Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy23 listopada 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Stan zdrowia w UE

Potrzebujemy lepszego dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej, aby ostry dyżur nie był punktem pierwszego kontaktu – mówił komisarz Vytenis Andriukaitis prezentując sprawozdanie "Stan zdrowia w UE". Jest to przegląd profili zdrowotnych 28 krajów...

Stan zdrowia w UE

Tylko przegląd systemów opieki zdrowotnej może zagwarantować, że będą one spełniać swój cel i zapewniać opiekę skupioną na pacjencie. To wnioski, jakie można wyciągnąć z 28 krajowych profili zdrowotnych opublikowanych przez KE wraz ze sprawozdaniem towarzyszącym.

Sprawozdania zawierają szczegółową analizę systemów ochrony zdrowia państw członkowskich UE. Opisują one zdrowie ludności oraz istotne czynniki ryzyka, jak również skuteczność, dostępność i odporność systemów ochrony zdrowia w każdym państwie członkowskim UE. Sprawozdania jasno odzwierciedlają wspólne cele we wszystkich państwach członkowskich i wskazują na potencjalne obszary, w których Komisja może zachęcać do wzajemnego uczenia się i wymiany dobrych praktyk.

Vytenis Andriukaitis, komisarz UE do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności, powiedział: - Przeznaczanie tylko 3 proc. budżetów służby zdrowia na profilaktykę w porównaniu z 80 proc. na leczenie chorób jest po prostu niewystarczające. Potrzebujemy lepszego dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej, tak aby ostry dyżur nie był punktem pierwszego kontaktu. Musimy również włączyć promocję zdrowia i zapobieganie chorobom do wszystkich sektorów polityki w celu poprawy stanu zdrowia ludności i zmniejszenia presji na systemy opieki zdrowotnej. To tylko niektóre z elementów diagnozy postawionej w sprawozdaniu „Stan zdrowia w UE” z 2017 r. Zapewniając kompleksowe dane i informacje, staramy się wspierać krajowe organy odpowiedzialne za ochronę zdrowia w podejmowaniu wyzwań i dokonywaniu właściwych decyzji politycznych i inwestycyjnych. Mam nadzieję, że zostaną one dobrze wykorzystane.

Brak dostosowanej do kontekstu i kompleksowej analizy od dawna uznaje się za główną przeszkodę, jaką napotykają decydenci odpowiedzialni za politykę zdrowotną. Aby wypełnić tę lukę, Komisja zakończyła w tym miesiącu pierwszy dwuletni cykl „Stan zdrowia w UE”.

Kluczowe wnioski

Profile zdrowotne poszczególnych państw opracowano we współpracy z OECD i z Europejskim Obserwatorium Polityki i Systemów Opieki Zdrowotnej. W sprawozdaniu towarzyszącym zawarto pięć przekrojowych wniosków:

  • Promocja zdrowia i zapobieganie chorobom torują drogę dla bardziej skutecznego i efektywnego systemu opieki zdrowotnej. Oprócz kwestii niezrównoważonych inwestycji w profilaktykę należy zająć się problemem nierówności społecznych, na które wskazują różnice w liczbie przeprowadzanych badań przesiewowych w kierunku raka oraz w poziomie aktywności fizycznej między osobami posiadającymi wyższe i niższe dochody i wykształcenie.
  • Dobrze funkcjonująca podstawowa opieka zdrowotna skutecznie prowadzi pacjentów przez system ochrony zdrowia oraz pozwala uniknąć zbędnych wydatków. 27 proc. pacjentów przyjmowanych jest na ostrym dyżurze ze względu na niedostateczną podstawową opiekę zdrowotną. Aby otrzymać skierowanie do specjalisty, konsultacji u lekarza pierwszego kontaktu wymaga się jedynie w 14 państwach członkowskich UE; 9 innych państw stosuje w przypadku takich konsultacji zachęty finansowe.
  • Zintegrowany system gwarantuje, że pacjent korzysta ze skoordynowanej opieki. Dzięki niemu unika się sytuacji, którą można obecnie obserwować w niemal wszystkich państwach UE, gdzie opieka zdrowotna jest rozdrobniona, zaś pacjent próbuje odnaleźć się w labiryncie placówek opieki zdrowotnej.
  • Proaktywne planowanie i prognozowanie dotyczące pracowników opieki zdrowotnej zapewnia systemom odporność na przyszłe zmiany. W UE zatrudnionych jest 18 mln pracowników służby zdrowia, a do roku 2025 utworzonych zostanie w tym sektorze dodatkowych 1,8 mln miejsc pracy. Organy ds. zdrowia muszą przygotować swoich pracowników do nadchodzących zmian obejmujących: starzenie się społeczeństwa i współwystępowanie wielu chorób, potrzebę zapewnienia rzetelnych zasad rekrutacji, nowych umiejętności i innowacji technicznych.
  • Pacjenci powinni znajdować się w centrum nowej generacji lepszych danych dotyczących polityki i praktyki. Transformacja cyfrowa ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej przyczynia się do wychwytywania rzeczywistych wyników i doświadczeń ważnych dla pacjenta, co może zwiększyć skuteczność systemów opieki zdrowotnej.

Dalsze działania

Po otrzymaniu sprawozdań przez ministerstwa zdrowia wszystkich państw UE organy krajowe będą mogły dalej prowadzić dyskusje z ekspertami z OECD i Europejskiego Obserwatorium Polityki i Systemów Opieki Zdrowotnej. Od początku 2018 r. możliwe będą dobrowolne wymiany, które pozwolą ministerstwom na lepsze zrozumienie głównych wyzwań i opracowanie odpowiednich rozwiązań politycznych.

Dodatkowe informacje:

  • 28 krajowych profili zdrowotnych, sprawozdanie towarzyszące oraz informacje uzupełniające można znaleźć tutaj.
  • Czytaj nasze wpisy na Twitterze: @V_Andriukaitis @EU_Health

Informacje szczegółowe

Data publikacji
23 listopada 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce