Przejdź do treści głównej
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy22 kwietnia 2016Przedstawicielstwo w Polsce

VII spotkanie "Europa Café"

Już po raz siódmy organizacje pozarządowe z całego kraju wzięły udział w dwudniowym spotkaniu w ramach Europa Café. Poruszane były tematy dotyczące m.in. Planu Inwestycyjnego dla Europy, internacjonalizacji polskich NGO, czy współpracy z siecią...

160422_europa_cafe_main.jpg


Kilkudziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych miało okazję spotkać się, aby podyskutować na tematy, które dotyczą bezpośrednio ich codziennej działalności. Przybyłych na piątkowe spotkanie gości przywitała Katarzyna Pszczoła, specjalistka ds. komunikacji społecznej z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce (PKE) oraz Monika Łagodzińska z Fundacji Kształcenia Ustawicznego Peritia.Pierwszy panel rozpoczęła Aleksandra Nowak z Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct w Ostrołęce, prezentacją pod tytułem "Biblioteka miejscem innowacji społecznych". Przekonywała, że organizacje pozarządowe mogą organizować edukację nieformalną i to jest jedno z ich głównych zadań. Wskazywała na fakt, że to w bibliotece kształtują się obywatelskie postawy, a jej działania mogą dokonywać zmian społecznych - rozwijają ciekawość poznawczą, szczególnie u młodych ludzi. Ponadto prelegentka podkreślała, jak bardzo Polska i Europa potrzebują dziś społeczeństwa obywatelskiego, jak ważna jest koordynacja, współdziałanie między organizacjami NGO w celu wprowadzania innowacji i tworzenia tego społeczeństwa obywatelskiego. Kluczem do sukcesu miałoby być działanie „dla ludzi”, „przez ludzi” i „z ludźmi”.Kolejną osobą, która w tym bloku dzieliła się swoim doświadczeniem była Dorota Halina Kutyła z Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Podkreślała ona, że kluczowym jest fakt, iż bez obywateli nie ma legitymizacji władzy, a tym samym społeczeństwo musi brać czynnie udział w wyborach, bo inaczej cały system prawny traci podstawę. Dla Kutyły najlepszym rozwiązaniem jest edukacja obywatelska nieoficjalna i nieformalna, ta, kiedy ludzie nie czują się do czegoś przymuszeni, czy zobowiązani. Wiele uwagi zostało poświęcone kwestii potrzeby przywracania poczucia obywatelstwa wśród ludzi 40-50letnich, czyli tych dorosłych, którzy być może utracili zaufanie do władz, przeżyli więcej i nie mają siły dążyć do zmian politycznych.Następnym referentem był Tomasz Gibas, European Semester Officer w PKE w Polsce, który prezentował Plan Inwestycyjny dla Europy opierający się na 3 filarach: uruchomieniu środków na inwestycje, spowodowaniu, że fundusze trafią do realnej gospodarki oraz na poprawie otoczenia inwestycyjnego. Słuchacze dowiedzieli się, że Plan Inwestycyjny to nie tylko inwestowanie w duże przedsięwzięcia kapitałowe, ale też inwestycje w edukację, uniwersytety, badania, czyli jest to element inwestycji społecznych, pomoc dla kapitału ludzkiego. To także stworzenie możliwości inwestowania dla projektów o podwyższonym ryzyku. Prelegent mówił o obecnym stanie gospodarki Unii Europejskiej oraz o tym, jak pobudzić inwestycje w Europie. Omówione zostały również: problem bezrobocia młodzieży i bezrobocia na południu Europy, jako problemy gospodarcze, ale także społeczne. Nie zabrakło budujących akcentów, takich jak ten, że to Europa Środkowa pozostaje motorem wzrostu w UE (Polska i Rumunia szczególnie). Podczas prelekcji pojawiło się wiele pytań, m.in.: o sytuację Chin, „jedwabny szlak”, czy o sytuację geopolityczną Rosji.Drugi panel dyskusyjny dotyczył aż 3 kwestii. Pierwsza, o internacjonalizacji polskich NGO i porozumieniu centrów wspierania NGO w Polsce, mówiła Marta Gumkowska ze Stowarzyszenia Klon/Jawor. Przedstawiła obecną sytuację organizacji pozarządowych w Polsce. Według badań aż 66% NGO nie miało kontaktów z zagranicznymi organizacjami, więc internacjonalizacja jest bardzo mała, co trzecia organizacja polska miała jakiekolwiek, choćby sporadyczne kontakty z organizacjami zza granicy, natomiast 10% organizacji prowadzi projekty na terenie innych krajów. Gumkowska przekazała, że działalność międzynarodowa jest najważniejszym obszarem działań tylko dla 0,5 % polskich organizacji, więc nie jest to powszechny obszar ich działań i należy to sukcesywnie zmieniać. Ponadto należy robić wszystko, by zachęcać NGO do korzystania z funduszy europejskich, które są adresowane także do nich.Wawrzyniec Pater, koordynator Eurodesk Polska mówił o współpracy Europa Café i sieci Eurodesk. Przekazywał on informacje o dostępnych ogólnopolskich, europejskich oraz międzynarodowych grantach dotyczących aktywności młodzieży, szkoleniach oraz ofertach publikacji dostępnych dla młodych ludzi. Uczestnicy Europa Café zostali poinformowani o dostępie do baz danych, informacji, oraz narzędzi wewnętrznych, jakie Eurodesk oferuje organizacjom będącym z nim we współpracy.

Następnie, specjalista w zakresie rozwoju podmiotów III sektora i członek Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – Cezary Miżejewski przygotował wystąpienie na temat przyszłości NGO przed i po 2020 roku. Wprowadzenia do tematu dokonał Zbigniew Hanas, który przedstawił swoje doświadczenia związane z III sektorem, mówił o polityce spójności oraz o tym, gdzie można szukać pewnych możliwości wsparcia dla NGO po roku 2020. Miżejewski natomiast zaczął od wskazania miejsca i roli NGO w społeczeństwie. Prelegent wskazywał na płynne granice określania tworu, który możemy nazywać organizacją pozarządową. Uczestnicy zastanawiali się nad możliwym realnym wpływem obywateli na kreowanie lokalnej polityki publicznej oraz nad tym, dlaczego niektóre dostępne informacje są postrzegane w sposób odmienny przez organizacje rządowe, a inaczej przez organizacje pozarządowe. Rozmowa dotyczyła również obszaru niezależności NGO od organów rządowych oraz tego, czy wydatki społeczne są w ogóle potrzebne. Referent wskazywał na potrzebę jasnego doprecyzowania, jakich konkretnych działań oczekuje się dziś od organizacji pozarządowych oraz omawiał podstawy przedsiębiorczości społecznej.Trzecią część dyskusji rozpoczęła Monika Łagodzińska z Fundacji Kształcenia Ustawicznego PERITA oraz reprezentująca Centrum NGO Poznań. Jej wystąpienie dotyczyło współpracy Brukseli z NGO oraz współpracy Europa Café i Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct w Polsce. Prelegentka zachęcała do korzystania z wydarzeń, które oferują poszczególne Dyrekcje Generalne KE. Podkreślała, jak ważna jest wzajemna wymiana doświadczeń, która powinna zachodzić pomiędzy organizacjami pozarządowymi. Łagodzińska zaprezentowała także przedsięwzięcia organizowane dla organizacji pozarządowych w Brukseli, jak NGO DAY oraz Civil Society Days. Prelegentka zachęcała do aktywniejszej działalności na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz zaprezentowała przykłady wspólnych działań Europa Café i Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct w Polsce.

Na zakończenie spotkania uczestnicy słuchali wystąpienia online Joanny Kubiak z Biura Informacyjnego woj. Wielkopolskiego w Brukseli. Podczas rozmowy poruszona została bardzo ważna kwestia Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej - istotnego instrumentu demokracji partycypacyjnej. Według prowadzącej dyskusja na temat Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej trwa nadal i być może niebawem doczekamy się jakiś zmian, które sprawią, że będzie funkcjonowała efektywniej i sprawniej, ale potrzeba do tego większej świadomości społecznej.

Na tym zakończono VII spotkanie sieci NGO Europa Café. Na kolejne zapraszamy w grudniu. Jak zgłosić się na nie, będziemy informować na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Ponadto wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału w forum dyskusyjnym Europa Café na Facebooku.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
22 kwietnia 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce