Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy17 lipca 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

UE-Japonia: dane zabezpieczone

Równolegle z umową o wolnym handlu UE i Japonia pomyślnie zakończyły rozmowy w sprawie zabezpieczenia danych. Oba kraje uznały systemy ochrony za „równoważne”, co pozwoli na bezpieczny przepływ informacji. - Potwierdzamy nasze przywiązanie do...

UE-Japonia: dane zabezpieczone

Każda ze stron przystąpi teraz do wdrożenia stosownych procedur wewnętrznych w celu przyjęcia ustaleń w zakresie odpowiedniego stopnia ochrony. W przypadku UE wiąże się to z uzyskaniem opinii Europejskiej Rady Ochrony Danych oraz zgody komitetu składającego się z przedstawicieli państw członkowskich UE. Po zakończeniu tej procedury Komisja przyjmie decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony między UE i Japonią.

Věra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, powiedziała: - Japonia i UE już są partnerami strategicznymi. Dane napędzają światową gospodarkę. Porozumienie umożliwi bezpieczny przepływ danych między nami z korzyścią zarówno dla naszych obywateli, jak i gospodarek. Jednocześnie potwierdzamy nasze przywiązanie do wspólnych wartości dotyczących ochrony danych osobowych. Dlatego jestem w pełni przekonana, że działając wspólnie, możemy kształtować światowe standardy w zakresie ochrony danych i wykazywać wspólne przywództwo w tej ważnej dziedzinie.

Wzajemne ustalenia co do odpowiedniego stopnia ochrony przyczynią się do utworzenia największego na świecie obszaru bezpiecznego przepływu danych opartego na wysokim poziomie ochrony danych osobowych. Podczas przekazywania danych do Japonii Europejczycy będą mieli zapewnioną bardzo dobrą ochronę swoich danych osobowych zgodnie ze standardami UE w zakresie ochrony prywatności. Podjęte ustalenia będą także stanowić uzupełnienie umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią. Przedsiębiorstwa europejskie skorzystają ze swobodnego przepływu danych z tym kluczowym partnerem handlowym, jak również z uprzywilejowanego dostępu do 127 mln japońskich konsumentów. Zawierając to porozumienie, UE i Japonia potwierdzają, że w epoce cyfrowej promowanie wysokich standardów ochrony prywatności idzie w parze z wprowadzaniem ułatwień w handlu międzynarodowym. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych przewiduje, że decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony jest najłatwiejszym sposobem zapewnienia bezpiecznego i stabilnego przepływu danych.

Kluczowe elementy decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony

W porozumieniu przewidziano wzajemne uznawanie równoważnego poziomu ochrony danych przez UE i Japonię. Po przyjęciu będzie ono obejmować dane osobowe wymieniane w celach handlowych, ale również dane osobowe wymieniane na potrzeby egzekwowania prawa między organami UE i Japonii, gwarantując wysoki poziom ochrony danych w trakcie takiej wymiany danych.

Aby spełnić normy europejskie, Japonia zobowiązała się do wdrożenia następujących dodatkowych zabezpieczeń w celu ochrony danych osobowych obywateli UE, zanim Komisja formalnie przyjmie decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony:

  • Zbiór przepisów zapewniających osobom fizycznym w UE, których dane osobowe są przekazywane do Japonii, dodatkowe gwarancje pozwalające wyeliminować różnice między dwoma systemami ochrony danych. Takie dodatkowe zabezpieczenia mają na celu m.in. zwiększenie ochrony danych wrażliwych, poprawę warunków, na jakich dane UE mogą być dalej przekazywane z Japonii do innego państwa trzeciego, a także łatwiejsze korzystanie z przysługujących osobom fizycznym praw dostępu do danych i ich poprawiania. Przepisy te będą wiążące dla przedsiębiorstw japońskich importujących dane z UE oraz będą egzekwowane przez niezależny organ ochrony danych w Japonii oraz tamtejsze sądy.
  • Mechanizm rozpatrywania skarg składanych przez Europejczyków i dotyczących dostępu do ich danych przez japońskie organy publiczne. Ten nowy mechanizm będzie obsługiwany i nadzorowany przez niezależny organ ochrony danych w Japonii.

Dalsze działania

Jesienią bieżącego roku Komisja planuje przyjąć decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony zgodnie ze zwykłą procedurą:

  • Zatwierdzenie projektu decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przez Kolegium
  • Opinia Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD), po której nastąpi procedura komitologii
  • Poinformowanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych przy Parlamencie Europejskim o decyzji
  • Przyjęcie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony przez Kolegium

Jednocześnie Japonia sfinalizuje własne ustalenia dotyczące odpowiedniego stopnia ochrony.

Przebieg procedury

Zgodnie z zapowiedzią w styczniu 2017 r. w komunikacie w sprawie wymiany i ochrony danych osobowych w zglobalizowanym świecieKomisja rozpoczęła dialog mający na celu podjęcie z Japonią decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych w UE opiera się na ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, w którym przewidziano różne narzędzia przekazywania danych do państw trzecich, w tym decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
17 lipca 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce