Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy23 maja 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Ruszają rozmowy handlowe z Australią i Nową Zelandią

- Oczekujemy, że Australia i Nowa Zelandia dołączą do stale rosnącego grona bliskich partnerów handlowych UE – powiedziała komisarz Cecilia Malmström odnosząc się do zgody Rady na rozpoczęcie negocjacji z Canberrą i Wellington. Pierwsza runda rozmów...

Cecilia Malmström

KE z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie przez Radę wytycznych negocjacyjnych dotyczących umów o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią. Przygotowania, które obejmowały ocenę skutków obu umów, są obecnie zakończone i można rozpocząć formalne negocjacje.

Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, oświadczył: - Umowy te będą opierały się na udanych porozumieniach zawartych niedawno m.in. z Kanadą, Japonią, Singapurem, Wietnamem oraz Meksykiem, które dołączą do grupy partnerów UE zaangażowanych na rzecz otwartego i opartego na zasadach światowego handlu. Otwarty handel musi iść w parze z otwartym i pluralistycznym procesem kształtowania polityki. W związku z tym Komisja opublikowała projekt mandatów negocjacyjnych z Australią i Nową Zelandią, gdy zaproponowała Radzie rozpoczęcie tych negocjacji. Umowy te będą negocjowane w jak największej przejrzystości i spodziewamy się, że państwa członkowskie będą podtrzymywać ten wysoki poziom przejrzystości.

Unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmström stwierdziła: - To wspaniała wiadomość. Oczekujemy, że Australia i Nowa Zelandia dołączą do stale rosnącego grona bliskich partnerów handlowych UE. Jesteśmy już blisko siebie pod względem wspólnych wartości i naszego otwartego, globalnego spojrzenia na świat. Wspólnie wynegocjujemy przynoszące obopólne korzyści umowy handlowe, które stwarzają nowe możliwości dla naszych przedsiębiorstw, a także chronią wysokie standardy w kluczowych obszarach, takich jak zrównoważony rozwój. Z przyjemnością oczekuję na wizytę w Canberze i Wellington w najbliższych tygodniach, aby oficjalnie rozpocząć nasze negocjacje. Rozpoczęcie rozmów między partnerami o podobnych poglądach stanowi wyraźny sygnał w czasach, w których wielu podąża łatwą drogą protekcjonizmu.

Australia i Nowa Zelandia są ważnymi sojusznikami, a umowy te przyniosą znaczące korzyści gospodarcze poprzez wyeliminowanie przeszkód i dalszy rozwój handlu. Pomimo odległości wymiana handlowa między UE i tymi dwoma krajami jest mniej więcej taka sama, jak z Meksykiem lub Kanadą.

Zawarcie umów handlowych z Australią i Nową Zelandią zapewniłoby przedsiębiorstwom z UE ważny punkt dostępu do większego regionu Azji i Pacyfiku. Zagwarantują one także przedsiębiorstwom europejskim traktowanie na równi z innymi krajami w tym obszarze, które podpisały wszechstronne i progresywne porozumienie o partnerstwie transpacyficznym (CPTPP) lub które już korzystają z lepszego dostępu do rynku Australii i Nowej Zelandii na mocy innych preferencyjnych umów handlowych.

Komisarz Malmström odbędzie w czerwcu podróż do Australii i Nowej Zelandii w celu otwarcia negocjacji na szczeblu politycznym. Pierwsze rundy negocjacji między zespołami negocjatorów mają odbyć się w lipcu w Brukseli.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
23 maja 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce