Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy8 czerwca 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Uniwersalna ładowarka w Unii

Parlament Europejski i Państwa Członkowskie osiągnęły wstępne porozumienie polityczne w sprawie wniosku Komisji dotyczącego wspólnego rozwiązania w zakresie ładowania.

REPowerEU – bezpieczna energia dla Europy

Europejscy konsumenci będą mogli korzystać z jednej ładowarki do wszystkich przenośnych urządzeń elektronicznych.

Komisja z zadowoleniem przyjmuje wstępne porozumienie polityczne – które Parlament Europejski i Państwa Członkowskie osiągnęły dziś rano – w sprawie wniosku Komisji dotyczącego wspólnego rozwiązania w zakresie ładowania, przyjętego we wrześniu 2021 r. Od 2024 r. wszystkie nowe telefony komórkowe, tablety, aparaty i kamery cyfrowe, przenośne konsole do gier wideo, słuchawki nagłowne, słuchawki douszne, zestawy słuchawkowe, przenośne głośniki, czytniki książek elektronicznych, klawiatury, myszy i przenośne systemy nawigacyjne będą musiały być wyposażone w port ładowania USB-C. W przypadku laptopów terminem tym jest 2026 r.

Za sprawą jednolitego rynku te nowe i długo oczekiwane przepisy zapewnią oszczędności zasobów i zmniejszenie emisji CO2, pozwalając jednocześnie na przyszłe zmiany w świetle innowacji technologicznych.

Wypowiedź Margrethe Vestager, wiceprzewodniczącej wykonawczej do spraw Europy na miarę ery cyfrowej: Koniec z plątaniną różnych ładowarek w naszych szufladach. Wprowadzenie jednej uniwersalnej ładowarki jest realną korzyścią dla nas jako konsumentów. I pomoże to również naszemu środowisku. Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy dzisiejsze porozumienie w sprawie uniwersalnej ładowarki po szybkim zakończeniu negocjacji między współprawodawcami.

Wypowiedź Thierry'ego Bretona, komisarza ds. rynku wewnętrznego: Wprowadzenie uniwersalnej ładowarki dla tych wszystkich urządzeń, z których korzystamy codziennie, po prostu ma sens. Dzięki naszemu zdecydowanemu zaangażowaniu politycznemu porozumienie w tej kwestii udało się osiągnąć w mniej niż 9 miesięcy. Europejscy konsumenci będą mogli korzystać z jednej ładowarki do wszystkich przenośnych urządzeń elektronicznych, co stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia wygody i ograniczenia ilości odpadów. Zawarte dziś rano porozumienie przyniesie konsumentom oszczędności rzędu 250 mln euro rocznie.  Umożliwi również rozwinięcie i dopracowanie nowych technologii, takich jak ładowanie bezprzewodowe, jednocześnie zapewniając, by innowacje nie stały się źródłem fragmentacji rynku i niedogodności dla konsumentów.

Dzisiejsze porozumienie osiągnięte przez współprawodawców potwierdza i rozszerza wniosek Komisji:

• Harmonizacja portu ładowania i technologii szybkiego ładowania: Wspólnym portem będzie USB-C. Dzięki temu konsumenci będą mogli ładować swoje urządzenia tą samą ładowarką USB-C, niezależnie od marki urządzenia. Jednocześnie zharmonizowana technologia szybkiego ładowania pomoże zapobiec nieuzasadnionemu ograniczaniu prędkości ładowania przez różnych producentów i zapewni taką samą prędkość ładowania przy użyciu dowolnej kompatybilnej ładowarki do urządzenia. Przepisy te będą miały zastosowanie do wspomnianych wyżej urządzeń elektronicznych, ale w zależności od wyników przeprowadzanej przez Komisję regularnej oceny sytuacji na rynku w przyszłości mogą one objąć większą liczbę urządzeń.

•  Rozdzielenie sprzedaży ładowarki od sprzedaży urządzenia elektronicznego: Konsumenci będą mogli kupić nowe urządzenie elektroniczne bez nowej ładowarki. Ograniczy to liczbę kupowanych niepotrzebnych lub niewykorzystywanych ładowarek. W trakcie wdrażania ocenie zostaną poddane uzyskane wyniki oraz ewentualne rozszerzenie tego środka na przewód do ładowania.

•  Lepsze informowanie konsumentów: Producenci będą musieli dostarczać odpowiednie informacje o wydajności ładowania, w tym informacje o mocy wymaganej przez urządzenie i ewentualnym obsługiwaniu szybkiego ładowania. Ułatwi to konsumentom sprawdzenie, czy posiadane przez nich ładowarki spełniają wymagania nowego urządzenia, oraz w razie potrzeby wybranie kompatybilnej ładowarki.

•  Stworzenie warunków dla harmonizacji rozwiązań w zakresie ładowania bezprzewodowego: Ponieważ technologia ładowania bezprzewodowego rozwija się szybko oraz by ograniczyć potencjalne przyszłe rozdrobnienie rynku, Komisja oceni dostępne technologie z myślą o ewentualnej przyszłej harmonizacji i zwróci się do europejskich organizacji normalizacyjnych o przełożenie odpowiedniego rozwiązania na normę zharmonizowaną. 

Osiągnięte dziś porozumienie zapewnia również możliwość bezzwłocznego wdrożenia rozwiązań w zakresie uniwersalnej ładowarki, zwłaszcza z uwagi na to, że rozwiązania technologiczne są powszechnie dostępne i że branża miała już wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się. W związku z tym ustanawia się 24-miesięczny okres przejściowy od oficjalnego przyjęcia na powszechne zastosowanie uniwersalnej ładowarki w przypadku wszystkich kategorii produktów objętych zakresem stosowania, z wyjątkiem laptopów, dla których okres ten wynosi 40 miesięcy.

Kontekst

W 2020 r. w UE sprzedano około 420 mln telefonów komórkowych i innych przenośnych urządzeń elektronicznych. Ponad jedna trzecia konsumentów zgłasza jednak, że doświadcza problemów związanych z niekompatybilnością ładowarek, a łączne wydatki konsumentów na dodatkowe samodzielne ładowarki wynoszą 2,4 mld euro rocznie. Jednocześnie wyrzucone i nieużywane ładowarki przyczyniają się do powstawania około 11 tys. ton e-odpadów rocznie.

Komisja wspiera wdrożenie wspólnego rozwiązania w zakresie ładowania telefonów komórkowych i podobnych urządzeń elektronicznych od 2009 r. Choć po latach współpracy z branżą nad dobrowolnym podejściem udało się już w ostatniej dekadzie zmniejszyć liczbę ładowarek do telefonów komórkowych z 30 do 3, wciąż nie udało się osiągnąć pełnej harmonizacji. Jeśli chodzi o rozdzielenie sprzedaży ładowarki od sprzedaży urządzenia, nie istnieje obecnie podstawa prawna do sformułowania takiej praktyki. Ponieważ przynosi to znaczne korzyści dla środowiska, ważne jest uzupełnienie harmonizacji gniazda ładowania. Ponadto harmonizacja protokołu ładowania gwarantuje, że oba zestawy przepisów są w pełni interoperacyjne i zapewniają największe możliwe korzyści dla konsumentów i środowiska. Korzyści te dalej wzrosną, gdy rozszerzona zostanie lista objętych kategorii produktów. W odniesieniu do ładowania bezprzewodowego Komisja będzie monitorować rozwój technologii i dynamikę rynku pod kątem przyszłej harmonizacji. 

Dodatkowe informacje

Komunikat prasowy na temat wniosku Komisji w sprawie wspólnego rozwiązania w zakresie ładowania urządzeń elektronicznych

Zestawienie informacji na temat wniosku Komisji w sprawie wspólnego rozwiązania w zakresie ładowania urządzeń elektronicznych

Informacje szczegółowe

Data publikacji
8 czerwca 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce