Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy19 czerwca 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Światowy Dzień Uchodźcy

W oświadczeniu z okazji Światowego Dnia Uchodźcy, Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel piszą m.in.: „W tym roku Światowy Dzień Uchodźcy nadchodzi w czasie, gdy świat stoi w obliczu globalnej pandemii, która już kosztowała życie tysięcy ludzi i...

Światowy Dzień Uchodźcy

Światowy Dzień Uchodźcy, 20 czerwca. Wspólne oświadczenie Komisji Europejskiej i Wysokiego Przedstawiciela:

„W tym roku Światowy Dzień Uchodźcy nadchodzi w czasie, gdy świat stoi w obliczu globalnej pandemii, która już kosztowała życie tysięcy ludzi i wpływa na środki utrzymania milionów innych. Walka jest jeszcze trudniejsza dla uchodźców, osób przesiedlonych, imigrantów i bezpaństwowców. Z ograniczonym dostępem lub bez dostępu do opieki medycznej i mechanizmów ochrony, osoby te są bardziej narażone na skutki globalnego kryzysu.

Jedna na 97 osób na świecie została przesiedlona z powodu konfliktu lub prześladowań. Do końca 2019 r. prawie 80 milionów ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Obejmuje to prawie 26 milionów uchodźców, 4,2 miliona osób ubiegających się o azyl, około 45,7 miliona osób wewnętrznie przesiedlonych oraz 3,6 miliona Wenezuelczyków wysiedlonych za granicę.

Koronawirus nie rozróżnia ludzi i nie zna granic. Skala kryzysu wymagała szybkiej i skoordynowanej globalnej reakcji, opartej na międzynarodowej solidarności. Nikt nie może pozostać w tyle. Wrażliwe populacje, w tym uchodźcy, znajdują się w centrum globalnej reakcji UE na kryzys związany z koronawirusem. Unia Europejska potwierdza swoją niezachwianą solidarność z milionami ludzi, którzy muszą uciekać z kraju, czasami opuszczając rodziny, ponieważ ich dom nie jest już bezpieczny.

UE zobowiązała się do przestrzegania Konwencji Genewskiej dotyczącej uchodźców, która jest kamieniem węgielnym ochrony uchodźców, oraz do zachowania prawa do azylu i zasady niedopuszczalności wydalenia zapisanej w Karcie praw podstawowych UE. Istotne jest, aby nawet podczas pandemii podstawowe zasady obowiązywały na całym świecie, tak aby potrzebujący mogli nadal uzyskiwać dostęp do procedur ochrony międzynarodowej i znaleźć schronienie, również poprzez przesiedlenie. Krajom najbardziej narażonym, w tym przyjmującym tysiące uchodźców, należy pomóc w stawieniu czoła napotkanym trudnościom. UE uznaje swoją część odpowiedzialności za oferowanie ochrony potrzebującym i wspieranie innych krajów. Państwa członkowskie UE zobowiązały się do przesiedlenia prawie 30 000 uchodźców w 2020 r., co stanowi 40% wszystkich zobowiązań dotyczących przesiedleń na całym świecie. Komisja będzie nadal wspierać państwa członkowskie w wypełnianiu ich zobowiązań.

UE stoi na czele światowej reakcji na tę pandemię. Podejście Drużyny Europy, które łączy zasoby z UE, jej państw członkowskich i instytucji finansowych, odpowiada na potrzeby humanitarne związane z kryzysem w systemach opieki zdrowotnej, wody i infrastruktury sanitarnej, w tym na rzecz uchodźców, migrantów i osób wewnętrznie przesiedlonych. Wzmacnia także zdolność krajów partnerskich do radzenia sobie z pandemią i łagodzenia jej skutków społeczno-gospodarczych, w szczególności dla grup ryzyka, takich jak uchodźcy i społeczności przyjmujące z Bazar Cox w Bangladeszu, do Kakuma w Kenii, Zaatari w Jordanii i Barranquilla w Kolumbii.

Uchodźcy mogą być katalizatorami pozytywnych zmian. Zostało to potwierdzone przez pierwsze globalne forum dla uchodźców w grudniu 2019 r., podczas którego społeczność międzynarodowa została wezwana do podziału odpowiedzialności, zgodnie z globalnym porozumieniem w sprawie uchodźców. Dziś składamy hołd licznym uchodźcom pracującym na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem w Europie, w wielu przypadkach narażającym własne zdrowie, aby ratować innych. Ich wkład jest niezbędny.

Integracja jest priorytetem dla tej Komisji. UE wprowadziła solidny zestaw środków, aby zapewnić nowo przybyłym osobom dostęp do podstawowych usług, takich jak edukacja, opieka społeczna, opieka zdrowotna i zakwaterowanie.

Unia Europejska opiera się na wartościach demokratycznych i poszanowaniu praw człowieka. W tym celu nadal będziemy odgrywać wiodącą rolę w zapewnianiu ochrony uchodźcom ”.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
19 czerwca 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce