Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy20 grudnia 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 6 min

Wzajemność wizowa

UE uzyskała pełną wzajemność wizową z Kanadą, jednak w przypadku USA wciąż 5 państw wspólnoty – w tym Polska – nie zostało objętych ruchem bezwizowym – wynika ze sprawozdania KE oceniającego sytuację w ciągu ostatnich 7 miesięcy. - Postępy potrzebne...

Wzajemność wizowa

Liczba przypadków braku wzajemności została znacznie zmniejszona w ciągu ostatnich dwóch i pół roku. W ostatnim czasie osiągnięto pełną wzajemność wizową z Kanadą po tym, jak zniosła ona obowiązek wizowy dla obywateli Rumunii i Bułgarii od 1 grudnia 2017 r. Podobne wyniki osiągnięto już w kontaktach z Australią, Brunei i Japonią. Oznacza to, że spośród państw nienależących do UE, znajdujących się na unijnej liście ruchu bezwizowego, już tylko Stany Zjednoczone nie przyznają prawa bezwizowego wjazdu obywatelom wszystkich państw członkowskich UE.

Komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos powiedział: - Osiągnięcie pełnej wzajemności wizowej z Kanadą świadczy o tym, że nasze działania dyplomatyczne i stałe zaangażowanie przynoszą efekty. Wraz z pięcioma zainteresowanymi państwami członkowskimi będziemy nadal dążyć do osiągnięcia podobnej sytuacji ze Stanami Zjednoczonymi i jesteśmy zdecydowani zrobić wszystko, co w naszej mocy, by zapewnić możliwość bezwizowego podróżowania wszystkim obywatelom UE. Postępy potrzebne są natychmiast i oczekujemy od naszych amerykańskich partnerów ścisłej współpracy w celu pobudzenia tych postępów.

Pełna wzajemność wizowa z Kanadą

1 grudnia 2017 r. osiągnięto pełną wzajemność wizową z Kanadą po tym, jak zniesiono obowiązek wizowy dla wszystkich obywateli Bułgarii i Rumunii. Decyzja Kanady była poprzedzona intensywnymi działaniami dyplomatycznymi i stałym zaangażowaniem na szczeblu politycznym i technicznym pomiędzy UE a Kanadą oraz dwoma zainteresowanymi państwami członkowskimi. Kanada częściowo już zniosła obowiązek wizowy dla niektórych obywateli Bułgarii i Rumunii w maju 2017 r. i zobowiązała się do całkowitego jego zniesienia od 1 grudnia 2017 r.

Stała współpraca ze Stanami Zjednoczonymi

W ciągu ostatnich siedmiu miesięcy nasilono kontakty ze Stanami Zjednoczonymi na szczeblu politycznym i technicznym. Komisja przewodzi ukierunkowanym na wyniki procesem, który ma wprowadzić pięć państw członkowskich UE (Bułgarię, Chorwację, Cypr, Polskę i Rumunię) do programu znoszenia wiz do USA. W chwili obecnej Komisja nie rozważa przyjęcia aktu delegowanego tymczasowo zawieszającego zwolnienie z obowiązku wizowego obywateli USA, ponieważ mogłoby to przynieść efekty odwrotne do zamierzonych. Stanowisko to może jednak zostać ponownie przeanalizowane w świetle dalszego rozwoju sytuacji.

W czerwcu komisarz Dimitris Avramopoulos i zastępca sekretarza Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, Elaine C. Duke, wydali wspólne oświadczenie, w którym obie strony zobowiązały się do wzmocnienia prowadzonych starań do osiągnięcia pełnej wzajemności wizowej między UE a USA. Podczas spotkania ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych UE i USA w dniu 17 listopada obie strony odnotowały postępy w rozmowach na temat współpracy i zobowiązały się kontynuować wspólną działalność. We wrześniu odbyły się rozmowy techniczne między Komisją Europejską, Stanami Zjednoczonymi i pięcioma zainteresowanymi państwami członkowskimi w celu dokonania przeglądu aktualnej sytuacji w zakresie pozostałych wymogów programu znoszenia wiz. W nadchodzących miesiącach, począwszy od posiedzenia urzędników wysokiego szczebla UE i USA w lutym, Komisja, w ścisłej współpracy z pięcioma zainteresowanymi państwami członkowskimi, będzie kontynuować współpracę z USA na wszystkich szczeblach. Powinno to doprowadzić do podjęcia nasilonych i konkretnych działań przez wszystkie strony.

Mechanizm wzajemności przynosi efekty

W sprawozdaniu podsumowano także ogólną efektywność mechanizmu wzajemności wizowej; ocenę tę Komisja miała przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu do 10 stycznia 2018 r. Liczba przypadków braku wzajemności została znacznie zmniejszona w ciągu ostatnich dwóch i pół roku, co oznacza, że Stany Zjednoczone pozostają ostatnim państwem trzecim na unijnej liście ruchu bezwizowego, które nie przyznaje prawa bezwizowego wjazdu obywatelom wszystkich państw członkowskich. Biorąc pod uwagę powyższe osiągnięcia, mechanizm wzajemności wizowej okazał się skutecznym narzędziem przyczyniającym się do osiągnięcia pełnej wzajemności wizowej z państwami trzecimi dla wszystkich obywateli UE. Komisja zatem nie rozważa w tej chwili przedstawienia wniosku ustawodawczego dotyczącego przeglądu mechanizmu. Będzie ona nadal działać na drodze dyplomatycznej w celu osiągnięcia pełnej wzajemności wizowej dla wszystkich państw członkowskich.

Dalsze działania

Komisja w dalszym ciągu pragnie ściśle współpracować z Parlamentem Europejskim i Radą nad kierunkiem dalszych działań. Komisja będzie kontynuować współpracę z USA i zainteresowanymi państwami członkowskimi w celu osiągnięcia pełnej wzajemności w zakresie zniesienia wiz. Posiedzenie urzędników wysokiego szczebla ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w dniach 27–28 lutego 2018 r. oraz posiedzenie ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych UE i USA w maju 2018 r. stworzą okazje do dalszego przyspieszenia postępów. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat dalszych działań najpóźniej do jesieni 2018 r.

Kontekst

Podstawową zasadą polityki wizowej UE jest zapewnienie zniesienia obowiązku wizowego wobec obywateli wszystkich państw członkowskich UE przez państwa trzecie objęte ruchem bezwizowym. W tym celu wprowadzono mechanizm wzajemności wizowej.

W ramach mechanizmu wzajemności – który wymaga, aby Komisja uwzględniła konsekwencje zawieszenia zwolnienia z obowiązku wizowego dla stosunków zewnętrznych UE i jej państw członkowskich – Komisja przyjęła już trzy sprawozdania oceniające sytuację: 10 października 2014 r., 22 kwietnia 2015 r. oraz 5 listopada 2015 r., a także pięć komunikatów: w kwietniu, lipcu i grudniu 2016 r. oraz maju i grudniu 2017 r.

Zgodnie z art. 1b rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001, do dnia 10 stycznia 2018 r. Komisja powinna złożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie oceniające skuteczność mechanizmu wzajemności i, w razie potrzeby, przedłożyć wniosek ustawodawczy w sprawie zmiany rozporządzenia.

Więcej informacji

 • Często zadawane pytania: Unijny mechanizm wzajemności wizowej
 • Komunikat przyjęty w dniu 20 grudnia 2017 r.
 • Komunikat przyjęty w dniu 2 maja 2017 r.
 • Komunikat przyjęty w dniu 21 grudnia 2016 r.
 • Komunikat przyjęty w dniu 13 lipca 2016 r.
 • Komunikat przyjęty w dniu 12 kwietnia 2016 r.
 • 5 listopada 2015 r. – sprawozdanie Komisji oceniające sytuację braku wzajemności z niektórymi państwami trzecimi w obszarze polityki wizowej
 • 22 kwietnia 2015 r. – sprawozdanie Komisji oceniające sytuację braku wzajemności z niektórymi państwami trzecimi w obszarze polityki wizowej
 • 10 października 2014 r. – sprawozdanie Komisji oceniające sytuację braku wzajemności z niektórymi państwami trzecimi w obszarze polityki wizowej
 • Rozporządzenie Rady wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego obowiązku (rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001)
 • Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (rozporządzenie (UE) 1289/2013)

Informacje szczegółowe

Data publikacji
20 grudnia 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce