Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy2 grudnia 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Sprawiedliwe opodatkowanie również w sieci

Państwa UE uzgodniły nowe przepisy dotyczące przejrzystości podatkowej dla platform cyfrowych. Przewidują one automatyczną wymianę informacji o przychodach uzyskiwanych przez sprzedawców, niezależnie od tego, czy platforma ma swoją siedzibę w UE, czy...

Sprawiedliwe opodatkowanie również w sieci

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje kompromis osiągnięty przez państwa członkowskie w sprawie rozszerzenia na platformy cyfrowe unijnych przepisów dotyczących przejrzystości podatkowej, co zagwarantuje, że podmioty dokonujące transakcji sprzedaży towarów lub usług na tych platformach będą płaciły należytą stawkę podatku.

Porozumienie jest zgodne z wnioskiem przedstawionym przez Komisję w lipcu w ramach planu działania na rzecz sprawiedliwego i prostego opodatkowania wspierającego odbudowę gospodarczą. Uzgodniony wniosek w sprawie współpracy administracyjnej (DAC 7) zapewni automatyczną wymianę przez państwa członkowskie informacji o przychodach uzyskiwanych przez sprzedawców na platformach cyfrowych, niezależnie od tego, czy platforma ma swoją siedzibę w UE, czy nie. Pozwoli to nie tylko organom krajowym na określenie przypadków, w których podatek jest należny, ale również ograniczy obciążenia administracyjne nakładane na platformy, które często muszą uwzględniać szereg odmiennych krajowych wymogów w zakresie sprawozdawczości. Wniosek wzmacnia i upraszcza również przepisy w innych dziedzinach, w których państwa członkowskie współpracują w zwalczaniu nadużyć podatkowych, na przykład poprzez wspólne kontrole podatkowe.

Paolo Gentiloni, komisarz ds. gospodarki, stwierdził: - Najwyższy czas, abyśmy zaktualizowali nasze przepisy podatkowe, tak by odzwierciedlały rosnące znaczenie platform cyfrowych dla gospodarki europejskiej. Po przyjęciu i wejściu w życie nowych przepisów organy krajowe będą automatycznie wymieniać się informacjami na temat przychodów uzyskiwanych przez sprzedawców na tych platformach, a sprzedawcy ci będą korzystali z prostszych procedur administracyjnych. Jest to niewątpliwie dobra wiadomość dla finansów publicznych oraz dla uczciwych przedsiębiorców.

Formalne przyjęcie wniosku nastąpi po wydaniu opinii przez Parlament Europejski i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Nowe przepisy będą miały zastosowanie od dnia 1 stycznia 2023 r.

Kontekst

Od czasu przyjęcia pierwotnego tekstu dyrektywa 2011/16/UE była zmieniana sześć razy w celu uwzględnienia informacji o rachunkach finansowych, interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego i uprzednich umowach cenowych, sprawozdaniach według krajów, beneficjentach rzeczywistych, podlegających zgłoszeniu uzgodnieniach transgranicznych i obecnie platformach cyfrowych.

W minionym tygodniu Komisja opublikowała plan działania mający na celu rozszerzenie zakresu dyrektywy o kryptoaktywa i pieniądz elektroniczny (DAC8).

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
2 grudnia 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce