Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy4 stycznia 2013Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 1 min

Wszyscy jesteśmy mali

Unia Europejska przeżywa najtrudniejszy okres od jej powstania. Kryzys finansowy ujawnił wzajemny brak zaufania nie tylko miedzy państwami członkowskimi, ale również obywatelami i instytucjami - mówi we Wrocławiu Jerzy Buzek - były premier i były...

main.jpg

Wystąpienia otwierające wygłosiły Kwestor Parlamentu Europejskiego Lidia Geringer de Oedenberg oraz Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Ewa Synowiec.Profesor Jerzy Buzek uważa, że Unia Europejska przeżywa najtrudniejszy okres od jej powstania. Kryzys finansowy ujawnił wzajemny brak zaufania nie tylko miedzy państwami członkowskimi, ale również obywatelami i instytucjami.

Wprowadzenie unii walutowej bez rzeczywistej unii gospodarczej uznał za niewystarczające dla dalszego rozwoju Unii. Buzek zauważył również, że niektóre państwa zaczęły szukać rozwiązań na własną rękę w oderwaniu od mechanizmów wspólnotowych, chociażby w polityce imigracyjnej, co może przynieść skutki odwrotne do zamierzonych.Zdaniem Jerzego Buzka, Unia Europejska potrafi sprawnie rozwiązywać większość swoich problemów wewnętrznych, jednak brakuje jej skutecznych mechanizmów działania w sprawach zewnętrznych, takich jak kwestie związane z energią atomową, zmianami klimatycznymi czy piractwem. Dodał, że Unia potrzebuje sprawniejszego zarządzania, nowego ducha i wspólnej wizji.

Były przewodniczący Parlamentu Europejskiego przekonywał, że dziś Europa może być silna jedynie jako wspólnota, a jej tworzenie nie oznacza demontażu państw narodowych. Przytoczył popularną w Parlamencie Europejskim anegdotę, że dziś „wszystkie kraje Unii Europejskiej są małe, tylko nie wszystkie już o tym wiedzą”.Jerzy Buzek przypomniał o solidarności jako jednym z fundamentów funkcjonowania Unii Europejskiej. Zauważył, że to, co dzieje się w Grecji i innych krajach ogarniętych kryzysem, nie jest zjawiskiem odizolowanym od reszty Europy. „Jestem przekonany, że tak jak polska Solidarność wygrała z komunizmem, tak europejska solidarność może naprawić kapitalizm.”

Projekt „Z Widokiem na Europę” jest wspólną inicjatywą Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego oraz Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu. Przewiduje organizację wykładów i debat w formule otwartego salonu, podczas których mieszkańcy Wrocławia będą mogli spotykać się z gośćmi, którzy są ekspertami w sprawach związanych z integracją europejską.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
4 stycznia 2013
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce