Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy26 czerwca 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Więcej barier w handlu

Wzrasta protekcjonizm w stosunkach handlowych i gospodarczych – wynika ze sprawozdania KE. Europejscy eksporterzy zgłosili 10-procentowy wzrost liczby barier handlowych napotkanych w samym tylko roku 2016. Pod koniec zeszłego roku istniały 372 takie...

170626_cecilia_malmstrom.jpg

Zgodnie ze sprawozdaniem w sprawie barier dla handlu i inwestycji opublikowanym przez Komisję Europejską, dzięki jej skutecznej strategii dostępu do rynku Komisji udało się w ubiegłym roku usunąć aż 20 różnych przeszkód dla europejskiego eksportu.

Komentując sprawozdanie, komisarz UE ds. handlu Cecilia Malmström powiedziała: - Wyraźnie widzimy, że fala protekcjonizmu rośnie. Ma on negatywny wpływ na europejskie przedsiębiorstwa i ich pracowników. Niepokojące jest to, że państwa grupy G-20 utrzymują najwięcej barier handlowych. Na zbliżającym się szczycie grupy G-20 w Hamburgu UE będzie nalegać, by przywódcy przeszli od słów do czynów i przeciwstawili się protekcjonizmowi. Europa nie będzie stać bezczynnie i nie zawaha się skorzystać z dostępnych środków, jeśli państwa te nie będą przestrzegać ustalonych zasad.

Sprawozdanie w sprawie barier dla handlu i inwestycji publikowane jest corocznie od początku kryzysu gospodarczego w 2008 r. Tegoroczne wydanie jest w pełni oparte na konkretnych skargach otrzymanych przez Komisję od przedsiębiorstw europejskich. Dotyczą one szerokiego wachlarza produktów w różnych branżach: od branży rolno-spożywczej do przemysłu stoczniowego.

Państwa grupy G-20 zajmują istotne miejsce wśród państw, które utworzyły największą liczbę przeszkód dla importu. Na szczycie listy znajdują się Rosja, Brazylia, Chiny i Indie. Większość nowych środków protekcjonistycznych zgłoszonych w 2016 r. pojawiła się również w Rosji i Indiach oraz w Szwajcarii, Chinach, Algierii i Egipcie.

Komisja energicznie broni europejskich przedsiębiorstw przed narastającymi tendencjami protekcjonistycznymi. W 2016 r. jej wysiłki przyniosły wymierne wyniki. Komisji udało się przywrócić normalne warunki wymiany handlowej w 20 różnych przypadkach wpływających na unijny eksport o wartości 4,2 mld euro. Na szczycie listy państw, w których unijne działania spowodowały zniesienie barier, znajdują się Korea Południowa, Chiny, Izrael oraz Ukraina.

Z ostatnich działań unijnych najbardziej skorzystały branże spożywcza i napojów, a także przemysł samochodowy i kosmetyczny. W następstwie interwencji UE Chiny zawiesiły na przykład wymogi dotyczące etykietowania, które w przeciwnym razie wpłynęłyby negatywnie na eksport unijnych kosmetyków o wartości 680 mln euro. Korea natomiast zgodziła się na dostosowanie swoich przepisów dotyczących foteli samochodowych do przepisów międzynarodowych, a Izrael umożliwił przedsiębiorstwom z całej UE składanie wniosków o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów farmaceutycznych oraz import tych produktów.

Stało się to możliwe dzięki skutecznej współpracy między Komisją, państwami członkowskimi UE i przedstawicielami unijnych przedsiębiorstw w ramach unijnej strategii dostępu do rynku oraz dzięki poprawie stosunków z partnerami handlowymi w ramach najnowszych porozumień handlowych zawartych przez UE.

Strategia dostępu do rynku stanowi zasadniczy element działań UE na rzecz stworzenia możliwie najlepszych warunków eksportu dla przedsiębiorstw europejskich na całym świecie i skutecznego egzekwowania zasad handlu międzynarodowego.

Do środków objętych sprawozdaniem nie należą środki ochrony handlu. Cła antydumpingowe lub antysubsydyjne, nakładane zgodnie z wymogami WTO, są środkami służącymi przywróceniu sprawiedliwych warunków wymiany handlowej. Są one stosowane przez UE i wielu z jej partnerów w celu zapewnienia równych warunków działania.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
26 czerwca 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce