Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy17 kwietnia 2023Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Telefony bez cła

UE wygrywa sprawę przed Światową Organizacją Handlu dotyczącą nałożonego przez Indie cła na produkty technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Telefony bez cła

Światowa Organizacja Handlu (WTO) wydała orzeczenie na korzyść UE w istotnej sprawie, w której zakwestionowano indyjskie taryfy celne na najważniejsze produkty technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). W orzeczeniu wydanym przez zespół orzekający WTO potwierdziła wszystkie zarzuty UE wobec Indii i stwierdziła, że nałożone przez Indie cło w wysokości do 20 proc. na niektóre produkty ICT, takie jak telefony komórkowe, jest niezgodne z zobowiązaniami tego kraju w ramach WTO, a więc nielegalne. Wartość unijnego eksportu takich technologii, na który wpływ ma naruszenie przepisów przez Indie, sięga 600 mln euro rocznie. Choć skutki te są znaczne, realny wpływ na europejskie przedsiębiorstwa jest znacznie większy, bowiem dokonują one również eksportu do Indii z innych państw.

Z zadowoleniem przyjmuję orzeczenie zespołu orzekającego WTO i mam nadzieję, że Indie szybko zniosą wszystkie nielegalne taryfy celne. Indie to ważny partner handlowy UE, mimo że nasze przepływy handlowe i inwestycyjne są wciąż poniżej potencjalnych możliwości. Ścisłe przestrzeganie przez Indie zobowiązań w ramach WTO stanowić będzie jasny i pozytywny sygnał dla europejskich przedsiębiorstw, że kraj ten zapewnia otwarte, przewidywalne i atrakcyjne otoczenie biznesowe. Jest to szczególnie ważne obecnie, gdy negocjujemy ambitną umowę handlową z Indiami. Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy odpowiedzialny za handel - 17/04/2023

Zespół orzekający WTO potwierdził, że nałożone przez Indie cło nie może być uzasadnione żadnymi przesłankami przedstawionymi przez ten kraj w postępowaniu. Indie nie mogły się powołać na Umowę o technologii informacyjnej (ITA), aby uniknąć wypełnienia zobowiązań przewidzianych w ramach listy koncesyjnej WTO. Nie mogły też ograniczyć zobowiązania dotyczącego zerowej stawki celnej do produktów istniejących w momencie podjęcia tego zobowiązania, a wyłączyć z jego zakresu nowsze produkty technologiczne objęte tą samą pozycją taryfową. Zespół orzekający WTO potwierdził też, że nie popełniono żadnego błędu podczas ustalania zobowiązań taryfowych Indii, w tym podczas aktualizacji nomenklatur pozycji taryfowych, i odmówił rozpatrzenia wniosku Indii o zmianę jej zobowiązań taryfowych. Takie zmiany wymagałyby negocjacji na forum członków WTO.

Kontekst

Od 2014 r. Indie stopniowo wprowadzają należności celne w wysokości do 20 proc. na produkty takie jak telefony komórkowe oraz części i akcesoria do nich, słuchawki bezprzewodowe do telefonów przewodowych, stacje bazowe, przekształtniki lub przewody i kable elektryczne. UE uznała, że cła te stanowiły bezpośrednie naruszenie zasad WTO, ponieważ Indie zobowiązane są w ramach WTO do stosowania zerowej stawki celnej do tych produktów. 

UE zgłosiła tę sprawę w ramach systemu rozstrzygania sporów WTO w 2019 r. Zespół orzekający przekazał wszystkim członkom WTO swoje sprawozdanie końcowe 17 kwietnia 2023 r.

W 2019 r. w następstwie inicjatywy UE Japonia i Tajwan wniosły równoległe sprawy (DS584/DS588). Dotyczą one tego samego problemu (ceł na produkty ICT) i prawie tych samych produktów. Oczekuje się, że WTO wyda orzeczenia w tych sprawach również dzisiaj.

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
17 kwietnia 2023
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce