Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy30 czerwca 2020Przedstawicielstwo w Polsce

Sprzątajmy rzeki, chrońmy naszą bioróżnorodność

– Włączacie się w to, co teraz jest najważniejsze dla Komisji Europejskiej i jednocześnie dotyczy nas wszystkich, czyli w walkę o klimat, przywrócenie bioróżnorodności, przywrócenie rzekom naturalnego biegu – powiedział Jacek Wasik z Komisji...

Sprzątajmy rzeki, chrońmy naszą bioróżnorodność

Meandrujące rzeki wraz z przyległymi mokradłami stanowią niezwykle efektywny, naturalny system retencji, co jest szczególnie ważne w kontekście walki z suszą – mówił Jacek Wasik, dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej podczas wrocławskiego spotkania nad rzeką Oławą 27 czerwca. Dominik Dobrowolski, pomysłodawca i organizator spływu, przypomniał, że 80% śmieci do mórz i oceanów przynoszą rzeki, dlatego spotkanie nad Oławą wynika z troski o nasze otoczenie. Jak mówił - we Wrocławiu odradza się życie społeczne nad rzekami. Dziś spotykają się tu ekolodzy, bo ekologia jest poważną społeczną sprawą, dotyczy naszych codziennych relacji z przyrodą. Chcemy, by Wrocław i Berlin połączyły rzeki.

Idea i konkretne zadanie wyznaczone wydarzeniu przyciągnęły nie tylko przedstawicieli organizacji pozarządowych, ekologów, ale także wrocławian, którym zależy na czystych rzekach. Słoneczna sobota sprzyjała aktywności. Dwuosobowe drużyny kajakowe czyściły Oławę z pozostawionych na brzegach i w wodzie śmieci. Akcja ta była jednocześnie krótkim przygotowaniem dla uczestników 12-dniowego spływu Odrą i Sprewą Recykling Rejs, który wystartuje 2 lipca i podczas którego uczestnicy spływu będą oczyszczać Odrę i nasadzać jej brzegi.

Od kilku lat, a szczególnie od czasu nowej Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen, ochrona klimatu i działania ekologiczne stały się jednym z priorytetów. W grudniu 2019 roku Komisja przedstawiła Europejski Zielony Ład, plan działań umożliwiających bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń. Nowa strategia bioróżnorodności Komisji Europejskiej z 20 maja 2020 zakłada, że co najmniej 25 tys. km rzek zostanie przywróconych do stanu charakterystycznego dla rzek swobodnie płynących.

Sprzątajmy rzeki, chrońmy naszą bioróżnorodnośćSprzątajmy rzeki, chrońmy naszą bioróżnorodnośćSprzątajmy rzeki, chrońmy naszą bioróżnorodnośćSprzątajmy rzeki, chrońmy naszą bioróżnorodnośćSprzątajmy rzeki, chrońmy naszą bioróżnorodnośćSprzątajmy rzeki, chrońmy naszą bioróżnorodność

Informacje szczegółowe

Data publikacji
30 czerwca 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce