Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy25 stycznia 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

UE inwestuje w Afryce z Gatesami

Ponad 100 mln euro wyniesie wspólna pomoc Fundacji Billa i Melindy Gatesów oraz Unii Europejskiej dla Afryki. Amerykanie chcą wesprzeć projekty inwestycyjne w sektorze ochrony zdrowia. - Partnerstwo między Europą i Afryką to partnerstwo, w którym...

Amazon ma oddać 250 mln euro

Fundacja Gatesów przekaże 50 mln dolarów (około 40,9 mln euro), a także pomoc techniczną o wartości 12,5 mln dolarów (około 10,2 mln euro) na projekty inwestycyjne w sektorze ochrony zdrowia w Afryce realizowane jako część unijnych ram służących zwiększeniu zrównoważonych inwestycji na tym kontynencie. Celem tego połączenia zasobów jest pobudzenie dodatkowych prywatnych inwestycji przyczyniających się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Ma ono umożliwić także szybszą realizację rentownych projektów. Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje to istotne wsparcie jej działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w Afryce i uzupełni ten wkład o dalsze 50 mln euro.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: - UE odpowiada za jedną trzecią bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Afryce, które pomagają tworzyć miejsca pracy i pobudzać wzrost gospodarczy na obu kontynentach. Ale musimy zrobić więcej, aby poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej oraz stworzyć platformę, która umożliwi wzrost innowacyjnym afrykańskim podmiotom. Wymaga to pełnego zaangażowania sektora prywatnego i organizacji charytatywnych i jestem wdzięczny Fundacji Billa i Melindy Gatesów za ich tak potrzebny wkład. To nasza inwestycja we wspólną przyszłość. Partnerstwo między Europą i Afryką to partnerstwo, w którym możemy się wzajemnie wspierać i wzajemnie sobie pomagać w dążeniu do dobrobytu i do tego, by świat stał się bezpieczniejszym, bardziej stabilnym miejscem do życia i aby rozwijał się w bardziej zrównoważony sposób.

Bill Gates oświadczył: - Dzięki poprawie sytuacji zdrowotnej rośnie dobrobyt i wydajność społeczeństwa. W Afryce Subsaharyjskiej odnotowano znaczne postępy w tej dziedzinie od 2000 r., lecz musimy zrobić więcej, aby pobudzić rozwój badań i innowacji, na których skorzystają ludzie ubodzy. To fantastyczne, że Komisja Europejska, w ramach partnerstwa z krajami Afryki, jest liderem w eliminowaniu głęboko zakorzenionych nierówności pod względem opieki zdrowotnej. Dzięki przekazanym przez nas środkom finansowym powstaną warunki, które umożliwią osobom i całym społeczeństwom wychodzenie z ubóstwa.

To nowe partnerstwo w dziedzinie zdrowia zostaje ogłoszone zaraz po pierwszej wspólnej z UE inicjatywie, zapowiedzianej dnia 12 grudnia 2017 r. podczas szczytu One Planet Summit w Paryżu. Jej celem jest wspieranie rozwoju narzędzi i technik, które posłużą małym gospodarstwom rolnym w krajach rozwijających się. W ramach tej inicjatywy Komisja przekaże 270 mln euro, a Fundacja Billa i Melindy Gatesów 300 mln dolarów (około 244,7 mln euro) na finansowanie badań naukowych w dziedzinie rolnictwa, aby pomóc najuboższym rolnikom na świecie w dostosowaniu się do warunków uprawowych, które stają się coraz trudniejsze na skutek zmian klimatycznych. Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania i inne państwa członkowskie UE będą również uczestniczyć w tym programie.

Kontekst

Unia Europejska i Afryka prowadzą wspólne działania, aby sprostać wspólnym zadaniom, przed którymi dziś stoją, począwszy od inwestowania w młode pokolenie, poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju, umacnianie pokoju i bezpieczeństwa po pobudzanie inwestycji na kontynencie afrykańskim, wspierając przy tym dobre rządy i lepiej zarządzając ruchami migracyjnymi.

Unijny plan inwestycji zewnętrznych został przyjęty we wrześniu 2017 r. w celu pobudzenia inwestycji w krajach partnerskich w Afryce oraz krajach objętych europejską polityką sąsiedztwa, w szczególności dzięki nowej gwarancji o wartości 1,5 mld euro w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR).

Ta ambitna inicjatywa wspiera innowacyjne instrumenty finansowe, takie jak gwarancje, w celu pobudzenia inwestycji prywatnych. Wkład UE w wysokości 4,1 mld euro pozwoli na uruchomienie do 2020 r. prywatnych inwestycji o wartości 44 mld euro. Takie inwestycje są głównie ukierunkowane na poprawę infrastruktury społecznej i gospodarczej, na przykład infrastruktury i usług komunalnych, a także na wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, mikrofinansowanie i projekty pozwalające na tworzenie nowych miejsc pracy, w szczególności dla osób młodych.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
25 stycznia 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce