Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy28 czerwca 2019Przedstawicielstwo w Polsce

Wsparcie dla reform

Maarten Verwey, dyrektor generalny Służby ds. Wspierania Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej, odwiedza Warszawę w celu omówienia sposobów wspierania działań na rzecz reform w Polsce.

Wsparcie dla reform

W piątek 28 czerwca dyrektor generalny Służby ds. Wspierania Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej Maarten Verwey prowadzi w Warszawie strategiczne dyskusje z przedstawicielami ministerstw i władz rządowych. Celem spotkań jest przygotowanie następnej rundy wniosków o wsparcie w ramach programu wspierania reform strukturalnych oraz uzyskanie dodatkowych informacji na temat priorytetów reform Polski, w których program mógłby zapewnić wsparcie.

Unijny program wspierania reform strukturalnych wspiera państwa członkowskie w ich wysiłkach na rzecz wdrażania reform. Państwa członkowskie zwracają się do Komisji Europejskiej na zasadzie dobrowolności, a Komisja zapewnia niezbędną wiedzę specjalistyczną, aby im pomóc w określeniu właściwych potrzeb w zakresie reform, opracowaniu nowych reform lub wdrożeniu zaplanowanych programów reform.

Kraje mogą zwrócić się o pomoc z programu wspierania reform strukturalnych w celu wdrożenia reform podjętych z własnej inicjatywy lub też reform wynikających z zaleceń dla poszczególnych krajów, uzgodnionych w ramach procesu semestru europejskiego przez wszystkie państwa członkowskie UE. Mogą również zwrócić się o pomoc we wdrażaniu prawa UE lub unijnych priorytetów.

W Polsce, w poprzednich rundach programu wspierania reform strukturalnych, wsparcie udzielono m.in. w dziedzinie zarządzania finansami publicznymi, w celu poprawy jakości edukacji włączającej lub zwiększenia badań, rozwoju i innowacji.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
28 czerwca 2019
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce