Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy17 listopada 2023Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Superkomputery dla start-upów

Komisja Europejska otwiera dostęp do unijnych superkomputerów, aby przyspieszyć rozwój sztucznej inteligencji.

Superkomputery dla start-upów

Komisja i Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC JU) zobowiązały się do otwarcia i rozszerzenia dostępu do światowej klasy zasobów UE w zakresie obliczeń superkomputerowych dla europejskich start-upów z sektora sztucznej inteligencji (SI), MŚP i szerzej rozumianej społeczności SI jako element unijnej inicjatywy dotyczącej przedsiębiorstw start-up z sektora SI. Istotnym elementem wspierania dalszego rozwoju i skalowalności modeli SI jest dostęp do światowej klasy superkomputerów, które przyspieszają proces trenowania i testowania SI, skracając okres treningu z miesięcy lub lat do zaledwie kilku tygodni.

Oświadczenie to zostało wydane w związku z czwartym Zgromadzeniem Sojuszu na rzecz SI w Madrycie i zapowiedzią zgłoszoną przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen w orędziu o stanie Unii w 2023 r. Europejskie podmioty działające w dziedzinie SI i obliczeń wielkiej skali (HPC) będą ze sobą ściśle współpracować, stymulując przełomowe innowacje i zwiększając konkurencyjność europejskiego ekosystemu przemysłowego SI. Przyspieszy to rozwój SI i umocni Unię Europejską na pozycji światowego lidera konkurencyjności.

Przewodnicząca Ursula von der Leyen powiedziała: - Dzięki inwestycjom, które zrealizowaliśmy w ostatnich latach, Europa stałą się liderem w dziedzinie obliczeń superkomputerowych. W UE mamy trzy najnowocześniejsze superkomputery. I musimy wykorzystać wynikające z tego możliwości. Dostęp do europejskiej infrastruktury obliczeń superkomputerowych pomoże start-upom w rozwoju i zwiększaniu skali działalności w dziedzinie sztucznej inteligencji w sposób odpowiedzialny i zgodny z wartościami europejskimi.

Spełniamy obietnicę złożoną start-upom i MŚP, dając im dostęp do europejskich superkomputerów. Innowacyjne start-upy potrzebują dostępu do danych i mocy obliczeniowej, aby jak najlepiej trenować swoją sztuczną inteligencję. Dzięki otwarciu dajemy europejskim innowatorom możliwość zdobycia pozycji światowych liderów w rozwoju przejrzystej i odpowiedzialnej sztucznej inteligencji wytwarzanej w Europie zgodnie z naszymi wartościami. Věra Jourová, wiceprzewodnicząca do spraw wartości i przejrzystości - 16/11/2023

Obliczenia superkomputerowe są istotnym elementem suwerenności technologicznej Europy. Pozycja lidera w dziedzinie obliczeń wielkiej skali – która zdobyła Europa przez dziesięciolecia wizji, doświadczeń i inwestycji – przełoży się na konkurencyjność naukową, technologiczną i biznesową. W ramach uruchomionego dziś projektu Wielkie wyzwanie SI udostępniamy światowej klasy superkomputery, aby trenować i dopracowywać najbardziej zaawansowane modele sztucznej inteligencji. Pomoże to start-upom skrócić czas trenowania ich najnowszych modeli SI z kilku miesięcy do kilku dni lub tygodni, co znacznie zwiększy naszą konkurencyjność w świecie SI. Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego - 16/11/2023

Unia Europejska jest obecnie światowym liderem w dziedzinie obliczeń superkomputerowych. Dzięki wysiłkom Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC trzy spośród unijnych superkomputerów – LEONARDO, LUMI i MareNostrum5to urządzenia klasy światowej. Wraz ze zbliżającym się rozszerzeniem zdolności EuroHPC JU do poziomu obliczeń eksaskalowych i wyższych dzięki komputerom eksaskalowych konsorcjów JUPITER i JULES VERNE, które zapewnią jeszcze większą skuteczność w pracy z modelami SI, europejskie zasoby superkomputerowe odegrają kluczową rolę w tworzeniu i trenowaniu obszernych podstawowych modeli SI.

Co dalej?

Państwa uczestniczące we Wspólnym Przedsięwzięciu EuroHPC, przy wsparciu Komisji Europejskiej, przyspieszą działania badawczo-rozwojowe, demonstracyjne i wdrożeniowe związane z europejską infrastrukturą obliczeń superkomputerowych. Zobowiązanie to ma przyczynić się do realizacji nadrzędnego celu Unii, jakim jest ustanowienie globalnego niezawodnego i odpowiedzialnego ekosystemu SI. Oznacza to:

  • Uruchomienie konkursu Wielkie wyzwanie SI Rozpoczęty dziś konkurs stanowi owoc współpracy prowadzonej w ramach finansowanego przez UE projektu AI-BOOST, a EuroHPC JU ułatwia dostęp do europejskich superkomputerów. Zachęca on do szerokiego udziału europejskich start-upów posiadających doświadczenie w zakresie wielkoskalowych modeli SI. Oczekuje się, że zwycięzcy udostępnią stworzone przez siebie modele na podstawie licencji otwartego oprogramowania do celów niekomercyjnych lub publikując wyniki swoich badań. W ramach tego wyzwania wyłonionych zostanie do czterech obiecujących europejskich start-upów z sektora SI, które otrzymają dostęp do centrów obliczeń superkomputerowych EuroHPC w celu wspierania rozwoju wielkoskalowych modeli SI w Europie, a zwycięzcy otrzymają nagrodę w wysokości 1 mln euro.

  • Udostępnienie mocy europejskich superkomputerów Dostęp uzyskają etycznie działające i odpowiedzialne start-upy z sektora SI, co umożliwi im skuteczne trenowanie modeli przy użyciu europejskich superkomputerów.

  • Ulepszone działania i usługi: wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC będzie wspierać działania i usługi oparte na obliczeniach wielkiej skali, sprzyjając rozwojowi zaufanej sztucznej inteligencji w Europie. Wysiłki te będą miały na celu ułatwienie dostępności dla podmiotów działających w dziedzinie SI i promowanie optymalnego i efektywnego wykorzystania technologii HPC na potrzeby innowacji naukowych i przemysłowych.

Ponadto w ramach programu prac Komisji na 2024 r. zaproponujemy zmiany w rozporządzeniu w sprawie Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC, aby zapewnić europejskim start-upom z sektora SI trwały dostęp do mocy europejskich superkomputerów.

Kontekst

W orędziu o stanie Unii w 2023 r. przewodnicząca Ursula von der Leyen wezwała do wykorzystania wiodącej pozycji Europy w dziedzinie obliczeń superkomputerowych. W związku z tym zapowiedziała nową inicjatywę mającą na celu udostępnienie europejskich superkomputerów start-upom z sektora SI na potrzeby trenowania ich modeli, pobudzając tym samym innowacje w dziedzinie SI.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
17 listopada 2023
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce