Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy5 grudnia 2016Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Tydzień Umiejętności Zawodowych

Kształcenie i szkolenie zawodowe sprawia, że młodzi ludzie szybciej znajdują zatrudnienie – mówiła komisarz Marianne Thyssen inaugurując pierwszy Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych (5-9 grudnia). Jego celem jest zachęcenie ludzi do odkrywania...

161205_vocational.jpg

Podczas Tygodnia Umiejętności Zawodowych Komisja prezentuje wartościowe inicjatywy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), aby wreszcie wyposażyć ludzi w umiejętności potrzebne na szybko zmieniającym się rynku pracy. W całej Europie odbywa się ponad 650 imprez – we wszystkich 28 państwach członkowskich, w państwach EFTA i w krajach kandydujących do UE, ukazując kluczową rolę kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie wspierania umiejętności, tworzenia miejsc pracy, innowacji i konkurencyjności. Listę imprez organizowanych w poszczególnych krajach znaleźć można na tej stronie.

Marianne Thyssen, unijna komisarz odpowiedzialna za zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników, powiedziała: - Ten europejski tydzień zwraca uwagę na doskonałość w kontekście kształcenia i szkolenia zawodowego. Kształcenie i szkolenie zawodowe sprawia, że młodzi ludzie szybciej znajdują zatrudnienie, i mogą one być dla każdego mądrym wyborem ułatwiający karierę zawodową. Uczynienie z kształcenia i szkolenia zawodowego pierwszej, a nie drugiej opcji wyboru stanowi podstawę Nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności Komisji Europejskiej.

Zdobywanie umiejętności zawodowych może pozwolić na zdobycie dobrego zatrudnienia, wyrobić ducha przedsiębiorczości, otworzyć atrakcyjne i pasjonujące możliwości kariery zawodowej oraz dać możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz przekwalifikowania się. Komisja zaprosiła do udziału wszystkie zainteresowane strony: uczniów, rodziców, przedsiębiorstwa, organizacje biznesowe, partnerów społecznych, organizatorów kształcenia i szkolenia, organizacje kształcenia dorosłych, naukowców, doradców zawodowych, podmioty sektora publicznego i ogół społeczeństwa.

Wydarzenia na szczeblu europejskim obejmują europejskie forum biznesowe na temat kształcenia i szkolenia zawodowego, konferencję na temat umiejętności osób dorosłych, spotkanie z zainteresowanymi stronami europejskiego sojuszu na rzecz przyuczania do zawodu, forum przedstawicieli nauki zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym, forum instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego i instytucji szkolnictwa wyższego oraz forum sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych. Zakończenie tygodnia obejmować będzie przyznanie nagród za doskonałość i jakość w różnych kategoriach kształcenia i szkolenia zawodowego i prezentację dużych projektów, które otrzymały zarówno dofinansowanie unijne, jak i krajowe.

Kontekst

Poprzez Nowy europejski program na rzecz umiejętności Komisja nadała nowy impuls działaniom na rzecz podnoszenia świadomości młodych ludzi, ich rodziców oraz wszystkich innych osób uczących się, że kształcenie i szkolenie zawodowe mogą być równie atrakcyjną drogą do kariery, jak tradycyjna ścieżka kształcenia od szkoły średniej do studiów uniwersyteckich. W organizowanym przez siebie Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych, Komisja kładzie nacisk na kształcenie i szkolenie zawodowe jako opcję prowadzącą do dobrej jakości ofert zatrudnienia, dobrego wynagrodzenia i rozwoju kariery zawodowej. W tym kontekście kształcenie i szkolenie zawodowe stanowią ważny wkład w realizację strategicznych priorytetów Komisji dotyczących konkurencyjności, wzrostu i zatrudnienia. Uczynienie z kształcenia i szkolenia zawodowego pierwszej opcji wyboru stanowi kluczowy element Nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności zaprezentowanego w czerwcu 2016 r.

Komisja zachęca zainteresowane strony w całej Europie do organizowania imprez i wydarzeń, takich jak Dni Otwarte oraz do promowania w tym okresie skutecznych programów kształcenia i szkolenia zawodowego lub innych działań uświadamiających.

Oto kilka przykładów:

  • „Niemiecki Turniej Efektywności dla Rzemiosła“ w Münster ( ceremonia zamknięcia odbędzie się 10.12.2016 r.) organizowany jest co roku wspólnie na szczeblu federalnym przez Niemiecki Związek Rzemiosła (ZDH) i różne izby rzemieślnicze dla ponad 130 zawodów. Prezentuje on szkolenie przez przedsiębiorstwa, promuje profesjonalną pracę, informuje o możliwościach szkolenia i wspiera uzdolnionych stażystów w rozwijaniu kariery zawodowej. Ogółem bierze w nim co roku udział ponad 3 000 młodych rzemieślników, a 800 spośród nich, jako zwycięscy, ma możliwość konkurować na szczeblu federalnym o krajowe nagrody.
  • Konkurs dla uczestników kształcenia i szkolenia zawodowego obejmujący fotografowanie, pisanie blogów i esejów „Mobilność do Europy i z powrotem“ zorganizowany przez Fundację Archimedes z Tallina w Estonii (31/10-15/11/2016). Konkurs „Mobilność do Europy i z powrotem“ jest corocznym konkursem organizowanym dla uczestników kształcenia i szkolenia zawodowego w Estonii. Jego celem jest zobrazowanie w opowiadaniach, blogach i fotografiach doskonałości osiąganej dzięki kształceniu i szkoleniu zawodowemu na przykładzie własnego udziału w stażu. Zyskuje on coraz bardziej na popularności. W poprzednich latach opowiadania napisane o kształceniu i szkoleniu zawodowym zebrano w formie małych książek i opublikowano na blogu Fundacji Archimedes i na portalu informacyjnym Delfi. W tym roku organizowany jest również konkurs dotyczący edukacji szkolnej i kształcenia dorosłych.
  • „Orient'Actions" (1/10-20/12/2016), zorganizowane przez Federację Walonia-Bruksela – Chambre Enseignement Bassins Huy-Waremme-Liège - Cité des métiers de Liège. Celem tych imprez jest umożliwienie dzieciom odkrywania świata przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, a także informowanie ich o miejscach pracy na tym obszarze. Jest to ważne w kontekście późniejszego wyboru przez nich kierunków kształcenia w szkole średniej. Aby umożliwić im dokonanie pozytywnego wyboru, przedstawia im się w pozytywnym świetle pracę fizyczną, a jednym ze sposobów na to są wizyty w przedsiębiorstwach.
  • Zob. Inside Manufacturing at MINI Plant Oxford - BMW Group UK, Oxford, UK (8/12/2016). W dniu 8 grudnia fabryka samochodów MINI w Oksfordzie otworzy swe podwoje dla wychowawców i doradców zawodowych oraz zaoferuje wizyty na miejscu w zakładzie produkcyjnym i w ośrodku szkoleniowym. Praktykanci odbywający obecnie staż w fabryce MINI umożliwią wgląd w swój program szkolenia i będą oprowadzać gości po zakładzie. Celem akcji jest zmiana postrzegania tej pracy przez odwiedzających, umożliwienie im „wejścia za kulisy” zakładu będącego dumą gospodarki brytyjskiej i poszerzenie ich wiedzy na temat skutecznych programów przyuczania do zawodu koncernu BMW w Zjednoczonym Królestwie.

Tydzień zorganizowano przy silnym zaangażowaniu i wsparciu ze strony Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) i Europejskiej Fundacji Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
5 grudnia 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce