Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy22 sierpnia 2016Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

UE prosi WTO o arbitraż

Spór handlowy pomiędzy Unią Europejską a Kolumbią wkracza w nową fazę. UE zwróciła się o powołanie zespołu orzekającego Światowej Organizacji Handlu (WTO) aby doprowadzić do zakończenia dyskryminującego traktowania importowanych napojów spirytusowych...

160822_spirits_main.jpg

Wiosną tego roku (w dniach 8–9 marca) UE i Kolumbia przeprowadziły konsultacje w tej sprawie, lecz nie udało im się osiągnąć porozumienia. Choć UE uznaje wysiłki, jakie od momentu wszczęcia sporu Kolumbia podejmuje w celu zreformowania systemu opodatkowania napojów spirytusowych, unijne alkohole nadal są dyskryminowane na kolumbijskim rynku.

UE od dawna zmaga się z problemem dyskryminacji unijnych napojów spirytusowych na kolumbijskim rynku. Unijne alkohole podlegają wyższym podatkom i opłatom lokalnym niż miejscowe marki. Ponadto w departamentach lub lokalnych jednostkach administracyjnych w Kolumbii obowiązują dodatkowe ograniczenia w zakresie wprowadzania do obrotu. Departamenty nakładają ograniczenia, które zakłócają konkurencyjne warunki na rynku ze szkodą dla unijnych napojów spirytusowych. Jest to sprzeczne z obowiązkami niedyskryminacji na mocy postanowień WTO.

W dwustronnej umowie handlowej z Unią Europejską Kolumbia zobowiązała się do zakończenia praktyk dyskryminacyjnych w terminie do 1 sierpnia ubiegłego roku. UE wielokrotnie poruszała tę kwestię z Kolumbią, w tym podczas spotkań dwustronnych, posiedzeń WTO i dyskusji w sprawie członkostwa w OECD. Unia Europejska nadal wspiera wysiłki Kolumbii zmierzające do zreformowania tego sektora.

Fakty i liczby dotyczące wymiany handlowej

UE jest największym eksporterem napojów spirytusowych na rynek Kolumbii, a zatem partnerem handlowym, który najbardziej odczuwa skutki tych środków (w dalszej kolejności są to Meksyk, Kostaryka i Stany Zjednoczone). W 2014 r. unijny wywóz napojów spirytusowych do Kolumbii – oceniany na 43 mln euro – stanowił około 14 proc. łącznego eksportu produktów rolnych do Kolumbii i 77 proc. łącznego przywozu do Kolumbii napojów spirytusowych. Wśród różnych napojów spirytusowych wywożonych przez UE do Kolumbii największy udział przypada na whisky (36 mln euro), a następnie likiery i kordiały (4 mln euro). Kolumbia produkuje głównie rumy i aguardiente, które według danych z 2013 r. stanowią 83 proc. napojów spirytusowych spożywanych w Kolumbii (10,8 mln 9-litrowych skrzynek [1] w porównaniu z 2,3 mln skrzynek importowanych napojów spirytusowych).

W 1995 r. krajowy podatek konsumpcyjny podzielono na dwa progi podatkowe, a od 2002 r. (ustawa nr 788 z dnia 27 grudnia 2002 r.) podatek ten wylicza się na podstawie procentowej zawartości alkoholu na jednostkę 0,75 litra. Na poziomie 35 proc. zawartości alkoholu ustanowiono sztuczny próg, co powoduje, że większość produktów importowanych zalicza się do wyższego progu podatkowego, natomiast większość lokalnie produkowanych napojów spirytusowych objętych jest niższym progiem podatkowym. Podobna sytuacja panuje w departamentach (departamentos) – jednostkach podziału administracyjnego Kolumbii – gdzie zamiast krajowego podatku konsumpcyjnego pobiera się opłatę lokalną.

Ponadto w Kolumbii szereg departamentów posiada tzw. monopol podatkowy w zakresie wprowadzania i komercjalizacji napojów spirytusowych. W rezultacie wprowadzenie importowanych napojów spirytusowych uzależnione jest od zawarcia z danym departamentem tzw. umów o wprowadzeniu, które obejmują klauzule ograniczające handel, nakładają maksymalne wartości i minimalne ceny sprzedaży oraz wymagają od przedsiębiorstw handlowych zabezpieczenia płatności przyszłego zobowiązania podatkowego itp. Departamenty mają też dużą swobodę podejmowania decyzji zabraniających dostępu do rynku importowanym markom.

Unia Europejska wystąpiła o konsultacje z Kolumbią w ramach WTO w dniu 13 stycznia 2016 r. w dokumencie DS 502, Colombia- Measures Concerning Imported Spirits. Konsultacje te przeprowadzono w dniach 8–9 marca 2016 r., lecz nie udało się wypracować satysfakcjonującego rozwiązania sporu.

Kolejne etapy procedury rozstrzygania sporu w WTO

Wniosek UE o powołanie zespołu orzekającego WTO zostanie poddany dyskusji podczas posiedzenia Organu Rozstrzygania Sporów (ORS) WTO w dniu 2 września. Jeżeli podczas tego posiedzenia Kolumbia nie zgodzi się na powołanie zespołu, wówczas UE może złożyć drugi wniosek na kolejnym posiedzeniu ORS, którego zgodnie z przepisami WTO Kolumbia nie może zablokować.

Na każdym etapie procedury rozstrzygania sporu Kolumbia może przeprowadzić reformę systemu opodatkowania napojów spirytusowych i wyeliminować dyskryminację importowanych alkoholi, a więc doprowadzić do rozwiązania sporu, nie czekając na orzeczenie zespołu WTO.

Dalsze informacje

[1] 9–litrowa skrzynka lub skrzynka zawierająca 12 butelek po 75 cl.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
22 sierpnia 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce