Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy28 kwietnia 2023Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Trasa S7: kolejny odcinek otwarty, również dzięki funduszom UE

Tuż przed majowym weekendem kierowcom udostępniony zostaje odcinek drogi ekspresowej S7 między Lesznowolą a Tarczynem (woj. mazowieckie).

Trasa S7: kolejny odcinek otwarty, również dzięki funduszom UE

To fragment trasy szybkiego ruchu między Warszawą a Grójcem, która powstała dzięki dofinansowaniu z funduszy UE w wysokości ponad pół miliarda (550 mln) złotych.

Trasa między Warszawą a Grójcem ma długość 29,16 km i łączy węzeł „Lotnisko” w północnej części drogi z istniejącą obwodnicą Grójca na południu. Oddanie ostatniego odcinka tej drogi zapewni szybkie i sprawne połączenie z lotniskiem, jednocześnie poprawiając stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Droga przyniesie także inne korzyści lokalnym mieszkańcom, ponieważ przekieruje ruch tranzytowy z terenów zabudowanych. Powinno to zmniejszyć liczbę wypadków drogowych i ofiar w regionie. Podobnie jak w przypadku innych odcinków drogi ekspresowej S7, ten odcinek wzmacnia spójność terytorialną poprzez skracanie czasu przejazdów pomiędzy najważniejszymi miastami Polski.

Oddawany do użytku odcinek to kolejny etap budowy drogi ekspresowej pomiędzy Warszawą a Grójcem, którego realizacja została wsparta z funduszy Unii Europejskiej w kwocie blisko 550 milionów złotych. Budowa tego ważnego dla całego kraju ciągu komunikacyjnego uwzględniać musi również ruch lokalny, czego wyrazem są inwestycje w węzły, dzięki którym mieszkańcy województwa mazowieckiego będą mogli znacząco skrócić czas swojej podróży na północ, w stronę stolicy, jak również na południe regionu i kraju.

Ta inwestycja stanowi nie tylko kolejny ważny element zwiększania dostępności komunikacyjnej i transportowej w Polsce, ale istotnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa podróżujących oraz będzie stanowić ważny czynnik dla rozwoju gospodarczego. Cieszymy się, że fundusze europejskie zostały spożytkowane w tak efektywny sposób, a polityka spójności po raz kolejny przyczyniła się do poprawy jakości życia polskich obywateli” – powiedziała Angela Martinez-Sarasola, kierownik Polskiego Wydziału Dyrekcji generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Ten projekt jest dziewiątym dużym projektem dotyczącym budowy drogi ekspresowej S7 dofinansowanym ze środków Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020. Łączna wartość inwestycji UE w te projekty wynosi ponad 1,6 mld EUR. Realizacja projektu przyczynia się do osiągnięcia celów określonych w strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego związanych z zapewnianiem dobrych warunków transportu. Stanowi także część podstawowej i kompleksowej transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) w regionie. Unia Europejska inwestuje miliardy euro w rozwój sieci TEN-T, aby poprawić efektywność transportu ludzi i towarów w obrębie państw członkowskich i pomiędzy nimi.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
28 kwietnia 2023
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce