Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy6 stycznia 2013Przedstawicielstwo w Polsce

To właśnie Wrocław

Czy to Praga, Wenecja, Wiedeń, a może Tokio? Nie, to jest właśnie Wrocław - mówił prezydent miasta Rafał Dutkiewicz, który 2 kwietnia 2012 r. był gościem cyklu "Z Widokiem na Europę", przy ul. Widok 10 we Wrocławiu. Według niego, przystąpienie Polski...

main.jpg

Prezydent Wrocławia zwrócił uwagę na historyczne uwarunkowania kształtowania się nowej tożsamości mieszkańców swojego miasta w drodze do otrzymania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Podczas II wojny światowej Wrocław został prawie całkowicie zniszczony, a następnie w prawie 100 procentach przesiedlono jego mieszkańców - przypominał prezydent Dutkiewicz.Po wszystkich tragediach, jakie miały miejsce na terenach Polski, z Wrocławia w 1965 roku wystosowany został list do niemieckich biskupów, którego głównym sygnatariuszem był ksiądz kardynał Bolesław Kominek. „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie” - brzmiało jedno ze zdań zawartych w liście.

Dutkiewicz podkreślił również istotę przełomu lat 80 i 90, kiedy - jego zdaniem - Wrocław odegrał rolę najtrwalszej twierdzy oporu antykomunistycznego, aż do pierwszych wolnych wyborów samorządowych w maju 1990 roku. Wszystkie te wydarzenia pomogły zrozumieć i dostrzec potrzebę dołączenia do Europy i budowania jej wspólnie z innymi narodami.

Przystąpienie do Unii Europejskiej w 2004 roku, przede wszystkim przyniosło nowe horyzonty, ale pozwoliło również rozwinąć się ekonomicznie - mówił Dutkiewicz i wskazał przy okazji na fakt, iż inwestycje we Wrocławiu pokrywane są ze środków unijnych zaledwie w 10 procentach. Jednak gdyby nie one, nie otrzymalibyśmy niezwykle ważnego impulsu do działania i rozwoju - zaznaczył.

W maju 2012 roku w Brukseli, Rafał Dutkiewicz oficjalnie odbierze nominację dla Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Prezydent Wrocławia wymienił dwa cele, jakie pragnie zrealizować przy okazji Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016.

Przede wszystkim, będzie dążyć do podwojenia liczby turystów odwiedzających Wrocław. Statystyki podają, iż w roku 2011 stolicę Dolnego Śląska odwiedziły 3 miliony osób, w roku 2016 ma to być 6 milionów. Później chciałby, aby miasto odwiedzało rocznie 4,5-5 milionów ludzi.

Drugim celem jest podwojenie poziomu uczestnictwa w kulturze, czyli rozbudowanie „infrastruktury” kulturalnej, na taką skalę, żeby powodem przyjazdu do Wrocławia stała się w znacznym stopniu chęć obcowania z kulturą.

Wśród aspektów niezwykle ważnych dla Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury, Dutkiewicz wymienił między innymi nowoczesność, tożsamość, edukację i naukę, wydarzenia oraz międzynarodowość.

W tym kontekście mówił o potrzebie połączenia bogatej "tradycyjnej" treści muzeów z nowoczesnymi technikami multimedialnymi; projekcie WuWa, czyli wystawy mieszkania i miejsca pracy; Europejskiej Nagrodzie Teatralnej; potrzebie selekcji wydarzeń sztandarowych, które zachęcą obywateli całej Europy do przyjazdu do Wrocławia oraz o projekcie „Szkoła w mieście”.Goście, którzy pojawili się 2 kwietnia w Domu Europy, zwracali uwagę na potrzebę współpracy przy realizacji projektu Europejskiej Stolicy Kultury na wszystkich szczeblach administracji samorządowej, tak aby odnieść sukces. Poruszali też wielokrotnie temat lokalnego i ogólnoeuropejskiego charakteru tego wydarzenia oraz kosztów jakie się z nim wiążą. Debatujący zastanawiali się także nad tym jak zachęcić Europejczyków do odwiedzenia Wrocławia.

Europejska Stolica Kultury, pomimo znacznych nakładów finansowych i swojego jednorazowego charakteru przyniesie korzyści dla Wrocławian w dalszej perspektywie długoterminowej, a Wrocław, będący kwiatem Europy, jak nazwał stolicę Dolnego Śląska siedemnastowieczny poeta Heneliusz, rozkwitnie na dobre - zakończył prezydent Dutkiewicz.

Europejska Stolica Kultury (European Capital of Culture)

Każdego roku miasta wybrane jako Europejskie Stolice Kultury stanowią żywy przykład bogactwa i różnorodności europejskiej kultury. Poczynając od 1985, inicjatywa ta stała się jedną z najbardziej prestiżowych i najważniejszych wydarzeń kulturowych w Europie. Do tej pory Stolicami było 40 miast (m.in. Kraków – w 2000r.) Obecnie Europejskimi Stolicami Kultury są Turku (Finlandia) i Tallinn (Estonia). Miasto wybierane jest nie tylko na podstawie stanu obecnego, lecz głównie ze względu na to co ma zamiar zrobić w ciągu roku, w którym miałoby zostać wybrane.

Celem inicjatywy jest:

  • Podkreślić bogactwo i różnorodność europejskiej kultury
  • Celebrować więzi kulturowe jakie łączą wszystkich Europejczyków
  • Sprawić, aby Europejczycy z różnych krajów mieli kontakt z inną, choć bliską, kulturą, oraz promowanie wzajemnego zrozumienia
  • Rozwój idei europejskiego obywatelstwa

Ponadto, badania wykazują że jest to świetna okazja do:

  • Rewitalizacji rejonów miast
  • Wzmocnienia pozycji międzynarodowej oraz polepszenia obrazu miasta w oczach jego mieszkańców
  • Wprowadzenia powiewu świeżości do ich życia kulturowego
  • Zwiększenia turystyki

Początki idei

Mówi się, że początkowo pomysł na “Europejskie miasto kultury” pojawił się podczas rozmowy na lotnisku między byłymi ministrami kultury Grecji oraz Francji – Merlina Mercouri i Jacquesa Lang. Miało to miejsce w styczniu 1985r. Pani Mercouri podchwyciła pomysł, i już w czerwcu tego samego roku projekt ruszył – jego celem było zbliżenie do siebie mieszkańców Europy.

Wybór Stolicy Kultury

Poczynając od 2011r., 2 miasta – z 2 różnych krajów UE – wybierane są każdego roku. Procedura zaczyna się ok. 6 lat wcześniej – jednak kolejność krajów członkowskich uprawnionych do udziału jest ustalana jeszcze wcześniej. We wszystkim biorą udział niezależni eksperci od spraw kulturowych, odpowiadają za ocenę propozycji. Po wybraniu miast, przygotowania są cały czas monitorowane.

Jak to się zmieniało

Między 1985 a 2004, Stolice były wybierane przez spotykających się w Radzie ministrów kultury krajów UE. Komisja Europejska zapewniała wsparcie finansowe dla wybranych miast. W następnych latach to kraje członkowskie odpowiedzialne są za wybór konkretnego miasta, ogłaszają nabór wniosków na 6 lat przed planowaną imprezą. Zainteresowane miasta muszą wysłać swoje propozycje ok. 10 miesięcy po ogłoszeniu konkursu.

Następnym etapem jest preselekcja – niezależni eksperci kulturowi spotykają się ok. 5 lat przed wydarzeniem aby ocenić propozycje, następnie wybierają krótką listę miast, które proszone są o dostarczenie uszczegółowionych wniosków.

Ostateczny wybór – eksperci spotykają się ok. 9 miesięcy po preselekcji w celu oceny ostatecznych propozycji – wtedy wybierają miasto, które zostanie Stolicą Kultury. W skład grupy ekspertów wchodzi 7 osób z instytucji europejskich, oraz 6 specjalistów krajowych. Nie może ich nic łączyć z miastami, które prowadzą rywalizację, muszą też mieć odpowiednie doświadczenie w temacie.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
6 stycznia 2013
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce