Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy16 grudnia 2016Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Wyzwania dla Europy

Jakie są przyczyny obecnego kryzysu wartości europejskich? To jedno z zagadnień omawianych podczas spotkania przedstawicieli grup społecznych reprezentowanych w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym z dyrektorem Przedstawicielstwa KE w Polsce...

161216_ekes_main.jpg


W piątek 16 grudnia br. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie gościło polskich reprezentantów organizacji społecznych obecnych w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Podczas wprowadzenia dyrektor Marek Prawda przyznał, że obecnie UE znajduje w najpoważniejszym kryzysie od lat, który pogłębia przekonanie części grup społecznych, że Unia nie działa. "Jeśli nadal będzie dryfować [...] grozi nam rozmagnetyzowanie" – mówił Prawda.Dyrektor przywołał również stanowisko szefa KE Jean-Claude Junckera, który w swoim Orędziu o stanie Unii podkreślał konieczność odzyskania zaufania do UE. Mają temu służyć konkretne projekty, które we względnie krótkim czasie przyniosą społeczne efekty. W tym kontekście Marek Prawda przywołał m.in. Plan inwestycyjny, utworzenie – na bazie agencji Frontex - Europejskiej Straży Granicznej oraz zbudowanie Europejskiego Korpusu Solidarności jako elementu "ofensywy społecznej" dla młodzieży, gdyż to młodzi ludzie najszybciej stają się ofiarami kryzysów gospodarczych.
Podczas dyskusji zastanawiano się m.in. nad przyczynami obecnego kryzysu tożsamości UE. Jak sugerowano, przyczyną dezintegracji UE były m.in. rozbieżności w polityce sprawiedliwości społecznej. Obecnie nierówności w obrębie Unii pogłębiają się. Z badań przeprowadzonych w Portugalii wynika, że obywatele coraz wyraźniej dostrzegają dualizm wspólnoty. Państwa członkowskie coraz gorzej ze sobą współpracują, co widać choćby na przykładzie przemysłu stoczniowego czy próby wprowadzenia opłat dla zagranicznych kierowców korzystających z autostrad w Niemczech.

UCZESTNICY SPOTKANIA

Grupa pracodawców

 • Jan Klimek, zastępca Prezesa Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego;
 • Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Jarosław Mulewicz, Executive Director - Government Affairs of AVON in Europe, Middle East and Africa;
 • Krzysztof Ostrowski, Dyrektor Biura Interwencji Business Centre Club;
 • Janusz Pietkiewicz, Wiceprezydent Pracodawców RP;
 • Lech Pilawski, Dyrektor Generalny Konfederacji LEWIATAN;

Grupa pracowników (związki zawodowe)

 • Andrzej Adamczyk, Dyrektor Biura Zagranicznego NSZZ SOLIDARNOŚĆ;
 • Sławomir Broniarz, Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego;
 • Dorota Gardias, Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych;
 • Wioletta Janoszka, Członek Zarządu Porozumienia Związków Zawodowych KADRA;
 • Marian Krzaklewski, były przewodniczący NSZZ SOLIDARNOŚĆ;
 • Adam Rogalewski, ekspert Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;

Grupa różnych interesów

 • Krzysztof Balon, współprzewodniczący Rady Pożytku Publicznego (ze strony sektora pozarządowego), Przewodniczący Rady Programowej Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS;
 • Karolina Dreszer-Smalec, Wiceprezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych OFOP;
 • Krzysztof Kamieniecki, wiceprezes Instytutu na Rzecz Ekorozwoju;
 • Krzysztof Pater, były wiceprzewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego, były minister ds. polityki społecznej;
 • Elżbieta Szadzińska, członek Rady Krajowej Federacji Konsumentów;
 • Teresa Tiszbierek, wiceprezes Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
16 grudnia 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce