Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy10 czerwca 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

UE i USA razem w trosce o zdrowie publiczne

Komisja Europejska i USA podpisują ustalenia w sprawie współpracy w zakresie gotowości i reagowania na zagrożenia dla zdrowia publicznego. Dodatkowo, będzie możliwość wspólnego udzielania pomocy innym krajom, w tym krajom spoza Unii Europejskiej.

UE i USA razem w trosce o zdrowie publiczne

Po oświadczeniu przewodniczącej Ursuli von der Leyen i prezydenta USA Joe Bidena z okazji drugiego światowego szczytu poświęconego COVID-19, Komisja Europejska i Departament Zdrowia i Usług Społecznych USA podpisały ustalenia o zacieśnieniu współpracy w zakresie gotowości i reagowania na zagrożenia dla zdrowia publicznego. Dzięki temu Komisja i USA będą mogły prowadzić współpracę dotyczącą szerokiej gamy zagadnień w celu wspólnego reagowania na sytuacje nadzwyczajne związane ze zdrowiem, co przyczyni się do stworzenia silnej światowej infrastruktury bezpieczeństwa zdrowotnego.

Europejska komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides powiedziała: Dzisiejsze pierwsze transatlantyckie ustalenia o współpracy w dziedzinie zdrowia stanowią ważny krok w walce z COVID-19, którą już teraz prowadzimy wspólnie z USA. Zwalczanie chorób zakaźnych i zapobieganie im leży w naszym wspólnym interesie. Dziś ta współpraca otrzymała nowe podstawy, abyśmy mogli razem identyfikować zagrożenia dla zdrowia, współpracować nad zamawianiem medycznych środków przeciwdziałania i wspólnie przygotowywać się na zagrożenia dla zdrowia. Jak pokazała pandemia, połączenie działań pozwoli nam lepiej radzić sobie z przyszłymi kryzysami zdrowotnymi i lepiej chronić obywateli w Europie i na świecie.

Xavier Becerra, sekretarz Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych USA, stwierdził: Zacieśnienie współpracy z Komisją Europejską dzięki temu formalnemu porozumieniu oznacza, jak ważne jest, by Stany Zjednoczone wspólnie dążyły do osiągnięcia naszych wspólnych celów w zakresie gotowości na wypadek pandemii i reagowania na takie zdarzenia. Ponadto rozwiązanie to daje nam możliwość wspólnego udzielania pomocy innym krajom, w tym krajom spoza Unii Europejskiej, poprzez budowanie ich zdolności w zakresie zapobiegania zagrożeniom zdrowia publicznego, ich wykrywania i reagowania na nie.

Ustalenia transatlantyckie, które podpisano 19 maja w Berlinie, będą koordynowane po stronie UE przez Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia Komisji Europejskiej (HERA) oraz Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, a po stronie USA – przez Departament Zdrowia i Usług Społecznych. W ramach tych ustaleń Komisja Europejska i Stany Zjednoczone będą współpracować w zakresie informacji na temat epidemii i łańcucha dostaw, badań naukowych i innowacji oraz produkcji medycznych środków przeciwdziałania, w tym szczepionek i środków terapeutycznych. Dzięki ułatwieniu wymiany informacji, wiedzy i danych ustalenia ograniczą powielanie działań i zapewnią znaczne synergie w działaniach dotyczących gotowości i reagowania. Komisja Europejska i USA zacieśnią współpracę w zakresie:

przeglądu wspólnych ocen zagrożeń, by rocznie zidentyfikować co najmniej jedno najistotniejsze zagrożenie dla zdrowia publicznego wymagające współpracy wymiany zabezpieczonych danych na potrzeby globalnego nadzoru w celu wczesnego wykrywania pojawiających się zagrożeń dla zdrowia

wspierania udzielania zamówień, w tym ocen platform szczepień i wymiany najlepszych praktyk w zakresie rozwiązań dotyczących szczepionek

koordynacji wsparcia badań i rozwoju innowacyjnych medycznych środków przeciwdziałania wsparcia dla państw trzecich w zakresie gotowości i reagowania na zagrożenia dla zdrowia publicznego

zwalczania informacji wprowadzających w błąd oraz dezinformacji na temat zagrożeń dla zdrowia poprzez wymianę dobrych praktyk i inicjowanie wspólnych działań.

Kontekst

Zawarte porozumienie administracyjne to wynik programu działań UE-USA na rzecz walki z pandemią na świecie, szczepienia ludności świata, ratowania życia ludzkiego i lepszego odbudowywania globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego.  Jest to część wspólnych działań zapowiedzianych w oświadczeniu z 12 maja, w którym przewodnicząca von der Leyen i prezydent Biden potwierdzili wspólny program działań przy okazji drugiego światowego szczytu poświęconego COVID-19. Ponadto uzupełnia ono wspólne oświadczenie Stanów Zjednoczonych i Komisji Europejskiej w sprawie utworzenia wspólnej grupy zadaniowej ds. produkcji i łańcucha dostaw w związku z COVID-19.

Dodatkowe informacje

Oświadczenie przewodniczącej Ursuli von der Leyen i przewodniczącego Joe Bidena z okazji drugiego światowego szczytu poświęconego COVID-19

Program działań UE-USA na rzecz walki z pandemią na świecie, szczepienia ludności świata, ratowania życia ludzkiego i lepszego odbudowywania globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego

Wspólne oświadczenie Stanów Zjednoczonych i Komisji Europejskiej w sprawie utworzenia wspólnej grupy zadaniowej ds. produkcji i łańcucha dostaw w związku z COVID-19

Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA): przygotowanie się na przyszłe stany zagrożenia zdrowia

Informacje szczegółowe

Data publikacji
10 czerwca 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce