Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy20 września 2021Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

UE-USA: wspólna walka z ociepleniem

UE i USA ogłosiły globalną inicjatywę na rzecz zmniejszenia światowych emisji metanu, która ma zostać zainaugurowana na konferencji klimatycznej ONZ (COP26) w Glasgow. Metan jest silnym gazem cieplarnianym i odpowiada za około połowę wzrostu netto...

UE-USA: wspólna walka z ociepleniem

Na forum największych gospodarek świata na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i zmiany klimatu pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych prezydent Joe Biden i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wezwali państwa do przyłączenia się do tego zobowiązania i wyrazili wdzięczność tym, które już zgłosiły poparcie.

Metan jest silnym gazem cieplarnianym i zgodnie z najnowszym sprawozdaniem Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu odpowiada za około połowę wzrostu netto średniej temperatury na świecie od czasów przedindustrialnych o 1,0 °C. Szybkie ograniczenie emisji metanu stanowi uzupełnienie działań dotyczących dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych i jest postrzegane jako najskuteczniejsza odrębna strategia na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia na najbliższą przyszłość i utrzymania celu ograniczenia ocieplenia do 1,5 °C.

Państwa przystępujące do globalnego zobowiązania dotyczącego metanu zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest zmniejszenie do 2030 r. globalnych emisji metanu o co najmniej 30 proc. w stosunku do poziomów z 2020 r. oraz przejście na stosowanie najlepszych dostępnych metod ilościowego określenia emisji metanu, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł wysokoemisyjnych. Realizacja zobowiązania może doprowadzić do zmniejszenia ocieplenia o co najmniej 0,2 °C do 2050 r. Profile emisji metanu i możliwości ich redukcji poszczególnych państw są bardzo zróżnicowane, ale wszystkie państwa mogą przyczynić się do osiągnięcia wspólnego globalnego celu poprzez dodatkowe krajowe działania na rzecz redukcji metanu i współpracę międzynarodową. Głównymi źródłami emisji metanu są ropa naftowa i gaz, węgiel, rolnictwo i składowiska odpadów. Sektory te mają różne sytuacje wyjściowe i różny potencjał w zakresie krótkoterminowej redukcji emisji metanu, przy czym największy potencjał w zakresie ukierunkowanych działań łagodzących do 2030 r. ma sektor energetyczny.

Redukcja emisji metanu przynosi dodatkowe istotne korzyści, w tym poprawę zdrowia publicznego i wydajności rolnictwa. Zgodnie z globalną oceną metanu przez Koalicję na rzecz klimatu i czystego powietrza oraz Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP), osiągnięcie celu na 2030 r. dzięki ograniczeniu zanieczyszczenia ozonem w warstwie przyziemnej, częściowo spowodowanego metanem, może zapobiec ponad 200 tys. przedwczesnych zgonów, setkom tysięcy pobytów na ostrym dyżurze związanych z astmą oraz stratom w uprawach sięgającym ponad 20 mln ton rocznie do 2030 r.

Unia Europejska i osiem państw zapowiedziało już, że przyłączą się do globalnego zobowiązania dotyczącego metanu. Państwa te obejmują sześciu z 15 największych emitentów metanu na świecie i łącznie odpowiadają za ponad jedną piątą światowych emisji metanu i stanowią prawie połowę światowej gospodarki.

Unia Europejska podejmuje kroki służące ograniczeniu emisji metanu od prawie trzech dziesięcioleci. Strategia Komisji Europejskiej przyjęta w 1996 r. przyczyniła się do zmniejszenia emisji metanu ze składowania o prawie połowę. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu oraz w celu wsparcia zobowiązania Unia Europejska do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Unia Europejska przyjęła w październiku 2020 r. strategię na rzecz ograniczenia emisji metanu we wszystkich kluczowych sektorach, takich jak energetyka, rolnictwo i odpady. Zmniejszenie emisji metanu w obecnej dekadzie jest ważnym elementem ambicji Unia Europejska w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. W tym roku Komisja Europejska zaproponuje przepisy służące pomiarom, raportowaniu i weryfikacji emisji metanu, wprowadzeniu ograniczeń w zakresie uwalniania do atmosfery i spalania gazu na pochodniach oraz wprowadzeniu wymogów w zakresie wykrywania nieszczelności i ich naprawy. Komisja Europejska pracuje również nad przyspieszeniem upowszechnienia technologii łagodzenia zmiany klimatu poprzez szersze stosowanie upraw sprzyjających pochłanianiu dwutlenku węgla przez glebę w państwach członkowskich Unia Europejska oraz za pośrednictwem planów strategicznych wspólnej polityki rolnej, a także promując produkcję biometanu z odpadów i pozostałości rolniczych. Komisja Europejska wspiera ponadto Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) w tworzeniu niezależnego międzynarodowego obserwatorium emisji metanu (IMEO) w celu wyeliminowania globalnego niedoboru danych i przejrzystości w tej dziedzinie, w tym poprzez wkład finansowy. IMEO odegra ważną rolę w tworzeniu solidnych podstaw naukowych do obliczania emisji metanu i realizacji globalnego zobowiązania dotyczącego metanu.

Stany Zjednoczone dążą do znacznego ograniczenia emisji metanu na wielu frontach. W odpowiedzi na dekret wydany przez prezydenta Bidena pierwszego dnia jego kadencji Agencja Ochrony Środowiska (EPA) promulguje nowe akty normatywne służące ograniczeniu emisji metanu z przemysłu naftowego i gazowego. Jednocześnie EPA podjęła kroki w celu wdrożenia surowszych norm dotyczących zanieczyszczeń dla składowisk odpadów, a Administracja ds. Materiałów Niebezpiecznych i Bezpieczeństwa w Departamencie Transportu kontynuuje działania ograniczające wyciek metanu z rurociągów i powiązanych obiektów. Na wezwanie prezydenta i we współpracy z amerykańskimi rolnikami i hodowcami Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych pracuje nad znacznym rozszerzeniem dobrowolnego wprowadzania praktyk rolniczych przyjaznych klimatowi, które zmniejszą emisje metanu z głównych źródeł rolniczych dzięki zachęcaniu do stosowania ulepszonych systemów gospodarowania obornikiem, komór fermentacyjnych, nowych pasz dla zwierząt gospodarskich, kompostowania i innych praktyk. Kongres USA rozważa dodatkowe finansowanie, które mogłoby wesprzeć liczne z tych wysiłków. Wśród propozycji przedstawionych Kongresowi wymienić można na przykład ważną inicjatywę służącą likwidacji i rekultywacji porzuconych i opuszczonych odwiertów ropy naftowej i gazu oraz kopalń węgla, która może przyczynić się do znacznego ograniczenia emisji metanu. Ponadto Stany Zjednoczone nadal wspierają wspólne międzynarodowe wysiłki na rzecz ograniczania emisji metanu, zwłaszcza poprzez swoje przywództwo w ramach globalnej inicjatywy na rzecz metanu i Koalicję na rzecz klimatu i czystego powietrza.

Unia Europejska i osiem państw zapowiedziało już, że przyłączą się do globalnego zobowiązania dotyczącego metanu.

  • Argentyna
  • Ghana
  • Indonezja
  • Irak
  • Włochy
  • Meksyk
  • Zjednoczone Królestwo
  • Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone, Unia Europejska i inni pierwsi zwolennicy będą aktywnie zachęcać kolejne państwa, aby przyłączyły się do globalnego zobowiązania dotyczącego metanu jeszcze przed jego formalną inicjacją na konferencji COP 26.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
20 września 2021
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce