Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy10 października 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 6 min

Solidarność z Ukrainą: KE uruchamia narzędzie do poszukiwania pracy

Komisja ogłosiła kolejne środki mające na celu dalsze wspieranie osób uciekających przed niesprowokowaną agresją Rosji. Celem jest zagwarantowanie pewności i dostępu do zatrudnienia osobom korzystającym z tymczasowej ochrony.

Solidarność z Ukrainą: KE uruchamia narzędzie do poszukiwania pracy

Uruchomione nowe internetowe narzędzie poszukiwania pracy pomoże osobom uciekającym przed rosyjską inwazją na Ukrainę w znalezieniu pracy w Unii Europejskiej. Po zarejestrowaniu się na platformie inicjatywy pilotażowej unijnej puli talentów osoby objęte ochroną tymczasową mogą na niej zamieścić swój życiorys, tak aby ich profile były dostępne dla ponad 4 tys. pracodawców, krajowych publicznych służb zatrudnienia i prywatnych agencji zatrudnienia. Szybka i skuteczna integracja na rynku pracy jest ważna zarówno z punktu widzenia społeczności przyjmujących, jak i osób uciekających przed wojną – umożliwiając tym osobom odbudowanie swojego życia.

Nicolas Schmit, komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych, tak skomentował tę inicjatywę: Inicjatywa pilotażowa unijnej puli talentów pokazuje naszą niesłabnącą solidarność z Ukrainą: nie tylko w słowach, ale i w czynach. To tragedia, że miliony ludzi zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów. Naszym wspólnym obowiązkiem jest zrobienie co w naszej mocy, aby pomóc im w samodzielnej egzystencji w UE. Praca dobrej jakości oznacza niezależność finansową i krok w stronę udanej integracji społecznej.

Komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson dodała: Od pierwszego tygodnia wojny UE przyznała natychmiastową ochronę osobom potrzebującym. Dzięki unijnemu mechanizmowi tymczasowej ochrony osoby te, przybywając do UE, mają dostęp do rynku pracy. Pula talentów ułatwia ten dostęp. Naszym celem jest zapewnienie Ukraińcom możliwości dalszego korzystania z dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony, która moim zdaniem powinna być nadal stosowana co najmniej do marca 2024 r. Jesteśmy również gotowi wspierać tych, którzy decydują się na powrót do Ukrainy – mogą na nas polegać, jeśli zdecydują się wrócić do UE. W tym tygodniu omówię wszystkie te kwestie z właściwymi ministrami na zbliżającym się posiedzeniu Rady ds. WSiSW.

Dyrektor wykonawczy Europejskiego Urzędu ds. Pracy Cosmin Boiangiu powiedział: Portal i sieć EURES skutecznie pomagają dopasowywać profile osób poszukujących pracy do potrzeb pracodawców w Europie. Nie można byłoby znaleźć lepszego europejskiego narzędzia umożliwiającego realizację projektu pilotażowego puli talentów w tak krótkim czasie oraz ułatwiającego integrację na rynku pracy Ukraińców ubiegających się o tymczasową ochronę i schronienie w UE.

W komunikacie z 2022 r. „Przyciąganie umiejętności i talentów do UE” Komisja zaproponowała uruchomienie pilotażowej unijnej puli talentów w celu identyfikacji i grupowania umiejętności osób, które uciekły przed rosyjską inwazją z Ukrainy, aby ułatwić im znalezienie pracodawców w UE i integrację na rynku pracy. Projekt ten jest wspólną inicjatywą Komisji i Europejskiego Urzędu ds. Pracy, przy stałym zaangażowaniu i wsparciu Europejskiej Sieci Migracyjnej.

Pilotażowa unijna pula talentów pomaga dopasowywać profile osób poszukujących pracy do potrzeb pracodawców

Pilotażowa unijna pula talentów, dostępna w języku angielskim, ukraińskim i rosyjskim, jest realizowana za pośrednictwem portalu EURES służącego poszukiwaniu pracy, zarządzanego przez Europejski Urząd ds. Pracy. Portal skupia krajowe służby zatrudnienia, prywatne agencje zatrudnienia i pracodawców z całej UE. EURES zawiera ponad 3 mln ofert pracy i skupia jak dotąd 4 tys. pracodawców. Projekt pilotażowy unijnej puli talentów jest otwarty dla wszystkich osób poszukujących pracy, które korzystają z tymczasowej ochrony przewidzianej w dyrektywie w sprawie tymczasowej ochrony lub odpowiedniej ochrony przewidzianej w prawie krajowym, zapewniających im prawo do pracy. W przypadku państw członkowskich udział w projekcie pilotażowym unijnej puli talentów jest dobrowolny.

Po dokonaniu rejestracji narzędzie umożliwia osobom poszukującym pracy określenie posiadanych umiejętności i załadowanie swojego życiorysu. Życiorysy opublikowane w ramach projektu pilotażowego unijnej puli talentów będą widoczne dla publicznych służb zatrudnienia we wszystkich krajach uczestniczących oraz dla zarejestrowanych pracodawców we wszystkich krajach należących do europejskiej sieci współpracy służb zatrudnienia (EURES). Osoby poszukujące pracy mogą również przeglądać wszystkie oferty pracy publikowane na portalu EURES.

Dalsze działania

Zgodnie z przyjętym ostatnio sprawozdaniem na temat migracji Komisja w pełni wykorzysta przepisy dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony i zamierza przedłużyć ochronę przyznaną osobom, które uciekły z Ukrainy, o kolejny rok, do marca 2024 r. Kwestia ta będzie obecnie przedmiotem dyskusji z państwami członkowskimi.

Jednocześnie za pośrednictwem platformy solidarności Komisja pracuje nad dostarczeniem wytycznych i rozwiązań w celu zapewnienia, aby osoby, które wracają do kraju, wyrejestrowały się lub powiadomiły właściwe organy, mając świadomość, że mogą łatwo ponownie wjechać do UE i uzyskać dostęp do przysługujących im praw wynikających z tymczasowej ochrony.

Uruchomiony dziś projekt pilotażowy zostanie zintegrowany w szerszej unijnej puli talentów, jak zaproponowano w pakiecie dotyczącym umiejętności i talentów. Unijna pula talentów jest jednym z kluczowych rezultatów nowego paktu o migracji i azylu, którego celem jest przyciągnięcie talentów do UE i wspieranie integracji w społecznościach lokalnych.

Kontekst

orędziu o stanie Unii w 2022 r. przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zaproponowała ogłoszenie roku 2023 Europejskim Rokiem Umiejętności. Jako jeden z ważnych kroków przewodnicząca wymieniła potrzebę usprawnienia i przyspieszenia procesu uznawania kwalifikacji, również obywateli państw trzecich.

UE w pełni solidaryzuje się z Ukrainą i osobami uciekającymi przed rosyjską wojną napastniczą. Po raz pierwszy w historii UE dyrektywa w sprawie tymczasowej ochrony została uruchomiona jednomyślnie przez wszystkie państwa UE. Przyznaje ona beneficjentom prawo pobytu oraz dostępu do mieszkań, szkół, opieki zdrowotnej i miejsc pracy.

W komunikacie „Przyjmowanie osób uciekających przed wojną w Ukrainie” z 23 marca 2022 r. zachęcono państwa członkowskie do rozszerzenia dostępu do unijnego rynku pracy również na osoby korzystające z odpowiedniej ochrony przewidzianej w prawie krajowym. W wytycznych Komisji dotyczących dostępu do rynku pracy, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji dorosłych w przypadku osób uciekających przed rosyjską wojną napastniczą przeciwko Ukrainie z 14 czerwca 2022 r. opisano środki, które państwa członkowskie mogą przedsięwziąć w celu integracji na rynku pracy osób przybywających z Ukrainy oraz wspierania ich dostępu do kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji dorosłych. Podkreślono w nich, że osoby objęte tymczasową ochroną powinny mieć możliwość podejmowania pracy najemnej lub prowadzenia działalności na własny rachunek, a także podejmowania szkolenia zawodowego. Powinny być one traktowane na równi z pracownikami w państwach członkowskich pod względem wynagrodzenia i innych warunków.

Komisja udostępniła również szereg narzędzi w języku ukraińskim w ramach platformy Europass. Dzięki nim osoby posługujące się językiem ukraińskim będą mogły tworzyć życiorysy, testować swoje umiejętności cyfrowe, wysyłać kandydatury i znajdować oferty pracy i szkoleń w UE.

Dodatkowe informacje

Pilotażowa unijna pula talentów – strona główna (w języku angielskim, dostępna również w języku ukraińskim i rosyjskim)

Pilotażowa unijna pula talentów – pytania i odpowiedzi (w języku angielskim, dostępne również w języku ukraińskim i rosyjskim)

Strona internetowa – Solidarność UE z Ukrainą 

Strona internetowa – Informacje na temat dostępu do miejsc pracy dla osób uciekających z Ukrainy przed wojną

Strona internetowa – Umiejętności i talenty

Sprawozdanie na temat migracji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
10 października 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce