Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy1 grudnia 2017Przedstawicielstwo w Polsce

Thyssen: pamiętajmy o niepełnosprawnych

Umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego udziału w społeczeństwie stanowi jedno z największych wyzwań socjalnych, z jakimi przyszło nam się zmierzyć – napisała komisarz Marianne Thyssen w oświadczeniu z okazji Międzynarodowego Dnia Osób...

Marianne Thyssen

Oświadczenie komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen

Umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego udziału w społeczeństwie stanowi jedno z największych wyzwań socjalnych, z jakimi przyszło nam się zmierzyć - przed nami jeszcze wiele do zrobienia, jeżeli chodzi o wyeliminowanie wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych.

W programie działań Komisji Europejskiej potwierdzonym niedawno w proklamacji Europejskiego filaru praw socjalnych priorytetowe znaczenie nadano kwestiom wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu i sprawiedliwości społecznej. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada zobowiązały się do realizowania zasady, zgodnie z którą osoby niepełnosprawne mają prawo do otrzymania wsparcia dochodu zapewniającego godne życie, dostępu do usług umożliwiających im funkcjonowanie na rynku pracy oraz środowiska pracy dostosowanego do ich potrzeb. Dlatego też wysiłki podejmowane przez Komisję należy wspierać ukierunkowanymi inicjatywami politycznymi władz krajowych, regionalnych i lokalnych, abyśmy nie pozostawiali osób niepełnosprawnych samym sobie. Nieodzowne będzie również dalsze zaangażowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorców.

Unia Europejska trwa w realizacji swoich zobowiązań wynikających z konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych . W ramach europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010–2020 Komisja Europejska w szczególności podjęła istotne działania wspierające znoszenie barier dostępu dla osób niepełnosprawnych. Dwa lata temu przedstawiłam mój wniosek dotyczący przyjęcia europejskiego aktu w sprawie dostępności, który ma na celu poprawę dostępności najważniejszych produktów i usług dla osób niepełnosprawnych. Najwyższy czas, aby mój wniosek przyjęły wszystkie instytucje UE. Parlament Europejski zajął już swoje stanowisko w tym zakresie we wrześniu. Jestem przekonana, że państwa członkowskie osiągną porozumienie w tej kwestii podczas posiedzenia Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (EPSCO) zaplanowanego na dzień 7 grudnia br. Musimy przyjąć europejski akt w sprawie dostępności w 2018 r., dzięki któremu uda się zrealizować konkretne działania poprawiające życie tak wielu osób.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych to doskonała okazja do tego, by usłyszeć o potrzebach osób niepełnosprawnych. W związku z tym w dniach 4–5 grudnia Komisja organizuje konferencję pod hasłem „Europejski Dzień Osób Niepełnosprawnych”. Mam nadzieję, że mogę liczyć na szerokie poparcie i zaangażowanie wszystkich podmiotów. Wspólnie zamierzamy stawić czoła tym wyzwaniom i podjąć debatę na temat sposobów zbudowania bardziej inkluzywnego, dostępnego i socjalnego społeczeństwa.

Aby uzyskać więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
1 grudnia 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce