Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy17 grudnia 2019Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Tańsze przelewy w euro

Transfery transgraniczne w euro na obszarze UE oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii będą tej samej wysokości co przelewy krajowe. Oznacza to, że np. bułgarski konsument, który podejmuje decyzję o przelewie euro za granicę, będzie zapłaci taką...

Tańsze przelewy w euro

Od dzisiaj konsumenci i przedsiębiorstwa w państwach członkowskich spoza strefy euro będą korzystać z tańszych płatności transgranicznych w walucie euro.

Nowe unijne przepisy gwarantują, że na wszystkie płatności transgraniczne w euro w państwach członkowskich nienależących do strefy euro – w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, na Węgrzech, w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Polsce, Rumunii, Szwecji – będą nakładane opłaty w tej samej wysokości, co w przypadku płatności krajowych.

Wiceprzewodniczący wykonawczy Valdis Dombrovskis, odpowiedzialny za gospodarkę, która służy ludziom, powiedział: - Przepisy te umożliwią wszystkim naszym obywatelom i przedsiębiorstwom korzystanie w równym stopniu z tanich transgranicznych płatności w euro. Jest to pozytywny i konkretny przykład tego, w jaki sposób jednolity rynek przynosi wymierne korzyści europejskim konsumentom. Na przykład rodzina w Rumunii, która chce przekazać pieniądze w walucie euro swoim dzieciom, odbywającym w Paryżu wymianę w ramach programu Erasmus, nie będzie już musiała ponosić dodatkowych kosztów, ponieważ teraz uiści taką samą opłatę, jak w przypadku krajowej transakcji w Rumunii.

Komisja będzie dokładnie monitorować stosowanie tych zasad i ściśle współpracować z właściwymi organami krajowymi, aby zapewnić ich prawidłowe wdrażanie.

Zasady te, określone w rozporządzeniu (UE) 2019/518, stanowią część działań podejmowanych przez Komisję w celu zapewnienia konsumentom lepszego i tańszego dostępu do usług finansowych, jak określono w planie działań w sprawie detalicznych usług finansowych z marca 2017 r. Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie w kwietniu 2020 r. dodatkowych przepisów, które umożliwią unijnym konsumentom porównywanie opłat za przeliczenie waluty przy dokonywaniu płatności kartą w innej walucie UE.

Kontekst

W dniu 28 marca 2018 r. Komisja wystąpiła z wnioskiem o zmianę obowiązującego unijnego rozporządzenia w sprawie płatności transgranicznych (924/2009). Proponowane zmiany wynikają z założeń Planu działań w sprawie detalicznych usług finansowych opublikowanego w marcu 2017 r. W następstwie porozumienia współprawodawców rozporządzenie (UE) 2019/518 zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29 marca 2019 r.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
17 grudnia 2019
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce