Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy7 października 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Walka z kryzysem energetycznym

Przed szczytem Rady Europejskiej w Pradze, przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen wystosowała list do liderów państw członkowskich, w którym zarysowała działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w UE.

Ursula von der Leyen

List otwarty przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen do liderów (fragmenty):

Znowu znajdujemy się w krytycznym momencie. Kryzys energetyczny jest poważny i wszedł w nowy etap. Tylko wspólna europejska reakcja może obniżyć koszty energii dla rodzin i przedsiębiorstw oraz zapewnić bezpieczeństwo energetyczne na tę i nadchodzące zimy.

Niesprowokowana agresja Rosji przeciwko Ukrainie i wykorzystywanie przez nią dostaw energii jako broni ujawniły naszą zależność od rosyjskich paliw kopalnych, wystawiły na próbę nasze narzędzia zapewniania bezpieczeństwa dostaw i doprowadziły ceny energii do bezprecedensowego poziomu. (…)

Zareagowaliśmy jednością, determinacją i solidarnością. Nasze magazyny gazu są już zapełnione w blisko 90%. Zmniejszone dostawy rosyjskiego gazu z rurociągów zrekompensowaliśmy bardziej zdywersyfikowanym importem od zaufanych i wiarygodnych partnerów. A dzięki silnemu zaangażowaniu naszych państw członkowskich i prezydencji osiągnęliśmy szybkie porozumienie w sprawie interwencji w sytuacjach nadzwyczajnych dotyczących oszczędności gazu i energii elektrycznej. (…)

Po uważnym wysłuchaniu dyskusji ministrów energetyki i finansów w minionych dniach i przed naszą nadchodzącą dyskusją w Pradze, pozwólcie, że przedstawię naszą mapę drogową dla dalszych działań.

Po pierwsze, musimy podjąć działania, które mogą obniżyć cenę, jaką płacimy za nasz import gazu, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa dostaw. Dlatego zalecam zintensyfikowanie negocjacji z naszymi wiarygodnymi dostawcami w celu obniżenia cen wszelkiego rodzaju importowanego gazu. (…)

Po drugie, proponuję, abyśmy współpracowali z państwami członkowskimi w celu opracowania interwencji mającej na celu ograniczenie cen na rynku gazu ziemnego. Komisja rozpoczęła prace nad uzupełniającym unijnym wskaźnikiem cen, który będzie lepiej odzwierciedlał dzisiejszą rzeczywistość energetyczną w Europie i zapewni lepsze funkcjonowanie rynku sprzyjające niższym cenom. (…)

Po trzecie, wysokie ceny gazu prowadzą do wysokich cen energii elektrycznej. Powinniśmy ograniczyć ten inflacyjny wpływ gazu na energię elektryczną w całej Europie. Dlatego, w uzupełnieniu do naszych działań dotyczących gazu z importu, jesteśmy gotowi do dyskusji o wprowadzeniu tymczasowego limitu ceny gazu wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej. (…)

Po czwarte, uważam, że musimy zwiększyć inwestycje, aby przyspieszyć przejście na niezależność energetyczną. Inwestycje w infrastrukturę, takie jak rurociągi, połączenia międzysystemowe lub odnawialne źródła energii oraz efektywność energetyczna (np. izolowanie domów i instalowanie pomp ciepła) pomogą nam wszystkim stać się mniej narażonymi na wysokie ceny energii kopalnej i wzmocnią naszą strategiczną autonomię. (…)

Wreszcie będziemy kontynuować prace nad reformą strukturalną rynku energii elektrycznej. Do końca roku przedstawimy Radzie i Parlamentowi nasze pomysły w tym zakresie, w celu dostosowania naszego rynku energii elektrycznej do bardziej niskoemisyjnej przyszłości. (…)

Pełną treść listu przewodniczącej KE do liderów można przeczytać tutaj.

 

Informacje szczegółowe

Data publikacji
7 października 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce