Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy20 stycznia 2013Przedstawicielstwo w Polsce

Wszystko o pieniądzach

Budżet Unii Europejskiej jest środkiem dla realizacji jej celów, ale najważniejsze jest dobre nim zarządzanie - wyjaśniał podczas spotkania „Z Widokiem na Europę” dr Jacek Uczkiewicz. 8 października 2012 r. członek Europejskiego Trybunału...

main.jpg

Najważniejszym celem Unii Europejskiej jest ochrona unikalnego, europejskiego modelu społecznego, na który składają się: demokracja, wolność obywatelska, Europejska Karta Społeczna oraz wola przezwyciężania podziału kontynentu europejskiego, natomiast budżet służy ich realizacji - rozpoczął swój wykład dr Jacek Uczkiewicz.

Dla osiągnięcia wyznaczonych celów potrzebna jest instytucja, która kontroluje proces ich finansowania. W tym celu, na mocy Traktatu, ustanowiono Europejski Trybunał Obrachunkowy.Jak wyjaśniał - jako zewnętrzny kontroler Unii Europejskiej przyczynia się on do poprawy zarządzania finansami Unii i jest niezależnym strażnikiem interesów finansowych obywateli wspólnej Europy.

Europejski Trybunał Obrachunkowy skupia swoją działalność przede wszystkim na instytucjach i organach Unii Europejskiej, natomiast nie posiada mandatu do kontrolowania państw członkowskich i ich instytucji - podkreślił Uczkiewicz.

Podczas wykładu, goście Domu Europy, usłyszeli również o podstawach prawnych i funkcjonowaniu Trybunału Obrachunkowego, o działaniach podejmowanych przez ten organ dla poprawy zarządzania finansami UE oraz o problemach, jakie stoją przed Europejskim Trybunałem Obrachunkowym.

Uczkiewicz zakończył swoje wystąpienie stwierdzeniem, że Europejski Trybunał Obrachunkowy jest niezbędny, jednak tak, jak w każdym kraju, efektywność Najwyższego Organu Kontroli leży w rękach polityków.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
20 stycznia 2013
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce