Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy24 lipca 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Von der Leyen: NextGenerationEU znakiem solidarności

- Mamy teraz okazję wspólnie osiągnąć coś historycznego dla Europy - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w Parlamencie Europejskim, mówiąc o „nowej szansie dla naszej społeczności”. Sesję plenarną zwołano w celu...

Von der Leyen: NextGenerationEU znakiem solidarności

- W tym tygodniu nie tylko odrzucono pewne tabu i przekonania, ale nastąpił wielki przełom dla naszej Unii – podkreśliła Ursula von der Leyen. – Będąc zjednoczeni - 27 państw członkowskich popierających Komisję - zbieramy pieniądze na rynku kapitałowym, aby wspólnie walczyć z najgorszym kryzysem gospodarczym.

Przewodnicząca przypomniała, że dziesięć lat temu podczas kryzysu finansowego, Unia i euro zostały uratowane przed zapaścią, ale odbyło się to „ogromnym kosztem wewnętrznym”. - Tym razem robimy wiele rzeczy inaczej, a niektóre lepiej” - wyjaśniła, opisując NextGenerationEU o wartości 750 miliardów euro jako „wspaniały znak solidarności i gotowości do reform.

To wyjątkowe narzędzie naprawy gospodarczej, składające się z 390 miliardów euro dotacji, uzupełnionych 360 miliardami euro pożyczek, zostanie zainwestowane w reformy powiązane z europejskimi priorytetami: Europejskim Zielonym Ładem, cyfryzacją, modernizacją jednolitego rynku, odpornością. Powinno to umożliwić wszystkim krajom UE znalezienie się na równej pozycji oraz pomoc swoim obywatelom i przedsiębiorstwom - bez konieczności zaciskania pasa krajowych finansów publicznych.

Von der Leyen podkreśliła ważną rolę Parlamentu Europejskiego w projektowaniu i określaniu zasad funkcjonowania tego instrumentu. - Komisja zapewni pełną przejrzystość, w tym poprzez gotowość do zorganizowanego dialogu na temat priorytetów i wydatków oraz regularną wymianę poglądów na temat planów krajowych i ogólnej realizacji.

Szefowa KE podkreśliła, że ochrona budżetu i poszanowanie praworządności idą w parze. Rada Europejska wyraźnie zobowiązała się do poszanowania praworządności i ochrony naszych interesów finansowych. Przewodnicząca Komisji z zadowoleniem przyjęła to stanowisko, podkreślając, że praworządność jest teraz kwestią najwyższej wagi, biorąc pod uwagę, że w ramach NextGenerationEU zgromadzono więcej publicznych pieniędzy niż kiedykolwiek wcześniej. W tym kontekście ogłosiła, że Komisja będzie pracować razem ze współprawodawcami w celu zapewnienia, aby jej wniosek z 2018 r. dotyczący praworządności był „realizowany i – tam, gdzie to konieczne – udoskonalony”.

Cięcia w wielu programach długoterminowego budżetu UE były trudne – powiedziała przewodnicząca przypominając, że wartość programów unijnych zawsze znacznie przewyższała koszty. Z drugiej strony zauważyła, że udało się „wypełnić niemal całą lukę” w wysokości około 70 miliardów euro, powstałą z powodu brexitu, zaś dzięki NextGenerationEU Unia będzie miała „broń finansową masowego i bezprecedensowego rażenia, w kwocie 1,8 biliona euro”. — To prawie 13 proc. dochodu narodowego brutto UE-27. Wieloletnie Ramy Finansowe razem z NextGenerationEU zwiększą odsetek nowoczesnych polityk do ponad 50 proc. - powiedziała Ursula von der Leyen w Parlamencie Europejskim.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
24 lipca 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce