Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy20 listopada 2017Przedstawicielstwo w Polsce

Szkolenie zawodowe to dobry wybór

Trwa drugi Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych inicjatywy (20–24 listopada 2017 r.). Komisja Europejska zachęca w ten sposób do odkrywania, wykorzystywania oraz doskonalenia swoich talentów i umiejętności poprzez kształcenie i szkolenie...

Czas dla wyszkolonych

Zachęcenie młodych ludzi do wybierania ścieżki kształcenia i szkolenia zawodowego jest jednym z kluczowych działań zaproponowanych przez Komisję w ramach Nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności, który jest realizowany od czerwca 2016 r.

MarianneThyssen, unijna komisarz odpowiedzialna za zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników, powiedziała: - W świecie inteligentnej organizacji pracy kształcenie i szkolenie zawodowe jest doskonałym wyborem. Przekonanie, że kształcenie i szkolenie zawodowe to „gorsza opcja” niż szkolnictwo wyższe jest błędne. Wcale nie jest opcją gorszą, a równie dobrą! Drugi Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych umieści w centrum zainteresowania wiele możliwości i doświadczeń z całej Europy i pokaże, że kształcenie i szkolenie zawodowe oraz przyuczanie do zawodu są doskonałym wyborem.

Podczas Tygodnia Umiejętności Zawodowych Komisja prezentuje wartościowe inicjatywy, które mają na celu umożliwienie zdobywania umiejętności niezbędnych na szybko zmieniającym się rynku pracy. W całej Europie odbywa się ponad 1000 wydarzeń – we wszystkich 28 państwach członkowskich, w Norwegii, Liechtensteinie, Szwajcarii, Islandii i w krajach kandydujących do UE. Wydarzenia te pokażą kluczową rolę kształcenia i szkolenia zawodowego nie tylko we wspieraniu umiejętności, tworzenia miejsc pracy, innowacji i konkurencyjności, ale także samorealizacji. Europejski filar praw socjalnych, ogłoszony zaledwie kilka dni temu przez Parlament Europejski, Radę i Komisję podczas szczytu socjalnego w Göteborgu, uznaje znaczenie zdobywania odpowiednich umiejętności poprzez kształcenie, szkolenie i uczenie się przez całe życie za najważniejszą z dwudziestu zasad w ramach filaru praw socjalnych.

Wydarzenia obejmują m.in. konferencję pt. „Promowanie programu umiejętności zawodowych – Razem”, Europejski szczyt edukacji biznesowej i czwarte posiedzenie europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego (sieć praktykantów i przedstawicieli młodzieży z całej Europy, co przyczyni się do dyskusji na temat polityki na szczeblu europejskim). Podczas wydarzenia zamykającego konferencję w dniu 24 listopada odbędzie się ceremonia rozdania nagród za rok 2017 wyróżniających doskonałość i jakość w różnych kategoriach kształcenia i szkolenia zawodowego. Wydarzenia organizowane w poszczególnych krajach znaleźć można tutaj.

Kontekst

Wybór kształcenia i szkolenia zawodowego może być początkiem atrakcyjnej i pasjonującej kariery. Tworzy też wiele możliwości podnoszenia kwalifikacji oraz przekwalifikowania się.

W związku z tym Komisja zaprosiła do wzięcia udziału w drugim Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych wszystkie zainteresowane strony: uczniów (niezależnie od wieku), rodziców, przedsiębiorstwa, organizacje biznesowe, partnerów społecznych, placówki edukacyjne i szkoleniowe, organizacje kształcenia dorosłych, naukowców, doradców zawodowych, podmioty sektora publicznego i ogół społeczeństwa. Komisja zachęca zainteresowane strony w całej Europie do organizowania imprez i wydarzeń, takich jak Dni Otwarte, oraz do promowania w tym okresie skutecznych programów kształcenia i szkolenia zawodowego lub innych działań uświadamiających. Oto kilka przykładów wydarzeń, które będą miały miejsce w tym roku:

  • Belgijska fundacja Master Talent Foundation organizuje staże dla talentów kulinarnych w Belgii i za granicą u szefów kuchni, cukierników i rzeźników, pracujących w najlepszych lokalach gastronomicznych w Belgii i na całym świecie. Twórcami projektu są: Jan Buytaert, szef kuchni w Njam TV i przewodniczący jury w projekcie Flanders Kitchen Rebels, oraz Krispijn Yperman, członek Flanders Kitchen Rebels i specjalista ds. uczenia się opartego na pracy. 20 listopada 2017 r. przedstawią oni projekt i zaproszą partnerów i stażystów, aby opowiedzieć o swoich doświadczeniach.
  • Targi w Orientamenti w Genui, we Włoszech, to ważne wydarzenie poświęcone doradztwu zawodowemu, kształceniu i szkoleniu, oraz rynkowi pracy (podczas targów będą miały też miejsce debaty na temat przyszłych tendencji). W dniach 14–16 listopada w targach weźmie udział 60 000 uczestników, w tym krajowi, regionalni i lokalni decydenci, eksperci, placówki kształcenia i szkolenia zawodowego, przedsiębiorstwa i związki zawodowe, organizacje nauczycieli i uczniów, jak również przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.
  • W dniach 23–24 listopada 2017 r., w Centrum Technicznego Kształcenia Zawodowego w Budapeszcie odbędzie się finał piątego Krajowego konkursu kształcenia zawodowego. Konkurs ma na celu sprawdzenie podstawowej wiedzy z zakresu technologii informacyjnej. Uczniowie mający zajęcia z informatyki w klasach 9–14 mogą odkryć swój potencjał dzięki uczestnictwu w zawodach i omawianiu doświadczeń z nauczycielami. W ubiegłym roku w konkursie wzięło udział 400 uczestników.
  • Szkoła Budownictwa w Tallinnie to ośrodek szkolenia zawodowego z zakresu budownictwa, stolarki i energetyki, który obchodzi w tym roku 70-lecie istnienia. Poza organizacją dni otwartych i warsztatów uczniowie przygotowują również 100 krzeseł dziecięcych, które przekażą na rzecz SOS Children's Village w listopadzie i grudniu 2017 r.
  • Targi Praktyk w Ludwigshafen am Rhein (Niemcy): 11 listopada tego roku około 30 uczniów uczących się w systemie dualnym (uczniowie zawodu) opowiedzą o swoich doświadczeniach z zagranicznych praktyk młodszym uczniom, którzy będą mogli wziąć w nich udział w kolejnym roku, jak również nauczycielom i opiekunom uczniów z lokalnych czy regionalnych przedsiębiorstw. Uczniowie przygotują stoiska z plakatami i prezentacje. Będą również osobiście opowiadać gościom „targów pracy” o swoich doświadczeniach w języku angielskim. Wydarzenia te mają na celu promowanie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz mobilności edukacyjnej uczniów.
  • Pracodawcy w całej Europie organizują dni otwarte, aby pokazać możliwości i korzyści związane ze szkoleniami praktycznymi. Na przykład Nestlé organizuje wydarzenia w 16 państwach członkowskich UE. Na Słowacji fabryka Nestlé w Prievidzy planuje Dzień Otwarty dla uczniów w wieku 14–15 lat, którzy wkrótce będą decydować o swej przyszłości kształcenia i szkolenia. Zostaną zorganizowane spotkania dla młodzieży z doradcami zawodowymi, którzy przedstawią im programy kształcenia i szkolenia zawodowego oraz omówią oczekiwania nowoczesnych pracodawców wobec absolwentów. Stażyści w Nestlé będą uczestniczyć w tym wydarzeniu, aby przedstawić gościom/młodzieży rzeczywiste doświadczenia.

Tydzień zorganizowano przy dużym zaangażowaniu i wsparciu ze strony Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) i Europejskiej Fundacji Kształcenia.

Dodatkowe informacje

NOTATKA PRASOWA: Pytania i odpowiedzi na temat drugiego Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych

Wiadomości na stronie internetowej DG EMPL

Marianne Thyssen na Facebooku i Twitterze, #EUVocationalSkills

Informacje szczegółowe

Data publikacji
20 listopada 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce