Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy22 stycznia 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Współczesna gospodarka i administracja publiczna

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce wspiera inicjatywy, które pozwalają spojrzeć na sprawy ważne dla Unii w sposób nowatorski i kompetentny. Jednym z takich wydarzeń są Sympozja "Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna" (GAP)...

Współczesna gospodarka i administracja publiczna
Sympozja są okazją, by wyróżniający się studenci ekonomii zetknęli się z tematami, które znajdują się na styku ich dziedziny z kwestiami społecznymi, środowiskowymi czy kulturowymi. Równocześnie, jak w przypadku tematów przewodnich 46. Sympozjum GAP - „Miejskiej gospodarki okrężnej" i "Nierówności społecznych" - są to tematy aktualne dla całej Europy.

W pierwszym bloku tematycznym - „Miejska gospodarka okrężna” - gospodarzem obrad był dr Michał Kudłacz (Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). a wśród prelegentów znaleźli się m.in. prof. dr hab. Bohdan Jałowiecki (Uniwersytet Warszawski) prof. dr hab. Tadeusz Markowski (Uniwersytet Łódzki) prof. dr hab. Jacek Purchla (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), prof. dr hab. Jacek Szlachta (Szkoła Główna Handlowa) oraz przedstawiciele krakowskich spółek miejskich: Rafał Kulczycki (Dyrektor Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa), Jakub Bator (Członek Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego), Janusz Wesołowski (Wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie), Henryk Kultys (Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie).
Prelegenci dyskutowali na temat sposobu funkcjonowania i kierunków rozwoju współczesnych miast. To szczególnie istotne w kontekście gospodarki cyrkularnej, rozumianej jako wytwarzanie, wykorzystanie i odzyskiwanie bardzo różnych zasobów (również niematerialnych) dla rozwoju miast. Podczas GAP podjęto próbę określenia na nowo kierunków rozwoju miast, zagrożeń i wyzwań w gospodarce, w której dominują procesy globalizacji, metropolizacji i cyfryzacji.

W trakcie pierwszego dnia wystąpienia swoimi doświadczeniami dzielili się naukowcy, twórcy koncepcji rozwoju miast, przedstawiciele samorządów miejskich, biznesu, mediów, kultury oraz studenci, którzy brali udział nie tylko w dyskusji, ale także w prowadzonych panelach. Podsumowaniem były wystąpienia m.in. Pawła Chorążego (Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju), Ewy Wolniewicz-Warskiej (Kapsch Telematic Services) oraz Pawła Lisowskiego (Bank Gospodarstwa Krajowego).
Tematem drugiego bloku sympozjum były „Nierówności społeczne”. Gospodarzem obrad była prof. AGH dr hab. Barbara Gąciarz (Wydział Humanistyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie). Prelegentami byli m.in. prof. UJ dr hab. Wiesław Gumuła (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Michał Brzeziński (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Henryk Domański (IFiS Polska Akademia Nauk), prof. dr hab. Janina Filek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), prof. dr hab. Juliusz Gardawski (Szkoła Główna Handlowa), prof. UW dr hab. Ryszard Szarfenberg (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki (Uniwersytet Warszawski) dr Katarzyna Jaśko (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Wojciech Morawski (Szkoła Główna Handlowa), prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska (Uniwersytet SWPS), prof. dr hab. Andrzej Zybała (Szkoła Główna Handlowa).

Dyskutowano m.in. o tym, czy Polska jest krajem dużych nierówności społecznych. Większość uczestników wskazywała, że choć wiele badań wskazuje na umiarkowaną skalę nierówności w Polsce (na tle innych państw UE), to dane w znikomym stopniu uwzględniają osoby najbogatsze, co zaburza rzeczywisty obraz. Stosunek Polaków do nierówności jest wyraźnie powiązany z ich miejscem w społeczeństwie – osoby zamożniejsze zazwyczaj są bardziej skłonne do uznawania nierówności za naturalne.
Uczestnicy dyskusji zgadzali się, że nierówności są nieusuwalną cechą społeczeństw, ale mogą odegrać pewną pozytywną rolę (sprzeciw wobec nich był często motorem zmian społecznych). Jednak gdy skala nierówności jest zbyt duża, prowadzą one do niebezpiecznych napięć lub apatii grup, które czują się trwale wykluczone. Przeważał pogląd, że we współczesnej Polsce duży awans społeczny jest trudno osiągalny.

Wskazywano, że aby ludzie zaczęli zwracać uwagę na swoje nierówne zasoby, muszą najpierw mieć poczucie przynależności do jakiejś wspólnoty np. narodowej. Odnosząc się do tej kwestii, dr Filip Skawiński z PKE przedstawił problem nierówności społecznych w Unii Europejskiej (będącej również wspólnotą, co skłania jej uczestników do porównywania sytuacji Europejczyków w różnych regionach regionu). Podkreślał, że UE dysponuje wieloma instrumentami - jak polityka spójności czyli fundusze dla mniej rozwiniętych regionów - które pozwalają na eliminowanie radykalnych nierówności rozwojowych.
Partnerem 46. Sympozjum GAP było Przedstawicielstwo KE w Polsce.

Sympozja z cyklu „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna” to wyjazdowe spotkania, odbywające się dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego. Pierwsze odbyło się w 1995 roku. Obecnie impreza ta skupia ponad czterysta osób, a jej program, prócz wykładów i dyskusji panelowych, zawiera szereg dodatkowych atrakcji kulturalnych i rozrywkowych. Biorą w nich udział studenci kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, pracownicy tej uczelni, a także zaproszeni prelegenci i goście. 46. Sympozjum GAP odbyło się 19-21 stycznia 2018 roku w Szczyrku.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
22 stycznia 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce