 listopada 2014
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce