Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy17 czerwca 2021Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

UE-USA: powrót partnerstwa handlowego

- Wiele sobie obiecuję po tej współpracy. Jest to wielki krok na drodze do odnowionego partnerstwa – powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza KE Margrethe Vestager. Unia Europejska i Stany Zjednoczone zainaugurowały Radę ds. Handlu i Technologii...

UE-USA: powrót partnerstwa handlowego

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden inaugurowali 15 czerwca 2021 r. Radę ds. Handlu i Technologii UE-USA na szczycie USA-UE w Brukseli.

Rada będzie służyć Stanom Zjednoczonym i Unii Europejskiej jako forum do koordynowania podejścia do kluczowych globalnych kwestii handlowych, gospodarczych i technologicznych oraz pogłębienia transatlantyckich stosunków handlowych i gospodarczych w oparciu o wspólne wartości demokratyczne.

Członkowie rady spotykać się będą okresowo na szczeblu politycznym, aby kierować współpracą. Współprzewodniczyć jej będą wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Europejskiej i komisarz UE ds. konkurencji Margrethe Vestager, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej i komisarz UE ds. handlu Valdis Dombrovskis, sekretarz stanu USA Antony Blinken, sekretarz ds. handlu USA Gina Raimondo oraz przedstawiciel USA ds. handlu Katherine Tai. W stosownych przypadkach zapraszani będą inni członkowie kolegium i departamentów USA, zapewniając tym samym ukierunkowane dyskusje na konkretne tematy w ramach podejścia uwzględniającego całą administrację rządową.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Europejskiej i komisarz ds. konkurencji, powiedziała: - Mamy wspólne wartości demokratyczne i chcemy je przełożyć na konkretne działania po obu stronach Atlantyku. Pracować na rzecz cyfryzacji ukierunkowanej na człowieka oraz otwartych i konkurencyjnych rynków. Wiele sobie obiecuję po tej współpracy. Jest to wielki krok na drodze do odnowionego partnerstwa.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej i komisarz UE ds. handlu, powiedział: - Rada ds. Handlu i Technologii UE-USA otworzy nowe możliwości współpracy transatlantyckiej. Celem naszej współpracy będzie zapewnienie, by handel i technologia służyły naszym społeczeństwom i gospodarkom, przy jednoczesnym poszanowaniu wspólnych wartości. Rada ds. Handlu i Technologii jest wyrazem wspólnego zaangażowania na rzecz wzmocnienia wiodącej pozycji w przemyśle i w dziedzinie technologii oraz rozszerzenia dwustronnego handlu i inwestycji. Pozwala nam też radzić sobie z zagrożeniami, takimi jak nieuczciwa konkurencja i niewłaściwe wykorzystywanie nowych technologii. Kwestia ta jest jedną z głównych priorytetów UE i z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że znalazł się on teraz również w centrum transatlantyckiej agendy handlowej.

Główne cele Rady ds. Handlu i Technologii

 • rozszerzyć i pogłębić dwustronne inwestycje i handel
 • unikać nowych barier technicznych w handlu
 • współpracować w zakresie kluczowych polityk w dziedzinie technologii, kwestii cyfrowych i cyfrowych łańcuchów dostaw
 • wspierać badania oparte na współpracy
 • współpracować na rzecz opracowywania kompatybilnych i międzynarodowych norm
 • ułatwiać współpracę w zakresie polityki regulacyjnej i egzekwowania przepisów
 • promować innowacje i przywództwo przedsiębiorstw z UE i USA.

Grupy robocze

W skład Rady ds. Handlu i Technologii wejdą grupy robocze, które przełożą decyzje polityczne na konkretne działania, będą koordynować prace techniczne i składać sprawozdania na szczeblu politycznym. Początkowo grupy te będą się zajmować następującymi tematami:

 • współpraca w zakresie norm technologicznych (obejmująca, wśród innych nowych technologii, sztuczną inteligencję i internet rzeczy)
 • klimat i zielone technologie
 • bezpieczne łańcuchy dostaw, w tym półprzewodniki
 • bezpieczeństwo i konkurencyjność ICT
 • zarządzanie danymi i platformy technologiczne
 • niewłaściwe użycie technologii zagrażające bezpieczeństwu i prawom człowieka
 • kontrole wywozu
 • monitorowanie inwestycji
 • wspieranie dostępu MŚP do technologii cyfrowych i wykorzystania ich przez MŚP
 • wyzwania globalnego handlu

UE i USA ustanowiły równolegle wspólny dialog na temat polityki konkurencji w dziedzinie technologii, który skupi się na opracowaniu wspólnego podejścia i wzmocnieniu współpracy w zakresie polityki konkurencji i egzekwowania przepisów w sektorach technologii.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
17 czerwca 2021
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce